DBU Fyns sølv- og guldnål

Kriterier for tildeling af DBU Fyns sølvnål

For tildeling af DBU Fyns sølvnål gælder, at
 

 • den kun tildeles  personer, som er hædret af egen klub, såfremt denne har en sådan.
 • 12 - 15 års rent klubarbejde forudsættes. Arbejdet tæller dog først fra det fyldte 15. år.
 • den kan tildeles alle ledere – altså ikke blot bestyrelsesarbejde, men også ungdomsarbejde som leder / ulønnet træner.
 • hvis der er tale om under 15 år, men over 12 år kan disse suppleres med lederarbejde uden for klubben – typisk for unionen.
 • der i særtilfælde kan dispenseres fra ovennævnte.
   

Følgende hovedretningslinier gælder:
 

 • Det skal kunne godtgøres, at den pågældende samlet har udført 12 - 15 års klub- eller unionsarbejde som bestyrelsesmedlem og eller ulønnet leder / træner for hold, der deltager i en turnering. (Således accepteres eksempelvis IKKE tid som medlem af et klubhus-, klubblad-, stadion-, og bankoudvalg, tid som medlem af et lilleput- eller veteranudvalg eller tid som holdleder for et old boys- eller veteranhold.)  
   
 • Sølvnålen kan søges af klubben – ansøgningsskema.
   
 • Nålen kan også tildeles repræsentanter for udenlandske forbund, som DBU Fyn måtte ønske at hædre for en indsats, der ligger uden for den normale ledergerning. For tildeling gælder at mindst 2/3 af DBU Fyns bestyrelse stemmer herfor.


Kriterier for tildeling af DBU Fyns guldnål

For tildeling af DBU Fyns guldnål gælder, at
 

 • den alene kan bevilges efter indstilling af medlemmer af unionsbestyrelsen.

De typiske propositioner er:  

 • at personen har været medlem af unionsbestyrelsen i mindst 15 år.
   
 • at personen har været formand for et udvalg under unionen i mindst 25 år.
   
 • at personen har haft mindst 40 års uafbrudt lederarbejde i en klub som amatørleder.

For tildeling gælder at mindst 2/3 af DBU Fyns bestyrelse stemmer herfor.  

Skriv en kommentar

Skriv kommentar (Kræver login)

0

Ingen kommentarer endnu - skriv den første