DBU Fyn/Albani-puljen

De fynske fodboldklubber kan søge midler til klubudvikling i en pulje finansieret af Albani og DBU Fyn. Midler kan søges løbende.

Om DBU Fyn/Albani-puljen
 • Albani bidrager med 100.000 kr. til puljen
Hvem kan søge?
 • Alle klubber der er medlem af DBU Fyn.

Hvad kan man søge til?

Klubber kan søge til udviklingsforløb, der styrker klubben.

Det kan f.eks. være:

 • Uddannelse af trænere og ledere
 • Tiltag der skal tiltrække eller fastholde medlemmer
 • Et forløb der sætter fokus på pigefodbold i klubben
 • Styrkelse af klubbens drift, f.eks. gennem udarbejdelse af årsplaner
 • Opsætning af og uddannelse i DBU's IT-systemer som KlubOffice, KlubCMS osv.
 • Hjælp til optimering af kontingentopkrævning

Der kan ikke søges til materialer som bolde, mål, højtaleranlæg osv.

Hvordan får man penge fra udviklingspuljen?

 • Man skal opfylde ovenstående kriterier
 • Der kan ansøges løbende og midlerne uddeles løbende. Der er altså ingen frist.
 • Ansøgningsskema skal udfyldes - se nederst på siden.
 • Projektet må gerne inddrage eksterne samarbejdspartnere.

Hvor meget kan der søges om?

 • Der udloddes maksimum kr. 10.000 pr. klub.

Hvem afgør og uddeler midler?

 • En gruppe bestående af personer fra DBU Fyn og Albani udvælger, hvem der skal have støtte til projekter/tiltag.
 • De klubber der får støtte, vil få overrakt en check på beløbet, og klubben (eventuelt i samarbejde med DBU Fyn) er pligtige til at sikre, at den lokale presse informeres og inviteres til overrækkelsen. Klubben er også forpligtiget til at omtale det på egen hjemmeside.
SØG MIDLER HER.

Læs mere om puljen her.


Skriv en kommentar

Skriv kommentar (Kræver login)

0

Ingen kommentarer endnu - skriv den første