DBU Fyn Kommune

Kommissorium

DBU Fyn Kommune skal understøtte de fynske klubbers behov i forhold til kommunale udfordringer og muligheder. 

 Det gøres ved at: 

 • Understøtte og skabe grobund for bæredygtige klubsamarbejder i kommunerne
  Gennem formandsklubberne sikres dialog og forståelse mellem klublederne. 
 • Understøtte og skabe grobund for en koordineret tilgang fra klubberne til offentlige myndigheder
  Kommunalpolitikere og embedsmænd fra kommunen inviteres med på formandsklubmøder, så klubbernes ønsker og udfordringer kan drøftes samlet med kommunen.
 • Bringe aktuelle emner til debat på klubniveau
  DBU Fyn Kommune sikrer sparring med klubrådgiverne i forhold til dagsordner til formandsklubmøder.
 • Yde rådgivning og sparring til klubber med aktuelle kommunale problemstillinger*
  Generelle/fælles udfordringer løftes i formandsklubberne. Den enkelte klubs specifikke udfordringer håndteres som udganspunkt af klubrådgiveren, men DBU Fyn Kommune står til rådighed for sparring.
 • Yde rådgivning og sparring til klubber med projektideer, der falder inden for DBU’s fælles kommunestrategi
  DBU Fyn Kommune stiller sig til rådighed for at hjælpe klubber med at udvikle projektideen, så den passer til en kommunal dagsorden samt til DBU’s kommunestrategi, så der evt. kan søges midler til projektet (under forudsætning af at DBU Fyn er en part i projektet).
 • Påpege fodboldens samfundsværdi og potentiale overfor de fynske kommuner
  Via møde i hver af de 10 fynske kommuner (jf. DBU Fyns Kommunestrategi for 2015) og dialog på formandsklubmøder. Derudover forventes DBU Fyn politikere at deltage på DBU’s formands møder med de fynske borgmestre.
*Gruppen er bevidst om, at en sådan rådgivning og sparring ikke må skabe problemstillinger for andre klubber.

Formandsklubberne er politisk forankret i DBU Fyn Kommune.

Skriv en kommentar

Skriv kommentar (Kræver login)

0

Ingen kommentarer endnu - skriv den første