Struktur - Herre Senior

Generelt

Deltagerne skal være fyldt 16 år på spilletidspunktet. 

Ingen klub kan deltage med mere end et hold i henholdsvis Albaniserien og Serie 1.
Ingen klub kan deltage med mere end to hold i Serie 2. 

Oprykningsberettigede fra Albaniserien, Serie 1, Serie 2 og Serie 3: 
Oprykningsberettiget er de klubber, der ikke har eller i den nærmest foregående turnering har haft nedrykkede hold i nærmest overliggende seniorrække. 

Nytilmelding af hold kan kun ske til Serie 4 og Serie 5. 

Der afvikles ingen oprykningskampe i sæsonen 2019/2020.
Der kåres ingen fynsmestre i sæsonen 2019/2020.
Der findes ingen vinder i S4 og S5 i sæsonen 2019/2020.

Lokal-dommer, som har bestået DBUs dommergrundkursus, eller har gennemgået kamplederkurset, må dømme alle kampe, hvor klubben selv skal sørge for dommer. Se listen her.

Propositionerne for hver turnering afgøres af Seniorudvalget efter tilmeldingsfristens udløb og meddeles alle klubber inden turneringen starter.  Ændringerne af propositionerne for sæson 2019/20 grundet Covid19 besluttes af DBU Fyns bestyrelse. 

I Serie 5 kan kampene afvikles som 9M. Læs mere her.

Albaniserien 
Består af én pulje med 14 hold. 
Spiller en dobbeltturnering (ude/hjemme).

Resten af turneringen aflyses pr. 10. maj 2020 grundet Covid-19, der spilles derfor ikke flere kampe i sæsonen 2019/2020. Stillingen afgøres ud fra princippet om pointgennemsnit: Antal point/antal kampe.

Antal kampe er pointgivende kampe indtil turneringen aflyses. Pointstraf indgår i stillingen således at antallet af minuspoint ifølge straffen trækkes fra før udregning af pointgennemsnittet.

DBU Fyn fastsætter spilledato og -tidspunkt. 
DBU Fyn tilsiger dommer og linjedommere. 
Ved turnerings afslutning rykker det bedst placerede oprykningsberettige hold op i Danmarksserien. 
Dette kun i tilfælde af, at der skal findes en oprykker til Danmarksserien.

Der rykker ingen ud af Albaniserien.

Ved pointlighed efter beregning af pointgennemsnit afgøres den indbyrdes placering efter fra §11.6 i
turneringsreglementet.


Serie 1 
Består af to puljer med hver 14-16 hold. 
Spiller en dobbeltturnering (ude/hjemme).
DBU Fyn fastsætter spilledato og -tidspunkt. 
DBU Fyn tilsiger dommer og linjedommere. 

Resten af turneringen aflyses pr. 10. maj 2020 grundet Covid-19, der spilles derfor ikke flere kampe i sæsonen 2019/2020. Stillingen afgøres ud fra princippet om pointgennemsnit: Antal point/antal kampe

Antal kampe er pointgivende kampe indtil turneringen aflyses. Pointstraf indgår i stillingen således at antallet af minuspoint ifølge straffen trækkes fra før udregning af pointgennemsnittet.
Der rykker ingen op fra S1, og der rykker ingen ud af S1.

Stillingen beregnes ud fra §11.6 i turneringsreglementet.


Serie 2
 
Består af fire puljer med hver 12-14 hold. 
Spiller en dobbeltturnering (ude/hjemme).
DBU Fyn fastsætter spilledato og -tidspunkt. 
DBU Fyn tilsiger dommer. 

Resten af turneringen aflyses pr. 10. maj 2020 grundet Covid-19, der spilles derfor ikke flere
kampe i sæsonen 2019/2020. Stillingen afgøres ud fra princippet om pointgennemsnit: Antal point/antal kampe.

Antal kampe er pointgivende kampe indtil turneringen aflyses. Pointstraf indgår i stillingen således, at antallet af minuspoint ifølge straffen trækkes fra før udregning af pointgennemsnittet.

Der rykker ingen op fra S2, og der rykker ingen ud af S2.

Stillingen beregnes ud fra §11.6 i turneringsreglementet.


Serie 3
 
Serie 3 gennemføres ikke i første halvdel af 2020.

Alle hold, der var indplaceret i S3, starter i S3 fra efterårets 2020 start.


Serie 4
Serie 4 gennemføres ikke i første halvdel af 2020. Alle hold nytilmeldes.


Serie 5
 
Serie 5 gennemføres ikke i første halvdel af 2020. Alle hold nytilmeldes.


Ekstraordinær op- og nedrykning

Ved turneringens afslutning kan forekomme ekstraordinær op-/nedrykning.
Hvis klubber rykker ned i Albaniserien, Serie 1 eller Serie 2 og de i forvejen har hold i pågældende række, rykker dette hold ekstraordinært ned og den ordinære nedrykning i den pågældende pulje suspenderes tilsvarende. 
 
Hvis en række, på grund af ekstraordinær op-/nedrykning eller af andre årsager, ikke kommer til at bestå af det i propositionerne angivne antal hold reguleres disse rækker ved ekstraordinær op-/nedrykning efter bestemmelser fastsat af DBU Fyns bestyrelse.

 

Lau3.jpg
Seniorkoordinator Lau Krogshede
Kontakt Lau for spørgsmål vedr. seniorfodbold 63115999