MENU

Frivillige søges til dommerarbejdet

I forbindelse med ny organisering af dommerarbejdet under DBU Fyn søges engagerede personer til 3 faggrupper.

I forbindelse med ny organisering af dommerarbejdet under DBU Fyn, søger vi en række personer til at indgå i arbejdet. Dommerarbejdet vil – i lighed med den øvrige organisation - være en kombination af lønnet administration og engagerede frivillige.

Dommerudvalget vil være den samlende enhed, mens der nedsættes 3 undergrupper, der refererer til dommerudvalget. Formanden for de 3 undergrupper får automatisk sæde i dommerudvalget.

Dommerudvalgets ansvarsopgaver er:

- at sikre dialog med alle DBU Fyns dommere
- at sikre at dommerne er bevidste om deres medansvar for afvikling af kampene
- at sikre, via de nedsatte grupper, at dommerarbejdet optimeres til gavn for dommerne og klubberne
- at skabe en positiv holdning til dommergerningen og dommere som en central og uundværlig del af fodboldspillet

De 3 grupper der nedsættes er:

- Udviklinger
- Vejledninger - fastholdelse - netværk
- Talentarbejde.

Det er til disse 3 grupper DBU Fyn nu søger en række personer, som skal være med til at sikre fortsat udvikling af dommerområdet på Fyn.

Herunder finder du en beskrivelse af de 3 gruppers arbejdsopgaver samt forventet tidsforbrug.

Udviklinger
Arbejdsopgaver:
- Påsætning af udviklere
- Foretage indstilling til dommerindrangering
- Foretage indstilling af dommere/udviklere til DBU
- Afholde niveaulægningsarrangementer med udviklerne efter behov
- Indstille emner til nye udviklere – samt forestå ”føl” perioden og den efterfølgende praktiske eksamen    

Forventet tidsforbrug:
Gruppeformand: ca. 150 timer
Gruppemedlem: ca. 100 timer

Vejledninger – fastholdelse – netværk
Arbejdsopgaver:
- Afholde opstartsmøde med nye dommere
- Sammensætning af nye dommere/vejledere
- Afholde netværksmøder
- Indstille emner til nye vejledere

Forventet tidsforbrug:
Gruppeformand: ca. 50 timer
Gruppemedlem: ca. 50 timer

Talentarbejde
Arbejdsopgaver:
- Forestå talentarbejde fra DS til ung talent
- Afholde personlige samtaler
- Test
- Afholde samlinger
- Sikre en sammenhæng mellem de enkelte talentgrupper

Forventet tidsforbrug:
Gruppeformand: ca. 100 timer
Gruppemedlem: ca. 75 timer

Hvilke egenskaber skal du besidde?
Du skal:
- have kendskab og interesse for dommerfaget på breddeniveau
- være positiv, motiveret og engageret
- være god til at kommunikere i skrift og tale
- have gode samarbejdsevner
- have forståelse for det frivillige arbejde

Arbejdet er i lighed med andet udvalgsarbejde i DBU Fyn ulønnet. Du vil få dine omkostninger dækket efter aftale samt tøj via DBUs beklædningsaftale med Adidas.

Hvordan kommer du i betragtning
Har ovennævnte fanget din interesse, bedes du sende en kort beskrivelse af dig selv og samtidig oplyse, hvilket område du kunne tænke dig at arbejde med, til jjnn@dbufyn.dk senest mandag, den 27.01.2014.

Evt. spørgsmål kan stilles til Jørn Jensen, tlf.: 6311 5993 eller pr. mail jjnn@dbufyn.dk

Log ind