Brug af spillere

Op- og nedrykning af spillere
Reglerne omkring op- og nedrykning af spillere kan godt virke som lidt af en jungle. 
Her finder du et lille oprids af de vigtigste regler.

Er der kommet en ny spiller til dit hold?
- Vær opmærksom i forbindelse med den første kamp!

Hvis en spiller kommer fra et højere niveau, skal han/hun "spilles fri", inden spilleren lovligt kan benyttes på dit hold. Reglen om, at en spiller skal "spilles fri" gælder også, selvom der er tale om to forskellige turneringshalvdele. 
Læs om, hvordan en spiller "spilles fri" her.

Kommer spilleren fra en anden klub, skal spilleren indplaceres på samme niveau, som vedkommende kom fra. 
Har spilleren eksempelvis spillet Serie 1, skal spilleren i sin nye klub indplaceres på Serie 1-niveau eller nærmest højere rangerede række. Har den nye klub ikke et hold i Serie 1 eller derover, skal vedkommende indplaceres på højest rangerede hold under Serie 1.
Hvis spilleren gerne vil spille på et lavere niveau, end vedkommende kommer fra, eksempelvis på klubbens 2. hold i Serie 3 og ikke på klubbens 1. hold i Serie 1, skal vedkommende spilles fri af Serie 1-holdet.  
Er du i tvivl, så kontakt DBU Fyn, inden du sætter spilleren på holdkortet i første kamp. 

Sådan bliver nye spillere lovlige
Tidligere fandtes både spillererklæring og spillercertifikat, men da alle spillere nu har et digitalt spillercertifikat, er spillererklæringen udgået.  Alle spillere skal have et spillercertifikat og et aktivt Fodboldpas for at være klar til kamp. Spilleren aktiverer selv sit Fodboldpas, mens det er klubben, der indhenter spillercertifikatet.
Hvordan I gør det, og hvad I skal være opmærksomme på, kan I få svar på her.

Børne- og ungdomsspillere der spiller kamp i en ældre årgang
Børne- og ungdomsspillere kan frit benyttes i en kamp for sin egen årgang samtidigt med, at de deltager på ét hold i en ældre årgang. 
Det betyder, at eksempelvis en U14-spiller (født 2005) frit kan gå op i en ældre årgang (eksempelvis U15 (født 2004)) og spille en kamp lørdag eftermiddag og dagen efter spille for sin egen årgang (i dette tilfælde U14).
Reglen er kun gældende for "rene" U14-spillere - dvs. ikke for spillere, der spiller på dispensation i U14. Dispensationsspillere kan ikke frit benyttes, men skal spilles fri via de gængse op- og nedrykningsregler, som beskrevet ovenfor. 

Husk at søge aldersdispensationer

Alle dispensationer tildelt i foråret 2018 er udløbet. Undtaget er dog aldersdispensationer givet i rækker for ”de gamle”. Her gælder dispensationen for hele 2018.
Har man spillere, der skal anvendes på dispensation, er det derfor vigtigt, at I husker at ansøge om dispensation, og at denne er godkendt, før end spilleren benyttes på et givent hold.
Vi har samlet en række oplysninger om dispensationer herunder formular til ansøgning på denne side. 

11M kampe kan afvikles som 9M kampe
I enkelte rækker kan en 11M kamp ændres til 9M kamp, hvis det ene hold ikke kan stille med elleve mand. Dette skal være medvirkende til, at flere kampe bliver spillet i stedet for aflyst. 
Der er dog nogle retningslinjer, der skal overholdes, såfremt man ønsker at gøre brug af ordningen. Se hvilke rækker reglen gælder i, og læs mere her.

Klubber, kampe og resultater