Styrk klubben med 10.000 kr. fra Albani og DBU Fyn

Albani og DBU Fyn har et fælles ønsker om at hjælpe de fynske fodboldklubber til at udvikle sig. Det sker via en ny pulje, som klubberne kan søge midler i.


__________________________________________________________________

Den nye oprettede DBU Fyn/Albani-puljen er finansieret af Albani og DBU Fyns erhvervsnetværk. Den giver de fynske klubber mulighed for at søge om op til 10.000 kr. i tilskud til udviklingsprojekter, der kan styrke klubben, hvad enten det er flere medlemmer, styrket organisation eller noget helt tredje. Puljens samlede størrelse er på 151.500 kr., hvoraf Albani bidrager med 100.000 kr. og DBU Fyns erhvervsnetværk med 51.500 kr. 

- Albani har altid haft tradition for at bakke op om breddeidrætten på Fyn og især fynsk fodbold. Foreningslivet er en vigtigt del af den fynske kultur, og som lokalt fynsk bryggeri vil vi gerne yde støtte og opbakning. Vi har i gennem mange år haft et rigtig godt samarbejde med DBU Fyn, hvor vi gennem fælles initiativer har været med til at styrke breddefodbolden på Fyn. Derfor er vi stolte af at vi, sammen, kan søsætte dette nye initiativ og understøtte fynsk fodbolds udvikling, udtaler Jesper Larsen fra Albani.

Han bakkes op af Maja Nadja Christensen, advokat hos Bonnesen Advokater, der er med i DBU Fyns erhvervsnetværk:

- Der er mange gode frivillige kræfter, der arbejder for at skabe gode rammer i de fynske fodboldklubber. Det vil vi rigtigt gerne støtte op om samtidig med, at vi selvfølgelig også er glade for det netværk vi skaber til andre virksomheder via DBU Fyns erhvervsnetværksgruppe. Vi glæder os til at se, hvilken idéer og tanker fodboldklubberne kommer op med.

Hvad kan man søge til?
Klubber kan søge til udviklingsforløb, der styrker klubben.

Det kan f.eks. være:
  • Uddannelse af trænere og ledere
  • Tiltag der skal tiltrække eller fastholde medlemmer
  • Et forløb der sætter fokus på pigefodbold i klubben
  • Styrkelse af klubbens drift, f.eks. gennem udarbejdelse af årsplaner
  • Opsætning af og uddannelse i DBU's IT-systemer som KlubOffice, KlubCMS osv.
  • Hjælp til optimering af kontingentopkrævning
Der kan ikke søges til materialer som bolde, mål, højtaleranlæg osv.

Kombinér med et klubudviklingsforløb med en klubrådgiver
DBU Fyns klubrådgivere tilbyder hands-on-hjælp til klubudviklingsforløb i op til 30 timer. Et sådant forløb koster kr. 2.000,-, og det kan eksempelvis finansieres via Albani/DBU Fyn-puljen.

Læs mere om klubudviklingsforløb her.

Sådan søger man puljen

Alle klubber der er medlem af DBU Fyn kan få del i midlerne.
For at komme i betragtning skal man indsende en ansøgning. Det kan ske løbende, da der ikke er nogen ansøgningsfrist. Et udvalg bestående af personer fra DBU Fyn og Albani udvælger, hvilken projekter/tiltag som skal nyde godt af puljen. Der lægges vægt på kreativitet, og at der er tænkt et fremtidsmæssigt perspektiv ind i ansøgningen.


Log ind