DBU Fyns ungdosmudvalg er pt. nede på 4 medlemmer, og vi søger derfor et ekstra medlem med interesse for ungdomsfodbold.


Din profil
Du har rod i den fynske breddefodbold, enten via dit nuværende eller tidligere engagement i en fynsk fodboldklub, og har derigennem et stort kendskab til ungdomsfodbold. 

Vi forventer af dig, at du:

 • Er engageret og sætter dig ind i de ting, der behandles på udvalgsmøderne
 • Aktivt og engageret deltager i møder og arrangementer
 • Udfører aftalte opgaver


Fakta om DBU Fyns Ungdomsudvalg
DBU Fyns Ungdomsudvalg består af 5 medlemmer udpeget af DBU Fyns bestyrelse. Koordinator Kim Hansen fungerer som sekretær for udvalget. Udvalget afholder årligt ca. 6 møder.

Ungdomsudvalget skal sikre drift og udvikling af ungdomsfodbold for såvel piger og drenge.

Herunder:

 • At sikre, at DBU Fyns overordnede politik og strategi efterleves i forhold til ungdomsfodbold.
 • Formidle holdninger og ideer til arbejdet med ungdomsfodbold.
 • Løbende evaluering af turneringsstruktur.
 • Samarbejde med DBU Jylland.
 • Ungdomspokalturneringen.
 • Udvikling af nye stævne- og turneringstilbud.


Fakta om DBU Fyn
DBU Fyn er en af i alt 6 lokalunioner under DBU. DBU Fyn kan bedst betegnes som de fynske breddefodboldklubbers interesseorganisation med ca. 165 medlemsklubber. Dermed repræsenterer vi små 30.000 medlemmer. 

DBU Fyns primære arbejdsområder er:

 • Turnerings- og stævneadministration
 • Uddannelse
 • Sparring og vejledning til klubberne (klubudvikling mm.)


Hør mere om dine muligheder

Er du interesseret i at komme i betragtning til den ledige udvalgsplads, eller vil du blot høre nærmere, så kontakt:

Kim Hansen, koordinator for DBU Fyns Ungdomsudvalg, på tlf. 6311 5991

Ansøgning kan sendes via mail til kimh@dbufyn.dk senest 1. december 2019.