MENU

Årets Fairplayklub: ERI

ERI er af DBU Fyns Fairplaygruppe udvalgt til Årets Fairplayklub 2013. Klubben hædres på delegeretmødet.

Via en målrettet indsats fra klubbens ledelse, har ERI formået at sætte fairplay på dagsordenen.

Der er nu skabt en ånd og kultur i klubben, hvor alle opfører sig ordentligt over for både med- og modspillere samt dommere.

Ved ansættelse af nye trænere spiller fairplay også en vigtig rolle, da disse skal være indforståede med klubbens fairplay politik for at kunne blive ansat.

Synlighed spiller også en stor rolle, og derfor kan man læse om fairplay på både klubbens hjemmeside og facebookside.

Klubben modtager på DBU Fyns delegeretmøde kr. 5.000,-.

ERI ønskes tillykke med prisen som Årets Fairplayklub 2013.

 

Log ind