Corona og fynsk fodbold

Senest opdateret: Onsdag d. 8. april, kl. 08.25

Vi følger løbende udviklingen og henholder os til myndighedernes anbefalinger.

Det betyder bl.a. at alle fodboldaktiviteter, herunder kampe og kurser,  er aflyst frem til og med 10. maj 2020.

Her på siden opdaterer vi løbende med svar på de spørgsmål, vi får vedr. de fynske fodboldaktiviteter.

 

FAQ om turneringer

Hvad sker der med turneringskampe?+

Som det ser ud lige nu kan vi spille fodbold igen efter 10. maj - velvidende at det kan ændre sig i takt med myndighedernes udmeldinger.

Hvordan det skal ske, arbejder vi nu på. Der er mange praktiske fodhold, der skal falde på plads, og vi beder derfor alle udvise tålmodighed, selvom vi alle gerne vil i gang.

Vi melder ud, så snart vi kan, i naturlig respekt for at såvel klubledere, trænere, spillere, dommere og mange flere ønsker klarhed, så man kan forberede sig bedst muligt.

Se mere her.

OBS! I skal IKKE selv kontakte dommerne i aflyste kampe. Det klarer vi.

 

Hvad sker der med træningskampe, herunder VinterBOLD?+

Alle træningskampe, herunder VinterBOLD, i nedlukningsperioden aflyses.

DBU Fyn informerer dommerne om, at kampene aflyses. Klubberne skal altså IKKE selv fortage sig noget,

Skal vi selv kontakte dommeren?+

Nej, DBU Fyn kontakter alle de af DBU Fyn-påsatte dommere.

Forsættes Skolepokalens afsluttende kampe?+

I første omgang udsættes kvartfinalekampene i Skolepokalen til efter nedlukningsperioden.

Afsones karantænedage, når kampe er udsat?+

Nej, det gør de ikke.

I turneringsreglementets § 20.10 står således:
En fastlagt, men ikke-spillet kamp, tæller ikke som karantæneafviklende.

Hvad sker der med DBU 3-Bold storstævnerne?+

De to stævner i maj og juni aflyses. Her plejer mange børn og voksne at samles, og med forbuddet om større forsamlinger helt frem til og med august, ser vi det ikke muligt at afholde dem.

Spørgsmål og svar

Kan vi komme i kontakt med DBU Fyns personale?+

Ja, men vi er på lavblus.

En stor del af vores kolleger er hjemsendt, men vi kan fortsat kontaktes på info@dbufyn.dk og på telefon 66178218. Grundet den nedsatte bemanding er telefontiderne dog indskrænket til mandag-fredag fra 10-12.

Man kan opleve lidt længere svartider end normalt.

Gennemføres kurser?+

Nej, alle kurser og uddannelsesaktiviteter planlagt i nedlukningsperioden er aflyst. Alle tilmeldte kursister får direkte besked.

Der opkræves naturligvis ikke noget kursusgebyr for tilmeldte kursister. 

Kan vores hold træne?+

Vi opfordrer til, at alle klubaktiviteter - såvel ude som inde - aflyses i nedlukningsperioden.

Der er med virkning fra 18. marts udstedt forbud mod at afholde eller deltage i arrangementer, aktiviteter eller lignende, hvor mere end 10 personer er samlet.

Kan vi udskyde vores generalforsamling, og hvordan skal vi så forholde os?+

Ja, det kan I, og det bør I, indtil myndighederne igen vurderer, at det er forsvarligt med større forsamlinger.

Hvis en generalforsamling udsættes, bør bestyrelsen agere efter Danmarks Idrætsforbunds anbefalinger.

Vores stævne er aflyst. Kan vi få økonomisk kompensation?+

Kontakt Rasmus Lyhne Ibsen fra DIF. Han vil rådgive jer. Rasmus træffes på telefon 23729097 eller på mail rli@dif.dk.

Vi skulle have været til stævne/træningslejr i udlandet. Hvordan er vi stillet?+

Alle forbund og foreninger under DIF er dækket af Idrættens forsikringer, herunder Idrættens rejseforsikring.

Se her, hvad det betyder for jer.

Bør vi tilbagebetale kontingent til medlemmer, når de ikke kan bruge vores faciliteter og træne og spille kampe?+

Det er DIF`s og vores klare anbefaling, at de enkelte foreninger og klubber ikke tilbagebetaler kontingent for perioden, da en tilbagebetaling potentielt vil lukke nogle af vores frivillige klubber. DIF opfordrer derfor til, at DIF-idrætten og vores medlemmer bredt set udviser samfundssind og ansvarlighed og bakker vores mange foreninger, klubber og frivillige op i denne svære tid. 

Formelt set kan medlemmer ikke kræve at få en del af kontingentet retur, fordi foreningens aktivitet er stoppet i en periode, så medlemmerne ikke kan træne eller fx deltage i en opvisning eller en holdkamp. Kontingentet er udtryk for en betaling for det at være medlem i en idrætsforening og ikke for en specifik ydelse.

Situationen i en idrætsforening er derfor anderledes end kunders forhold i kommercielle fitnesscentre.

I idrætsforeninger med fitness eller fitnessforeninger gælder det samme som i alle andre foreninger. Her kan medlemmerne altså ikke kræve tilbagebetaling af kontingent, når foreningens aktivitet i en periode er aflyst pga. corona-situationen.

Hvordan kan vi undgå smittespredning?+

Vi opfordrer til, at alle klubaktiviteter - såvel ude som inde - aflyses i nedlukningsperioden.

Der er desuden udstedt påbud mod at forsamles flere end 10 mennesker. 

Der findes en række gode råd til at undgå smittespredning, som kan downloades som plakater og grafiker.

Se dem her.

Kan vi få vores depositum for et planlagt stævne/arrangement tilbage?+

Ja, det er muligt.

Tryg har indført et særligt tiltag, der gør det muligt for forbund, foreninger og klubber under DIF at få refunderet sit depositum for planlagte events via Idrættens forsikringer.

Tiltaget gælder for idrætsarrangementer, som er planlagt til afholdelse inden 1. juli 2020, og som der skal betales restbeløb for inden 1. maj 2020.

De nærmere betingelser for at få dækket depositum er:

  • At der er indbetalt depositum for et sports- eller idrætsarrangement, som er planlagt til afholdelse inden 01.07.2020
  • At der skal betales restbeløb inden 01.05.2020
  • Aftalen gælder ALENE police 654 1440 938 828 til DIF/DGI (ingen andre kunder er omfattet). Se policen for Idrættens forsikringer her
  • Max. erstatning pr. sag udgør 70.522 kr.
  • Anmeldelse til FGA (Falck Global assistance) skal ske max. 3 dage før dato for betaling af restbeløbet
  • Foreningen/forbundet kan ikke opnå dækning under rejseforsikringen, hvis der bestilles rejser m.v. til samme arrangementet/konkurrence (eller et der afløser det oprindelige), med mindre corona-situationen er normaliseret jf. udenrigsministeriets rejseanvisninger for destinationen
  • Tryg vil ved erstatning af kompensation for depositum indtræde i Foreningernes/Forbundenes eventuelle rettigheder overfor udbyderen af rejsen.

Har du spørgsmål?
Du kan læse mere om Idrættens forsikringer, herunder policer og forsikringsvilkår her. Siden vil løbende blive opdateret med seneste nyt.

Har du konkrete spørgsmål vedr. skadesdækning, så læs mere på Trygs hjemmeside eller ring på telefon 44 20 26 76.

Hvad sker der med Fodboldskolerne?+

Det tages der stilling til senest i maj.

Se mere her.

Yderligere informationer
Myndighedernes retningslinjer opdateres løbende. Vi anbefaler derfor, at du til enhver tid følger med på deres hjemmesider, så du får de helt aktuelle anvisninger. Nyttige kilder er:

Samlet side fra myndighederne med alt, hvad du skal vide om corona: www.coronasmitte.dk

Den myndighedsfælles hotline er: 70200233

Sundhedsstyrelsen: www.sst.dk

Styrelsen for Patientsikkerhed: www.stps.dk

Statens Seruminstitut: www.ssi.dk

Udenrigsministeriet: www.um.dk (rejsevejledninger)