DBU's Udviklingspulje

glade-fodbolddrenge.jpg

Som klub kan du søge om midler fra DBU´s Udviklingspulje. DBU og UEFA har tildelt midler til puljen, der skal være med til at investere yderligere i udviklingen af dansk fodbold med udgangspunkt i DBU’s primære indsatsområder:

 • Talentudvikling og spillerudvikling i bredde- og eliteklubber
 • Klubudvikling og hvervning af flere medlemmer
 • Transparens og ordentlighed – også kaldet Code of Conduct.

Du kan se eksempler på tidligere ansøgninger, der har modtaget bevillinger her

Hvornår kan du ansøge?

DBU´s Udviklingspulje kan kun ansøges via DBU´s digitale ansøgningsskema

For at benytte skemaet skal du have et klubnummer - se herunder.

Fristen for ansøgninger til Udviklingspuljens forårsuddeling var den 19. marts 2019 kl. 13. 

Bevillingerne uddeles på et møde i april, og du kan forvente at få svar på sin ansøgning primo maj.

Hvordan ansøger du?

For at kunne ansøge, skal du benytte DBUs digitale ansøgningsportal

1. En DBU-profil (Mit DBU). Har du ikke det eller kan du ikke huske dine profiloplysninger kan du enten oprette en profil eller få tilsendt dine loginoplysninger, som du så kan nulstille.

2. Et klubnummer. Dette kan man få ved at kontakte sin klub.

Det er desuden en forudsætning for at kunne logge ind, at klubben har oprettet følgende oplysninger i KlubOffice:
- Klubbens adresse
- klubbens postnummer
- Klubbens by
- klubbens reg.- og kontonummer
- klubbens e-mailadresse

Hvis ikke disse oplysninger er tilstede vil systemet melde fejl.

Alle oplysninger angives i menuen klubben --> Klubinfo

Hvad skal du tage stilling til i din ansøgning?

Dit projekt skal være vel planlagt på forhånd og passe til DBU´s strategi og målene med udviklingspuljen.

Før du går i gang med din ansøgning, er det derfor vigtigt, at du overvejer hvordan projektet er i overensstemmelse med DBU´s tre hovedindsatsområder.

For at vi kan få en god forståelse af projektet, skal du også beskrive de vigtigste aktiviteter i projektet:  

 • Hvad er den overordnede tidsramme?
 • Hvad er de forventede resultater på kort og lang sigt?
 • Hvordan I vil måle effekten i forhold til målgrupperne?
 • Hvordan fastholdes effekten efter projektets afslutning?
 • Hvordan bliver resultaterne dokumenteret undervejs?

Det er vigtigt at understrege, at udviklingspuljen ikke er tiltænkt opgradering af klubfaciliteter som klubhus eller baneforhold, herunder multibaner, kunstgræsbaner m.m.

Du skal desuden udarbejde et budget, hvor du redegør for indtægter og udgifter. I budgettet skal egen- eller medfinansiering også fremgå. Beløbets størrelse er underordnet ift. vurderingen af ansøgningen, men der skal selvfølgelig være en rimelig sammenhæng mellem beløb og indsats.

Har du spørgsmål til ansøgningsprocessen, er du velkommen til at kontakte Lene Wittek-Holmberg via lewi@dbu.dk.

Fakta om udviklingspuljen:
 • Puljen skal støtte projekter, der i tråd med DBU’s strategi "En Del af Noget Større", og de tre strategiske indsatsområder 
 • Samtidig skal puljen støtte projekter, der styrker DBU’s økonomiske udvikling og organisation samt ikke mindst udvikler dansk fodbold til glæde for klubber og medlemmer.
 • Puljen på 44 millioner kroner kommer fra DBU samt  UEFA’s Hattrick-midler.
 • Midlerne udloddes over en 4-årig periode, og der udloddes midler halvårligt.