Turneringsregler (U11-U12)

Banestørrelse: ½ 11-mandsbane (52,5x68 m)
Kommentar: Hensynet til fodboldanlæg rundt i landet giver mulighed for fleksibilitet i form af at mindske banestørrelserne med op til 10 % i pågældende spilleform.

Målfeltets størrelse: 8x25 meter

Straffesparkfeltets størrelse: 8x25 meter

Målstørrelse: 2x5 meter (8-mandsmål)

Boldstørrelse: 4

Spillernes antal: Et hold kan bestå af op til 11 spillere pr. kamp hvoraf 8 må starte på banen.  En af spillerne skal være målmand. Der må deltage både drenge og piger. En kamp kan ikke begynde, hvis et af holdene består af færre end 6 spillere. En kamp kan færdigspilles uanset antallet af spillere på holdet. Fri udskiftning er tilladt under hele kampen. Udskiftning skal ske fra sidelinjens midte under en standsning i spillet.

Kommentar: Skulle man en enkelt gang stå til en kamp med 12 spillere, så anbefales det selvfølgelig, at man tager alle 12 med, og snakker med modstanderne om det.

Kvartalsspillere: Der må benyttes op til 2 spillere født i sidste kvartal.

Dommer: Hjemmeholdet sørger for dommer.

Spilletid: 2x30 minutter

Igangsættelse: Begyndelsessparket er retningsfrit.

Gule og røde kort: Tildeles en spiller en advarsel (gult kort) medfører det en 5 minutters udvisning af spilleren. Holdet er i denne periode reduceret med pågældende spiller.

Offside: Anvendes ikke

Frispark: Ved frispark skal modspillere være min. 7 meter fra bolden. Alle frispark er direkte, dog vil frispark til det angribende hold i modstanders straffesparksfelt, som efter fodboldloven ville resulteret i et indirekte frispark, medføre et direkte frispark udenfor straffesparksfeltet – tættest ved forseelsen.

Straffespark: Straffespark tages 8 meter fra mållinjen og midt for målet.

Målspark: Ved målspark og frispark i eget straffesparksfelt skal modspillerne være uden for straffesparksfeltet og min. 7 meter fra bolden.

Hjørnespark: Modspillerne skal være min. 7 meter fra bolden. Udføres på et punkt på mållinjen mellem målfeltet og sidelinjen.
Kommentar: Feltet er 10 meter fra stolpen.

I øvrigt: Trænere/ledere/tilskuere skal opholde sig på sidelinjen. 

Tilbagelægning til målmanden: Målmanden må ikke samle en tilbagelægning op. Jf. fodboldloven § 12.

Ekstra spiller på banen: Det er tilladt, at sætte én ekstra spiller på banen, så længe et hold er bagud med tre mål eller mere. For hver tre mål ekstra et hold kommer bagud, må der indsættes yderligere en spiller, som tilsvarende skal tages ud ved reducering.

Holdkort: Der SKAL udfyldes holdkort til alle turneringskampe

Op- og nedrykning af spillere i samme årgang: Såfremt et hold har 2 hold i en årgang må der genbruges 2 spillere pr. kamp.
Ellers gælder reglerne om op- og nedrykning af spillere jf. turneringsreglementets §19. 

Øvrigt
Lige Meget Spilletid for børnerækker (U12 og yngre)

Introduktion af indskiftningspauser
Det går ud på, at midtvejs i kampen omkring et naturligt stop, skal kamplederen markere for indskiftningspause (via et fløjt), hvor trænerne så bliver mindet om at skifte spillere. Tiden skal ikke stoppes, og skiftet skal gå så hurtigt som muligt og afvikles på højst ét minut.

Indskiftningspausen er ikke tiltænkt som en timeout, hvor der skal diskuteres taktik eller lignende. Det er derimod en venlig påmindelse til trænerne om, at nu skal de huske at skifte spillere. For bedst muligt at sikre, at alle får lige meget tid på banen, og alle får lige meget tid udenfor banen.

Det er fortsat muligt at skifte på alle andre tidspunkter i kampen, som det altid har været.