Sådan håndterer I en positiv coronatest i jeres klub

Opdateret 24. januar 2022.

 

I et forsøg på at stoppe smittespredningen i samfundet bedst muligt er det afgørende, hvordan klubber og medlemmer håndterer situationen, hvor et medlem bliver testet positiv for Covid-19. Hvad skal du og din klub gøre, hvis du eller en anden i klubben bliver testet positiv for COVID-19? Læs DBU’s anbefalinger her:

 

Er du nær kontakt?

Hvis du har været i kontakt med en smittet person, er du i risiko for at være blevet smittet. Du kan enten være det, der kaldes en ’nær kontakt’ eller en ’øvrig kontakt’. Der er i øjeblikket høje smittetal og udbredt smitte med Omikron-varianten. For at begrænse smittespredningen mest muligt er der fokus på at sætte ind der, hvor der er størst risiko smitte. Derfor defineres nære kontakter som udgangspunkt som dem, der er udsat for smitte i hjemmet og lignende.

Du er en nær kontakt, hvis du opfylder et af nedenstående kriterier: 

 • Du bor sammen med en person smittet med covid-19
 • Du er kærester med en person smittet med covid-19
 • Din værelseskammerat på en efterskole, højskole, lejrskole e.l. er smittet med covid-19
 • En person, du har overnattet ved eller som har overnattet hos dig, er smittet med covid-19

Sådan skal du forholde dig som 'nær kontakt' til en smittet:

Hvis du er nær kontakt og du ikke er tidligere smittet inden for de seneste 12 uger:

 • Du anbefales at blive testet med en hurtigtest eller PCR-test 3 døgn efter, at den smittede person er blev testet positiv for covid-19. Du behøver ikke at gå i selvisolation.
  Hvis du får symptomer på covid-19, anbefales du at gå i selvisolation og blive testet med en PCR-test hurtigst muligt.
  Anbefalingerne gælder også, selvom at du ikke kan holde afstand til den smittede person i hjemmet. Vær dog særligt opmærksom på at huske de gode råd til at forebygge smitte.

Hvis du er nær kontakt, og du er tidligere smittet inden for de seneste 12 uger:

 • Du anbefales ikke at blive testet eller gå i selvisolation.
  Hvis du får symptomer på covid-19 anbefales du at gå i selvisolation og blive testet med en PCR-test hurtigst muligt.
  Dette gælder også, selvom du ikke kan holde afstand til den smittede person i hjemmet. Vær dog særligt opmærksom på at huske de gode råd til at forebygge smitte

Her kan du læse mere om, hvordan du skal forholde dig, hvis du bor sammen med en smittet person, og du dermed kan betegnes som nær kontakt.

 

Er du 'øvrig kontakt'?

Hvis du har været tæt på en person med covid-19, som du ikke bor sammen med, kan der stadig være risiko for, at du er smittet. Du er altså en ’øvrig kontakt’ til en smittet person. Du er ’øvrig kontakt’, hvis en person du har været til fodbold med er smittet.

Dette gælder, hvis den smittede har fået taget en positiv test inden for 48 timer efter fodboldaktiviteten (her regnes fra testtidspunktet).

Hvis du er øvrig kontakt og du ikke er tidligere smittet inden for de seneste 12 uger: 

 • Du anbefales at blive testet med en hurtigtest eller selvtest 3 døgn efter, at den smittede person er blev testet positiv for covid-19.  
 • Hvis du får symptomer på covid-19 anbefales du at gå i selvisolation og blive testet med en PCR-test hurtigst muligt.


Hvis du øvrig kontakt, og du er tidligere smittet inden for de seneste 12 uger: 

 • Du anbefales ikke at blive testet eller gå i selvisolation.
 • Hvis du får symptomer på covid-19 anbefales du at gå i selvisolation og blive testet med en PCR-test hurtigst muligt.

Vær under alle omstændigheder særlig opmærksom på at huske de gode råd til at forebygge smitte.

Sundhedsstyrelsen anbefaler også, at du bliver testet som ’øvrig kontakt’, selvom du er blevet vaccineret med 2. eller 3. stik, eller hvis du tidligere har været smittet med ny coronavirus. Er det under 12 uger siden, du blev testet positiv for covid-19, behøver du ikke blive testet. Det skyldes, at du stadig kan teste positiv i denne periode, selvom du er rask og ikke længere smitter. Hvis du får symptomer på covid-19, anbefales du dog at blive test.   

 

Hvad skal klubben gøre, når et medlem er smittet?

Skab overblik over situationen:

 • I skal vide, hvornår symptomerne hos medlemmet er opstået, og hvornår den positive test er taget.
 • I skal finde ud af, om det givne medlem er den eneste fra klubben med symptomer, eller om flere medlemmer har oplevet/oplever det samme.
 • I skal finde ud af, om smitten kan være sket i forbindelse med en aktivitet i klubben.

Kommuniker åbent og hurtigt:

 • Vælg gerne en person, der er ansvarlig i sagen (fx formanden eller en fra bestyrelsen). Det skal være en, som alle i klubben kan kontakte, hvis de har spørgsmål.
 • Vælg også gerne en - og helst kun én - talsperson (det kan godt være den samme som den ansvarlige), der har til opgave at informere resten af klubben.
 • Skriv ud til alle medlemmer, at der er et smittet medlem i klubben. Hvis medlemmet for eksempel har deltaget i aktiviteter i klubben, kort før symptomerne er opstået, bør det også stå i beskeden.
 • Nævn ikke medlemmet der er smittet ved navn (dette af hensyn til overholdelse af GDPR (Persondataforordningen)).
 • Opfordr alle medlemmer til at holde øje med eventuelle symptomer.
 • Ud fra et forsigtighedsprincip kan det også overvejes, om aktiviteter for holdet med potentielt flere smittede skal indstilles, indtil der er kommet klarhed over situationen.
 • Hvis det smittede medlem har deltaget i et stævne eller en kamp, skal I sørge for at modstanderholdet og dommeren/dommerne bliver informerede om, at én eller flere i kampen er smittede, så de kan holde øje med eventuelle symptomer hos sig selv.
 • Hold løbende kontakt med det smittede medlem og sørg for, at vedkommende får den støtte fra klubben, han eller hun har brug for igennem forløbet

 

Hvad skal det smittede medlem af klubben gøre?

Før test:

 • Ved symptomer på COVID-19 skal medlemmet straks isolere sig selv fra andre og blive testet, og må selvfølgelig ikke møde til træning eller kamp.
 • Har man ikke symptomer, men mistænker smitte, skal man også testes.

Efter positiv test:

 • Gå straks i selvisolation
  • Selvisolationen kan ophæves 4 døgn efter den positive pcr-test er taget, hvis man ikke har nogle symptomer
  • Lette symptomer på covid-19 er løbenæse, ’kriller’ i halsen, enkelte host m.v. der typisk vil være forbigående, og hvor man ikke føler sig egentlig syg. Hvis man har lette symptomer på covid-19, kan man ophæve sin selvisolation 4 dage efter, at den positive pcr-test blev taget. Hvis man får betydende symptomer fortsættes selvisolation indtil, at man ikke længere har symptomer.

  • Betydende symptomer på covid-19 er feber, vedvarende hoste, nysen eller vejrtrækningsproblemer, og hvor man samtidigt føler sig syg. Hvis man har haft betydende symptomer på covid-19, kan man ophæve sin selvisolation, når man ikke længere har symptomer på covid-19 – dog tidligst 4 dage efter, at den positive pcr-test blev taget.

 • Vær særligt opmærksom på hygiejne og rengøring
 • Sørg for opsporing af nære og øvrige kontakter
 • Personer som er testet positiv for COVID-19, må ikke møde til kamp eller træning, men klubben skal informeres, hvis man har deltaget i aktiviteter (fx træning eller kamp).

 

Personer, som kan defineres som ’øvrig kontakt’ til en smittet person, skal følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger for ”øvrige kontakter”. De kan findes her.

 

Nyttige links og telefonnumre

Sundhedsstyrelsens hjemmeside: https://www.sst.dk/da/corona

Den myndighedsfælles Corona-hotline: +45 7020 0233

Styrelsen for patientsikkerhed (smitteopsporingen): +45 3232 0511.