Den gode historie - samarbejde mellem kommune og klub

Læs om hvordan man får et godt samarbejde op at stå, mellem klub, kommune og lokalunion. Denne artikel kan med fordel bruges i alle kommuner i Danmark, så alle klubber kan få de bedste baner muligt, til træning og kamp.

Som optakt til kommunesammenlægningen i 2007 forelagde B.1938.s daværende formand Jes Larsen overfor DBU Lolland-Falsters daværende formand Ove Jensen sine bekymringer vedrørende ligeværdigheden for klubberne med hensyn til pasning og pleje af banerne i de to nye storkommuner på Lolland-Falster
De to blev enige om, at komme med et forslag til et kommissorium som skulle indeholde en STATUSDEL, hvor man fandt ud af hvor mange baner, hvilke rækker og hvilke faciliteter de enkelte klubber har.
En PLEJEDEL, hvor banerne blev inddelt i kategorier.
Efterfølgende skulle dette bruges i en dialog med de embedsfolk som i de nye kommuner ville få ansvaret for drift og vedligeholdelse af fodboldbanerne.
Klubberne i Lolland kommune så efterfølgende intet behov for et sådant samarbejdsforum. Derfor blev dette samarbejdsforum alene etableret i Guldborgsund kommune.
Derefter blev en banegruppe nedsat med 7 personer, en for hver af de tidligere 6 kommuner samt Jes Larsen som tovholder.
Formålet med nedsættelse af banegruppen var, i samarbejde med entreprenørafdelingen i kommunen at gøre fodboldbanerne i hele Guldborgsund kommune til de bedste i landet og, at sikre ligeværdighed og gennemsigtighed i vedligehold og pasning af fodboldanlæggene.
Inden kommune sammenlægningen blev der, efter at banegruppen var dannet holdt et møde, hvor statusdel blev færdiggjort og der blev drøftet oplæg til plejedel.
Udkast til plejeplan blev udfærdiget og planen blev sendt til høring i klubberne og et møde blev aftalt med entreprenørafdelingen og så var man klar til det videre arbejde.
På et afsluttende dialogmøde mellem DBU Lolland-Falster (Ove Jensen og banegruppen) samt Guldborgsund kommune den 23/9 2006 fandt man hurtigt fælles fodslag, hvor det endte med, at et samarbejde skulle munde ud i at skabe gode fodboldbaner/anlæg, tilfredse brugere og glade og positive ansatte og politikere i Guldborgsund kommune.
Endvidere skulle driften af banerne opdeles i to, almindelig vedligeholdelse og drift.
Der var ligeledes enighed om, at man skulle formå klubberne til selv, at yde en indsats for at nå målet.
Det kunne være ting som flytning af mål inden græsklipning, selvdisciplin i forbindelse med træningen, ingen opvarmning på opvisningsbaner, fordeling af slidtagen på banerne o.s.v.
Siden starten i 2007 afholdes jævnlige møder både i banegruppen, banegruppen sammen med kommunen og alle 3 parter, klub-kommune og banegruppen.

MARTS: Samlet møde i Toreby, hvor alt bliver vendt, hvordan gik sæsonen og hvad forventer vi af hinanden i den kommende sæson.

MAJ: Møde mellem kommune og banegruppen, status på, hvor langt vi er nået hidtil i sæsonen.

SEPTEMBER: Atter møde mellem kommune og banegruppe, status.

NOVEMBER: Banesyn i de enkelte klubber, hvor den afsluttende sæson evalueres og samtidig fremsætter klubberne ønsker for den kommende sæson.

Efter banesynene udfærdiges en masterplan over klubbernes ønsker der strækker sig lige fra helrenoveringer af baner, delrenoveringer, opsættelse af hegn bag mål, beskæring af randbeplantning, bekæmpelse af brændenælder, ”Støvsugning” af græs og løv på banerne, her er problemerne størst på baner med megen randbeplantning som giver stort løvfald i efterårsmånederne til skade for græstæppet, bekæmpelse af muldvarpe samt mange diverse opgaver.
Banegruppen har i samarbejde med kommunen indstillet til DBU Lolland-Falster, at turneringsstarten begyndte 14 dage senere af hensyn til græsvæksten, dette har unionen efterkommet med et par aftenkampe flere på programmet, men til stor tilfredshed hos klubberne.
Banegruppen har udfærdiget belastningsplan over hvert enkelt (21) fodboldanlæg i kommunen, så kommunen kan yde en større indsats på de mest belastede anlæg.
Banerne på anlæggene er inddelt i kategorier, hvor Nykøbing F. idrætspark har kategori 1, kampbaner hvor der spilles DBU turneringshold til og med den lokale serie 1 har kategori 2, andre kampbaner har kategori 3 og træningsbaner har kategori 4.
Banegruppen er sammen med kommunen nået frem til, at klubberne selv kridter banerne op, kommunen leverer maling samt maskiner, derudover betales et beløb til klubberne pr. kampbane pr. år for opkridtning, kommunen leverer mål, net, hjørneflag og stokke efter klubbens behov ud fra antallet af baner og holdtilmeldinger.
Kommunen, banegruppen, DBU Lolland-Falster og klubberne har i fællesskab løst de meget store udfordringer på fornemmeste vis, alle involverede parter har trukket på samme hammel og på nuværende tidspunkt er det min fulde overbevisning at turneringerne gennemføres selvom fodboldklubberne ”SKRIGER” på flere kunstgræsbaner i Guldborgsund kommune.

Kurt B. Nielsen
Banegruppen.