DBU's UdviklingspuljeSom klub kan du søge om midler fra DBU´s Udviklingspulje. DBU og UEFA har tildelt midler til puljen, der skal være med til at investere yderligere i udviklingen af dansk fodbold med udgangspunkt i DBU’s primære indsatsområder:
 • Talentudvikling og spillerudvikling i bredde- og eliteklubber
 • Klubudvikling og hvervning af flere medlemmer
 • Transparens og ordentlighed – også kaldet Good Governance.

Hvornår kan du ansøge?

Næste ansøgningsrunde åbnes den 1. marts med deadline for ansøgning den 9. april 2018.  Når ansøgningsrunden åbner, vil der her på siden blive åbnet for adgang til ansøgningsplatformen.

Hvordan ansøger du?

Dit projekt skal være vel planlagt på forhånd og passe til DBU´s strategi og målene med udviklingspuljen.

Før du går i gang med din ansøgning, er det derfor vigtigt, at du overvejer hvordan projektet er i overensstemmelse med DBU´s tre hovedindsatsområder.

For at vi kan få en god forståelse af projektet, skal du også beskrive de vigtigste aktiviteter i projektet:  

 • Hvad er den overordnede tidsramme?
 • Hvad er de forventede resultater på kort og lang sigt?
 • Hvordan I vil måle effekten i forhold til målgrupperne?
 • Hvordan fastholdes effekten efter projektets afslutning?
 • Hvordan bliver resultaterne dokumenteret undervejs?

Det er vigtigt at understrege, at udviklingspuljen ikke er tiltænkt opgradering af klubfaciliteter som klubhus eller baneforhold, herunder multibaner, kunstgræsbaner m.m.

Du skal desuden udarbejde et budget, hvor du redegør for indtægter og udgifter. I budgettet skal egen- eller medfinansiering også fremgå. Beløbets størrelse er underordnet ift. vurderingen af ansøgningen, men der skal selvfølgelig være en rimelig sammenhæng mellem beløb og indsats. 

FAQ

Skal man have tilknytning til en fodboldklub?
 
Det er tegningsberettigede i fodboldklubberne, som kan indsende ansøgninger
 
Kan flere klubber søge sammen?
Ja, naturligvis kan de det
Kan man søge andre til samme initiativ?
Ja, du kan i ansøgningsskemaet angive hvor stor en del af projektet, du søger støtte til. DBU vil gerne være en af flere støttegivere. DBU stiller ikke krav til, at dele af projektet skal være finansieret af dig selv eller andre.
Hvis vores ansøgning bevilges, hvordan udbetales pengene så?
Som udgangspunkt udbetales beløbet når projektet er færdigt, det er dog muligt med ratebetalinger løbende for at sikre progression i projektet
Udgifter før bevilling, kan de dækkes?
 Vi kan desværre ikke udbetale bevillinger på forskud.
Er der krav til afrapportering og evaluering?
 Der vil komme efterfølgende krav til evaluering.

Har du spørgsmål til ansøgningsprocessen, er du velkommen til at kontakte fundraiser Anne Porskær, anne@dbu.dk og tlf. 25150039

Fakta om udviklingspuljen:
 • Puljen skal støtte projekter, der i tråd med DBU’s strategi "En Del af Noget Større", og de tre strategiske indsatsområder 
 • Samtidig skal puljen støtte projekter, der styrker DBU’s økonomiske udvikling og organisation samt ikke mindst udvikler dansk fodbold til glæde for klubber og medlemmer.
 • Puljen på 44 millioner kroner kommer fra DBU samt  UEFA’s Hattrick-midler.
 • Midlerne udloddes over en 4-årig periode, og der udloddes midler halvårligt.