Kontingentstøtte

Dansk Boldspil-Union (DBU) er som fodboldforbund paraplyorganisation for omkring 1.600 fodboldklubber over hele landet.
 
Disse klubber baserer i hovedsagen deres drift og aktiviteter på en frivillig, ulønnet indsats fra personer med én eller anden tilknytning til den pågældende klub.
 
DBU kender ikke den enkelte klubs økonomi, men føler sig overbevist om, at kontingenterne er fastsat til et niveau, der sikrer, at både kommende og eksisterende medlemmer af klubben kan dyrke fodbold under organiserede former og med et kvalitativt højt indhold.
 
Adskillige klubber modtager én eller  anden  form for støtte til dens generelle drift eller til konkrete aktiviteter enten direkte eller indirekte via tilskudsordninger fra DBU eller fra din klubs lokalunion. DBU yder derimod ikke støtte til kontingentbetaling for medlemmer eller potentielle medlemmer af klubberne.

Der er dog i stigende grad mulighed for at finde kontingentstøtte gennem private initiativer; se eks.

http://www.alleboern.dif.dk/ 

https://broen-danmark.dk/om-broen/

Derudover findes der mange kommunale ordninger, og man kan med fordel opsøge kommunen for at høre om mulighederne hos dem for kontingenttilskud.


 

Skriv en kommentar

Skriv kommentar (Kræver login)

0

Ingen kommentarer endnu - skriv den første