Klubbens IT-værktøjer

IT-grafik.png


Introduktion, undervisning og opsætning af DBU’s IT-systemer i DIN klub

DBU tilbyder din klub en række IT-systemer, der hjælper jer til en lettere klubhverdag, så I undgår
dobbeltarbejde og tung administration. Det er dem vi kalder ”Klubbens IT-værktøjer”.

Ovenfor har vi skitseret, hvordan vi gennem et forløb kan hjælpe jer med at få sat det hele op, så I får maksimalt udbytte af systemerne. I kan dog også booke ét eller et par af kurserne.

Uddannelsens opbygning
Klubbens IT-værktøjer er delt op i tre moduler. Det anbefales at følge modulrækken kronologisk, for at
opnå det bedste udbytte for hele klubben. Det er dog også muligt at booke kurserne separat, hvis I
ønsker det.

Kurserne kan bestilles i KlubOffice (menuen Uddannelse > Bestil klubkursus), via kursussøgning eller ved at kontakte din lokalunion.

Læs mere om de enkelte kurser i menuen.

Afvikling
Alle kurserne afvikles som udgangspunkt hos jer i klubben. Hvis I ønsker det, kan hele eller dele af
forløbet afvikles hos lokalunionen. 

Kurserne kan bookes i hele landet, og der er ikke begrænsning på antal deltagere.

Gratis kurser i foråret 2019
Alle kurserne er fuldt finansieret af DBU i foråret 2019 og er således – med undtagelse af opsætning
af Klub-CMS-hjemmeside – helt gratis i perioden. Det er de fordi DBU ønsker at udbrede kendskabet
til IT-værktøjerne, da det kan spare klubberne for administration.

Vær dog opmærksom på, at kun det første kursus af sin slags er gratis. Din klub kan altså bestille
op til fire gratis kurser, men kun én gratis afvikling af hvert kursus.

Alle deltagere vil få et kursusbevis i KlubOffice, så klubben altid kan se, hvem der har gennemført de
enkelte moduler.