DBU Fyn/Albani-puljen

De fynske fodboldklubber kan søge midler til klubudvikling i en pulje finansieret af Albani og DBU Fyn. Midler kan søges løbende.

Om DBU Fyn/Albani-puljen
 • Albani bidrager med kr. 100.000 til puljen
Hvem kan søge?
 • Alle klubber der er medlem af DBU Fyn.

Hvad kan man søge til?

Klubber kan søge om midler til projekter/forløb, der har til formål at styrke og udvikle klubben.  

Det kan f.eks. være:

 • Uddannelse af trænere og ledere
 • Tiltag der skal tiltrække eller fastholde medlemmer
 • Klubudviklingsforløb der sætter fokus på f.eks. pigefodbold i klubben eller styrkelse af klubbens drift 
 • Opsætning af og uddannelse i DBU's IT-systemer som f.eks. KlubOffice eller KlubCMS
 • Hjælp til optimering af kontingentopkrævning
Klubber vil IKKE få tilskud til følgende:
 • Bolde, mål og andet træningsudstyr
 • Kamptøj og træningstøj
 • Lysanlæg eller materialer til ombygning
 • Tilskud til uddannelse af en enkelt træner f.eks. B1 eller B2  

Hvordan får man penge fra udviklingspuljen?

 • Man skal opfylde ovenstående kriterier.
 • I ansøgningen skal der specifikt beskrives hvad man søger tilskud til. 
 • Der kan ansøges løbende. Der er altså ingen ansøgningsfrist. Midlerne udbetales løbende, men først når projektet/forløbet eller bestilt/gennemført.
 • Ansøgningsskema skal udfyldes - se nederst på siden.
 • Projektet må gerne inddrage eksterne samarbejdspartnere eller andre klubber.

Hvor meget kan der søges om?

 • Der udloddes maksimum kr. 10.000 pr. klub. pr. år.
 • En bevilling har en gyldighed på 6 måneder, hvorefter retten til den frafalder. 

Hvem afgør og uddeler midler?

 • En gruppe bestående af personer fra DBU Fyn og Albani udvælger, hvem der skal have støtte til projekter/tiltag.
 • De klubber der får støtte, vil få overrakt en check på beløbet, og klubben (eventuelt i samarbejde med DBU Fyn) er forpligtiget til at sikre, at den lokale presse informeres og inviteres til overrækkelsen. Klubben er ligeledes også forpligtiget til at omtale det på egen hjemme- eller Facebookside.

SØG MIDLER I DBU FYN/ALBANI-PULJEN


Skriv en kommentar

Skriv kommentar (Kræver login)

0

Ingen kommentarer endnu - skriv den første