Ombrydning - Herreungdom

Med udgangspunkt i klubbernes ønsker har DBU Fyns Ungdomsudvalg indført ombrydning i U13-U19 drenge. 
Det betyder, at alle hold der deltog i efterårets rækker i U13 drenge 8M og U14-U19 drenge 11M automatisk er overført til forårets turnering og indplaceret i rækker efter deres slutplacering i efteråret. 

Der skal derfor ikke tilmeldes hold i alle 11-mands rækker fra U14-U19 samt U13 8-mands, da holdene allerede er overført. 
Det betyder ikke, at man så er låst til den pågældende pulje. Ønsker en klub at blive indplaceret i en anden pulje end den holdet er indplaceret i via ombrydningen, kan man skriftligt anmode DBU Fyn om at blive overflyttet. Dette gør sig gældende både for indplacering på højere eller lavere niveau. Dette kan eksempelvis være tilfældet, hvis man har mistet en række spillere og derfor ikke mener, at man kan begå sig i en mesterrække men niveaumæssigt vil passe bedre i en A-række eller omvendt. 

Det vil altid være DBU Fyns Ungdomsudvalg der efter ansøgning afgør ansøgninger om overflytning af hold. 

Der kan naturligvis også fortsat tilmeldes hold til en turnering, også selvom man ikke har haft hold med tidligere. Klubberne skal her tage stilling til, hvilket niveau man mener holdet har og herefter give DBU Fyn besked om dette. Igen vil DBU Fyns Ungdomsudvalg lave en konkret vurdering, således holdet indplaceres på rette niveau. 

Ansøgninger om overflytning, nytilmelding af hold udtrækning af hold skal ske pr mail info@dbufyn.dk senest søndag den 28. februar 2021. 

Hvis en klub ikke længere kan mønstre et hold i en given årgang er det meget vigtig, at DBU Fyn får besked på dette også via mail senest søndag den 28. februar 2021. 

Via nedenstående tabel kan man se hvilke hold, der er overført til de enkelte rækker.
Det er ikke muligt at søge klubbens hold frem via hjemmesiden. Dette skal ske via KlubOffice.

 

Holdoversigt forår 2021
Klik på rækken for at se hold
U19 Liga 2 U19 Liga 3        
U17 Liga 2 U17 Liga 3         
U16 Liga 3 U16 Liga 4  U16 Liga 5      
U15 Liga 3 U15 Liga 4 U15 Liga 5      
U14 Liga 3 U14 Liga 4 U14 Liga 5      
U13 Liga 3 U13 Liga 4 U13 Liga 5 U13 Liga 6