Dispensationer i fællesrækker

I turneringsåret 2018/2019 har DBU Fyn og DBU Jylland fællesturnering i følgende rækker:

U13 Drenge Liga 1 og Liga 2
U14 Drenge Liga 1 og Liga 2
U15 Drenge Liga 1 og Liga 2
U16 Drenge Liga 1 og Liga 2

U13 Piger Liga 1
U14 Piger Liga 1
U15 Piger Liga 1
U16 Piger Liga 1 og Liga 2

Som konsekvens af fælles turnering er der andre dispensationsregler i ovenstående rækker:

I alle rækker kan der maksimalt benyttes 3 halvårsspillere pr. kamp. Det er ikke tilladt at benytte klassetrinsspillere

Der kan søges om ekstraordinær dispensation i alle ovenstående rækker. Ansøgning skal stiles til den lokalunion, der administrerer puljen hvor holdet er placeret. På Fyn er det DBU Fyns ungdomsudvalg, der behandler og afgør ansøgninger om dispensation. 

Bliver en spiller tildelt ekstraordinær dispensation i en fælles række med DBU Jylland vil holdet, hvorpå spilleren spiller, få sportslig konsekvens i form af, at holdet ikke kan blive puljevinder.
Holdet kan godt rykke op efter ombrydning. 

Læs mere:
Formular til dispensationsansøgning