Reformens kernepunkt for de fynske klubber er en evt. fusion af DBU Fyn og DBU Jylland. Den nye enhed vil hedde DBU Bredde Vest. I sidste ende er det klubberne, der på DBU Fyns delegeretmøde d. 24. februar skal stemme om, hvorvidt fusionen skal blive en realitet.


Og nu til spørgsmål og svar:

 • Hvad sker der med det fynske kontor/Hvem skal vi kontakte?
  DBU Fyns kontor vil også fortsat være det sted, I skal henvende jer. Personalet vil være det samme. DBU Fyn også fortsat have egen bestyrelse.

 • Hvad betyder reformen for turneringerne?
  Der vil som udgangspunkt ikke ske ændringer i den måde turneringerne drives på set i forhold til før fusionen. Vi vil dog bruge de naturlige synergier, der ligger i en fælles organisation til at se på, hvorvidt det kan give mening at harmonisere nogle turneringer. F.eks. kan nævnes, at der kan være større synergier på ungdomssiden end på seniorsiden, hvorfor det vil være naturligt, at der etableres et tættere samarbejde de eksisterende kontorer i mellem på ungdomssiden til at starte med.  Intentionerne er også, at der skal skabes et fælles turneringsreglement for alt 11 mands fodbold. Det gør det væsentlig lettere at lave de fælles turneringer. Man spiller efter de samme turneringsregler, uanset om man spiller på Fyn eller i Jylland.

 • Vil der stadig være en ren fynsk Albaniserie på Fyn (altså højeste fynske niveau)?
  Ja, lokale rækker laves ikke om til fællesrækker, så længe det giver mening at fastholde dem vurderet ud fra niveau/matchning og geografi. 

 • Skal vi køre længere til kampe?
  Som udgangspunkt nej. Der laves kun fællesturneringer på tværs af Lillebælt, hvor det giver mening – vurderet ud fra køreafstande og matchning. I skal ikke til at køre langt op i Jylland for at spille kamp.

 • Hvad betyder reformen for vores indflydelse på fynsk fodbold?
  Der vil fortsat være et fynsk årsmøde, hvor de fynske klubber er med til at træffe beslutninger for lokale fynske forhold, og hvor der vælges bestyrelsesmedlemmer til den lokale fynske bestyrelse. Der vil samtidig være områder, hvor det er den fælles delegeretforsamling for hele DBU Bredde Vest - dvs. de jyske og fynske klubber sammen - der kan træffe beslutninger, der vil gælde for både Jylland og Fyn.

 • Bliver det dyrere at være fodboldklub på Fyn?
  De samlede udgifter til lokalunionen for en gennemsnitlig fynsk og jysk klub er i dag stort set ens, og reformen i sig selv gør det ikke dyrere at være fodboldklub på Fyn.


Hvad sker der nu?

Sideløbende med den eventuelle reform mellem DBU Fyn og DBU Jylland arbejdes på en reform mellem DBU Sjælland, DBU København, DBU Lolland-Falster og DBU Bornholm. Såfremt alle dele af reformen bliver en realitet, vil dansk breddefodbold altså bliver organiseret i 2 selvstændige lokalunioner - DBU Bredde Vest og DBU Bredde Øst - fremfor de 6 vi kender i dag.

Forudsætningen for at reformen realiseres er, at alle 6 lokalunioners klubber stemmer den igennem. Det er samtidig forudsætningen for, at en fusion mellem DBU Fyn og DBU Jylland bliver en realitet. Det vil således være med den betingelse, at de fynske klubber skal stemme for eller imod forslaget på DBU Fyn delegeretmøde d. 24. februar. 

Såfremt de fynske klubber stemmer reformen igennem, afgøres dens endelige skæbne i april, hvor klubberne i de 4 østlige lokalunioner skal tage stilling til den.


Hvorfor en reform?

Når der i dag skal tages samlede politiske beslutninger for breddefodbolden, skal 6 lokalunioners formænd ofte tilbage og søge opbakning fra deres bagland. Det er ikke altid enkelt, da der kan være regionale forskelle og interesser, der ikke altid er sammenfaldende. Det, kombineret med det rent praktiske i forhold til, hvornår de forskellige lokalunionsbestyrelser har næste møde, kan gøre beslutningsgange lange. Det er uhensigtsmæssigt for dansk breddefodbold som helhed. Vi tror på, at reduktionen til 2 lokalunioner vil gøre os - breddefodbolden i DBU-regi - mere beslutningsdygtige, og at det vil styrke vores muligheder for at agere på og tilpasse os udviklingen i  fodboldverdenen og samfundet som helhed. Det skal naturligvis i sidste ende komme klubberne til gode.

DBU Bredde Vest og DBU Bredde Øst samles politisk i DBU Bredde, hvilket vil give breddefodbolden en samlet stemme. På den måde vil DBU Bredde blive en pendant til Divisionsforeningen (eliten).

Under DBU Bredde Vest vil være en række lokalområder, herunder DBU Fyn, og det vil være i disses bestyrelser, at beslutninger om rent lokale forhold tages.

Se mere om den samlede reform af DBU Bredde