Hovedet, Kroppen, Klubben

3 fagdage med fokus på sundhed og trivsel for både ind- og udskolingen

MÅLGRUPPER

 • 0.-3. klasse (5-6 timer pr. dag, hvor der også er indlagt frokost og pauser)
 • 7.-9. klasse (7-7½ time pr. dag, hvor der også er indlagt frokost og pauser)

'HOVEDET KROPPEN, KLUBBEN'?
 • Består af tre fagdage; En Trivselsdag (Hovedet), en Sundhedsdag (Kroppen) og en ’Åben
  Skole’ dag (Klubben). Fagdagene har fokus på sundhed, trivsel, bevægelse og foreningsliv. 
 • Sundheds- og Trivselsdagene består af klasseundervisning og opgaver med bevægelse. De håndteres af skolens egne lærere ud fra downloadmateriale, med udgangspunkt i en fyldestgørende lærermanual.
 • 'Åben Skole' dagen afvikles af to DBU-instruktører, og foregår som udgangspunkt i den lokale fodboldklub.
 • Der er en gennemgående rød tråd i indholdet på de tre fagdage, men de skal ikke nødvendigvis lægges i forlængelse af hinanden eller afvikles i en bestemt rækkefølge, hvorfor der er tale om et fleksibelt koncept.
 • Undervisningen opfylder en række kompetence- og vidensmål for både ind- og udskoling.

DE TRE FAGDAGE
 • TRIVSELSDAGEN (HOVEDET): 
  På denne dag arbejdes der med relationer og kommunikation, som redskaber til at forebygge mistrivsel, mobning og ensomhed. Der tages afsæt i kompetencemål, samt færdigheds- og vidensmål for sundheds og seksualundervisning og familiekundskab (SSF).
 • SUNDHEDSDAGEN (KROPPEN): 
  På denne dag arbejdes der med sundhed, blandt andet i form af kost og gode vaner. Der tages afsæt i kompetencemål, samt færdigheds- og vidensmål indenfor blandt andet sundhedsfremme og trivsel, idræt og biologi.
 • 'ÅBEN SKOLE' DAGEN (KLUBBEN) 
  På denne dag lærer indskolingseleverne om foreningsliv, sundhed, glæde og bevægelse. De kommer på mission med Agent SuperSund for at redde frugter og grøntsager fra Grev Mug.
  Udskolingseleverne lærer om foreningsliv, frivillighed, træning af yngre børn, samt om at være instruktør og rollemodel. De slutter af med at få ansvaret for at afvikle aktiviteter for indskolingseleverne.

HVORNÅR
I 2019 er det muligt at afholde en 'Åben Skole' dag i følgende to perioder:

- April - juni

- August - september

Vi er dog fleksible i forhold til datoer, så hvis I har særlige ønsker, der ikke passer ind i ovenstående turplan, hører vi gerne fra jer alligevel.

 

TILMELD DIN SKOLE HER

 

FOR MERE INFORMATION:
Kontakt projektkoordinator Mikkel Alleslev Larsen eller projektleder Tina Enestrøm på telefon: 43 26 22 22 eller på mail: fagdage@dbu.dk