Klubsamarbejde

Der kan laves klubsamarbejdsaftaler for en eller flere af følgende afdelinger hos to eller flere klubber:
Old boys og ældre spillere, old girls og ældre spillere, herrer, kvinder, drengeungdom og pigeungdom.

En aftale om et klubsamarbejde skal omfatte alle hold i den pågældende alderskategori.

En aftale om et klubsamarbejde, som omfatter herrer eller kvinder, kan dog ikke godkendes, hvis mere af en af klubberne i klubsamarbejdet fremadrettet skal have mere end et hold tilmeldt i lokalunionens 11-mands turneringer for henholdsvis herrer eller kvinder.

Klubsamarbejde godkendes IKKE som samarbejdsform i DBU Turneringer, hvorfor samarbejdsformen for et hold i et klubsamarbejde der rykker op i en DBU turnering, skal ændres til en af de DBU-godkendte former (delvis fusion eller overbygningsaftale).

Det skal fremgå af klubsamarbejdsaftalen, hvordan de fælles hold i tilfælde af aftalens ophør.

Skema til indgåelse af klubsamarbejdsaftaler rekvireres fra og indsendes til lokalunionen.
Link til skema for klubsamarbejde for herrer her.
Link til skema for klubsamarbejde for øvrige her.
Skema udfyldes, underskrives og efterfølgende indsendes/mailes til DBU Fyn.

Hvis klubsamarbejdet omfatter herrer, skal der med ansøgningen følge underskrevne referater fra parternes generalforsamlings-vedtagelser af klubsamarbejdet, en kopi af den endelige, underskrevne samarbejdsaftale og af det øvrige aftalekompleks samt fyldestgørende oplysninger om og dokumentation for klubsamarbejdets praktiske og økonomiske forudsætninger og forventede virkninger.

Hvis klubsamarbejdet ikke omfatter herrer, skal der med ansøgningen følge underskrevne referater fra parternes bestyrelsesvedtagelser af klubsamarbejdet, en kopi af den endelige, underskrevne samarbejdsaftale og af det øvrige aftalekompleks samt fyldestgørende oplysninger om og dokumentation for klubsamarbejdets praktiske og økonomiske forudsætninger og forventede virkninger.

Ansøgning om klubsamarbejde indsendes til DBU Fyn senest h.h.v. senest 1. september eller 1. marts for ikrafttrædelse til en turnerings opstart i den efterfølgende turneringshalvdel.

Aftalen kan af den enkelte klub eller af alle klubber i aftalen skriftligt opsiges overfor DBU Fyn senest 1. september eller 1. marts med virkning fra den efterfølgende turneringshalvdel.

Ophør af aftalen skal godkendes på den eller de udtrædendes klubbers generalforsamlinger (for herrer) forinden og skal bekræftes af evt. tilbageværende klubber. For ungdom og kvinder skal et ophør godkendes af den eller de udtrædendes klubbers bestyrelser og skal bekræftes af evt. tilbageværende klubber.