For klubber

Den åbne skole og skolereformen giver jeres fodboldklub mulighed for at samarbejde med den lokale skole om at sætte fodbold på skoleskemaet. Et samarbejde med skolen kan variere og afhænger af hvilke kompetencer, I kan stille til rådighed. Fælles for tilbudene er, at de er designet således at de kan give både flere frivillige, flere medlemmer og et større lokalt kendskab til jeres klub.

'Hovedet, Kroppen, Klubben'
DBU har udviklet et nyt undervisningstilbud, som afvikles i samarbejde med den lokale fodboldklub. Både ind- og udskolingseleverne deltager i konceptet, der kort fortalt består af 3 fagdage, med fokus på sundhed, trivsel og Åben Skole. Den ene dag er en 'Åben Skole' dag, hvor både de små og store elever kommer ud i klubben og får en sjov og lærerig dag, som for de små elevers vedkommende tager udgangspunkt i 'Kom Ud Af PomFRITTEN', som mange klubber tidligere har stiftet bekendtskab med. De store elever lærer samtidig om det at være frivillig, og dagen kulminerer med at de står for at vejlede/træne de små elever. Dagens indhold er altså tilrettelagt på en måde, så det både giver gode muligheder for at rekruttere børnespillere, ungdomsspillere, samtikke mindst unge frivillige.

Hvis du ønsker at læse mere om selve konceptet, kan du benytte dette link, hvor du blandt andet også kan downloade en informationsfolder som du kan give til den lokale skole, ligesom du kan ansøge om afholdelse af en 'Åben Skole' dag i foråret 2018.

Flere klubber har allerede deltaget med stor succes i 'Hovedet, Kroppen, Klubben', og du kan læse mere Mønsted IF's oplevelse med konceptet her.

'Fodbold i skolen' 
DBU tilbyder også hjælp, hvis i som klub ønsker et længerevarende samarbejde med den lokale skole.Til den indledende kontakt med skolen har DBU udarbejdet en kort beskrivelse af 'Fodbold i skolen´, som I kan aflevere til relevante personer på skolen, og som fortæller, hvad de kan bruge fodbolden til.
I kan også finde inspiration på DBU's skolesite, der er målrettet skolelærere og -ledere med masser af fodboldaktiviteter, der let kan benyttes i undervisningen.

DBU hjælper jer i gang

Kontakt din lokalunion, hvis du vil vide mere om samarbejdet med skolerne og hvordan DBU kan hjælpe jer godt i gang med processen.


Værd at vide om samarbejdet med skolen:
  • Stå ikke alene med eleverne – den ansvarlige pædagog/ underviser bør være til stede hele tiden i ført træningstøj. Ansvaret for kvaliteten og læringsmål ligger hos skolen.
  • Lav en samarbejdsaftale med skolen. I aftalen afklares ansvar for økonomi, fravær, tavshedspligt, forsikringsforhold. Bemærk at klubben er dækket af den kollektive forsikring.
    En samarbejdsaftale mellem skolen og klubben kan downloades her
  • Er der tale om længerevarende forløb (over tre måneder) med de samme børn, skal skolen indhente børneattest på træneren fra idrætsforeningen. Dette skal ske på baggrund af samtykke fra den pågældende person. Det kan ikke ske ved at idrætsforeningen – på skolens anmodning – blot videregiver fortrolige oplysninger, som foreningen ligger inde med. Se yderligere oplysninger om børneattester herSkriv en kommentar

Skriv kommentar (Kræver login)

0

Ingen kommentarer endnu - skriv den første