Struktur - Kvinde Senior

Generelt

Deltagerne skal være fyldt 15 år på spilletidspunktet. 
Ingen klub kan deltage med mere end et hold i Albaniserien.

Oprykningsberettigede fra Albaniserien, Serie 1 og Serie 2: 
Oprykningsberettiget er de klubber, der ikke har eller i den nærmest foregående turnering har haft nedrykkede hold i nærmest overliggende seniorrække.

Nytilmelding af hold kan kun ske til Serie 2 og Serie 3. 

Lokal-dommer, som har bestået DBUs dommergrundkursus, eller har gennemgået kamplederkurset, må dømme alle kampe, hvor klubben selv skal sørge for dommer. Se listen her. 

Oprykningskampe afvikles som anført under “Lodtrækning til ordinære oprykningskampe”. 

I Serie 2 og Serie 3 kan kampe afvikles som 9M kampe. Læs mere her.

Fynsmestre modtager vandrepokal og nål med årstal og rækkebetegnelse (max. 17 spillere pr. hold).

Propositionerne for hver turnering afgøres af DBU Fyns seniorudvalg efter tilmeldingsfristens udløb og meddeles alle klubber inden turneringen starter.

Gælder i foråret 2021:

§ 19.5 I Kvinde Albaniserien/Serie 1 og lavere kan frit benyttes op til tre spillere fra andre af klubbens lavere rangerende hold. Ved frit forstås, at benyttelsen ikke har sportslige konsekvenser for nogen af holdene og at reglerne om op- og nedrykning af spillere mellem hold (”spilles fri”) samt om ikke at måtte deltage i mere end en kamp per spilledag ikke er gældende.

Albaniserien/Serie 1

Består af én pulje med 10 hold.
Spiller en enkeltturnering.
DBU Fyn fastsætter spilledato og -tidspunkt.
DBU Fyn tilsiger dommer.

Ved turneringens afslutning rykker det bedst placerede oprykningsberettigede hold op i Kvindeserie Vest.
Ved turneringens afslutning rykker det dårligst placerede hold ned i Serie 2.

Efter 2. turneringshalvdel kåres vinderen som Fynsmester.

Serie 2

Består af de til rækken tilmeldte hold. 
Endelig afviklingsform offentliggøres efter holdtilmelding.

DBU Fyn fastsætter seneste spilledato. 
Den arrangerende klub tilsiger dommer.

Ved turneringens afslutning rykker de to bedst placerede oprykningsberettigede hold op i Serie 1. Øvrige hold gentilmeldes automatisk.

Serie 3

Består af de til rækken tilmeldte hold. 
Endelig afviklingsform offentliggøres efter holdtilmelding.

DBU Fyn fastsætter seneste spilledato. 
Den arrangerende klub tilsiger dommer.

Ved turneringens afslutning skal alle hold nytilmeldes.

Senior 7M 

Udskrives i A, B og C niveau.

Består af de til rækken tilmeldte hold. 
Endelig afviklingsform offentliggøres efter holdtilmelding.

DBU Fyn fastsætter seneste spilledato. 
Den arrangerende klub tilsiger dommer.

Spilletiden er 2 x 35 min.
For hver 3 mål et hold kommer bagud, må der indsættes en ekstra spiller.

Ved turneringens afslutning skal alle hold nytilmeldes.

Ekstraordinær op- og nedrykning.

Ved turneringens afslutning kan forekomme ekstraordinær op-/nedrykning. 
Hvis klubber rykker ned i Albaniserien og de i forvejen har hold i pågældende række, rykker dette hold ekstraordinært ned og den ordinære nedrykning i den pågældende pulje suspenderes tilsvarende. 

Hvis en række, på grund af ekstraordinær op-/nedrykning eller af andre årsager, ikke kommer til at bestå af det i propositionerne angivne antal hold reguleres disse rækker ved ekstraordinær op-/nedrykning efter bestemmelser fastsat af DBU Fyns bestyrelse.

Opdateret: 09.04.21.

Lau3.jpg
Seniorkoordinator Lau Krogshede
Kontakt Lau for spørgsmål vedr. seniorfodbold 63115999