DBU Fyn/Albani Puljen

dbufyn_og_albani copy2.jpg

Om DBU Fyn/Albani-puljen

 • Albani bidrager med 100.000 kr. til puljen

Hvem kan søge?

 • Alle klubber der er medlem af DBU Fyn.

Hvad kan man søge til?

Klubber kan søge til udviklingsforløb, der styrker klubben.

Det kan f.eks. være:

 • Uddannelse af trænere og ledere
 • Tiltag der skal tiltrække eller fastholde medlemmer
 • Et forløb der sætter fokus på pigefodbold i klubben
 • Styrkelse af klubbens drift, f.eks. gennem udarbejdelse af årsplaner
 • Opsætning af og uddannelse i DBU's IT-systemer som KlubOffice, KlubCMS osv.
 • Hjælp til optimering af kontingentopkrævning

Der kan IKKE søges midler til materialer som bolde, mål, lysanlæg osv.   

Hvordan får man penge fra udviklingspuljen?

 • Man skal opfylde ovenstående kriterier.
 • Der kan ansøges løbende og midlerne uddeles løbende. Der er altså ingen ansøgningsfrist.
 • Ansøgningsskema skal udfyldes - se nederst på siden.
 • Projektet må gerne inddrage eksterne samarbejdspartnere.

Hvor meget kan der søges om?

 • Der udloddes maksimum kr. 10.000 pr. klub. pr. år.

Hvem afgør og uddeler midler?

 • En gruppe bestående af personer fra DBU Fyn og Albani udvælger, hvem der skal have støtte til projekter/tiltag.
 • De klubber der får støtte, vil få overrakt en check på beløbet, og klubben (eventuelt i samarbejde med DBU Fyn) er forpligtiget til at sikre, at den lokale presse informeres og inviteres til overrækkelsen. Klubben er ligeledes også forpligtiget til at omtale det på egen hjemme- eller Facebookside.