Corona-retningslinjer for DBU eFodbold

Vi skal passe på hinanden - også når vi spiller eFodbold.

Derfor har vi nedskrevet corona-retningslinjer for DBU eFodbold.

Du kan se dem i filer her - og nedenfor.

 

DBU eFodbolds corona-retningslinjer

 • Der skal være minimum 4 kvadratmeter per spiller i lokalet, hvor der spilles eFodbold (hvis der er 4 spillere, skal lokalet altså minimum være 16 kvadratmeter)

 • Der skal være minimum 1 meters afstand (fra næse til næse) imellem spillerne. Derfor skal skamlerne i gaming areanaen placeres udenfor afmærkningerne, så dette krav kan opfyldes. Der kan med fordel sættes skærme op mellem udøverne som en ekstra foranstaltning

 • Undgå kropskontakt. Kram, håndtryk og high fives er ikke tilladt

 • Der skal bruges mundbind, når man ikke sidder ned, hvis man opholder sig i lokale med servering - f.eks. et cafeteria.
 • Vi siger tak for kampen ved at sætte albue mod albue

 • Der skal sættes informationsplakater fra Sundhedsstyrelsen op på relevante steder

 • Der skal være en frivillig til stede, når der er tale om aktiviteter for børn og unge. Denne person skal sikre overholdelse af Corona-retningslinjerne


Rengøring/hygiejne

 • Controllere og øvrige kontaktpunkter skal rengøres ofte og afsprittes før og efter aktivitet samt så hyppigt som muligt under aktiviteten (afsprit controllerne forsigtigt, så de ikke går i stykker – evt. med afspritningsservietter)

 • Hyppig og grundig rengøring af fælles kontaktpunkter i klubben skal som minimum ske en gang dagligt og oftere ved mange berøringer

 • Der skal så vidt muligt være vand og flydende sæbe eller håndsprit (70- 85% alkohol) tilgængeligt for alle

 • Der skal sikres hyppig udluftning i lokalet

 • Værtsklubben for eFodbold-stævnet bør sikre grundig rengøring af fælles kontaktpunkter. Der skal laves en plan for rengøring og desinfektion af kontaktpunkter, herunder med særligt fokus på håndtag, gelændere, lyskontakter, vandhaner, bordoverflader og andet, som hyppigt berøres af mange


Tilskuere ved stævner

 • Ved eFodbold-stævner må der være siddende tilskuere i et afmærket tilskuerareal/tilskuerzone. Her skal der være minimum 2 kvadratmeter pr. person. Der skal sikres en meters afstand mellem hver tilskuer – luk ikke for mange mennesker ind i lokalet