DBU Fyn/Albani Puljen

dbufyn_og_albani copy2.jpg

Om DBU Fyn/Albani-puljen

 • Albani bidrager med 100.000 kr. til puljen

Hvem kan søge?

 • Alle klubber der er medlem af DBU Fyn.

Hvad kan man søge til?

Klubber kan søge til udviklingsforløb, der styrker klubben.

Det kan f.eks. være:

 • Uddannelse af trænere og ledere
 • Tiltag der skal tiltrække eller fastholde medlemmer
 • Et forløb der sætter fokus på pigefodbold i klubben
 • Styrkelse af klubbens drift, f.eks. gennem udarbejdelse af årsplaner
 • Opsætning af og uddannelse i DBU's IT-systemer som KlubOffice, KlubCMS osv.
 • Hjælp til optimering af kontingentopkrævning

Der kan IKKE søges midler til materialer som bolde, mål, lysanlæg osv. Der gives heller ikke tilskud til uddannelsen af enkelte trænere (eksempelvis B1 eller B2).

OBS! Der gives ikke midler til kurser, såfremt klubben også opkræver deltagergebyrer. Sker det alligevel, skal det fulde beløb tilbagebetales til DBU Fyn/Albani-puljen, Klubben kan dog opkræve kursisterne/deres klub en rimelig betaling for eventuel forplejning.

Hvordan får man penge fra udviklingspuljen?

 • Man skal opfylde ovenstående kriterier.
 • Der kan ansøges løbende og midlerne uddeles løbende. Der er altså ingen ansøgningsfrist.
 • Ansøgningsskema skal udfyldes - se nederst på siden.
 • Projektet må gerne inddrage eksterne samarbejdspartnere.

Hvor meget kan der søges om?

 • Der udloddes maksimum kr. 10.000 pr. klub. pr. år.

Hvem afgør og uddeler midler?

 • En gruppe bestående af personer fra DBU Fyn og Albani udvælger, hvem der skal have støtte til projekter/tiltag.
 • De klubber der får støtte, vil få overrakt en check på beløbet, og klubben (eventuelt i samarbejde med DBU Fyn) er forpligtiget til at sikre, at den lokale presse informeres og inviteres til overrækkelsen. Klubben er ligeledes også forpligtiget til at omtale det på egen hjemme- eller Facebookside.