Lånebetingelser

Lånebetingelser til lovenes § 19b. Der kan ydes lån til klubber under DBU Fyn, der opfylder dennes krav for kontingenter m.v., under forudsætning af, at den pågældende klub ønsker økonomisk støtte til:

a. Klubhusbyggeri.
b. Anskaffelse af lysanlæg m.v.
Bestyrelsen afgør i hvert enkelt tilfælde, om der kan bevilges lån.

Lånets størrelse, løbetid, rentefod m.v.
Der kan lånes indtil kr. 25.000,-.

Lånet kan ikke løbe over mere end 5 år, således at forstå, at første afdrag falder den førstkommende 1. juli efter lånets udbetaling.
Dog kan bestyrelsen bestemme, at et lån, der f.eks. udbetales i maj og juni måned, først skal afdrages første gang til 1. juli året efter.
Lånet forrentes med 5% p.a. fra udbetalingsdagen.
Renten forfalder til betaling tillige med afdraget hvert års 1. juli.

Der fradrages ethvert lån ved udbetalingen kr. 200,- i stiftelsesgebyr.

Lånet sikres overfor DBU Fyn ved, at den samlede klubbestyrelse underskriver for klubben.

Ansøgninger, bilagt klubbens sidst aflagte regnskab, skal tilstilles DBU Fyn.

Skriv en kommentar

Skriv kommentar (Kræver login)

0

Ingen kommentarer endnu - skriv den første