Fusion

En fusion er ikke en egentlig samarbejdsmodel, idet der er tale om en fuldstændig sammenlægning af to eller flere klubber.

Der findes ingen standardskemaer til en fusion.

En fusion skal være godkendt på de involverede klubbers generalforsamlinger og til DBU Fyn skal indsendes referater fra disse generalforsamlinger samt vedtægter for den nye klub.

Ovennævnte bilag indsendes til DBU Fyn senest h.h.v. senest 1. september eller 1. marts for ikrafttrædelse til en turnerings opstart i den efterfølgende turneringshalvdel.

Læs lovteksten om fusioner her.