Ungdomsfodbold 2.0 - Roadshow

En bevidst tilgang til ungdomsfodbolden og en viden om de unge skal sikre fastholdelse af unge spillere. Med det som hovedtema indbyder DBU Fyn til inspirationsaften tirsdag den 1. marts med ungdomsforsker Søren Østergaard.

Holdtilmelding efterår 2012
__________________________________________________________________

Roadshow 2.0 med Søren Østergaard - hvad er tendenserne i ungdomsfodbold?
DBU Fyn indbyder til en inspirationsaften med ungdomsforsker Søren Østergaard.
Søren Østergaard var i 2012 med til at udvikle ungdomstrænermanualen "Ungdomsfodbold - det handler også om andet end fodbold", hvor der blev sat fokus på træneren, trænings- og klubmiljøet. 
Nu er man klar med Ungdomsfodbold 2.0, som gør bogen mere håndgribelig og konkret til gavn for det daglige arbejde i klubben. 
I konceptet indgår bl.a. et nyudviklet klubudviklingsforløb og det er en af de ting som Søren Østergaard, vil komme ind på til denne inspirationsaften for de fynske klubber. 

Det hele foregår tirsdag den 1. marts kl. 18.00-20.00 hos Dalum IF, Dalumvej 95 D, 5250 Odense SV.

Målgruppen for denne inspirationsaften er alle der til dagligt er i berøring med ungdomsfodbold. Det kan være trænere og ledere, som ønsker at blive klogere på, hvordan man i ens egen klub kan blive bedre til at håndtere de udfordringer, som kan være forbundet med at fastholde de unge i fodbolden. 

Prisen for deltagelse er 100,-/deltager, inkl. en sandwich og en sodavand.

Der er tilmeldingsfrist torsdag den 25. februar. 

Tilmeld dig til kurset her.

Læs mere om roadshowet med Søren Østergaard her. 

De fynske spillere er der - men hvor er holdene?
Udover Søren Østergaards oplæg vil DBU Fyns ungdomsudvalg lægge op til en drøftelse omkring udfordringen med faldende antal hold i de fynske ungdomsrækker. 
Af medlemstallene kan vi se, at antallet af spillere er nogenlunde status quo, men at antallet af hold til turneringerne er for nedadgående. Hvordan dette hænger sammen kunne DBU Fyn godt tænke sig, at få noget viden omkring, og derfor bringes dette emne ind til drøftelse blandt de folk, der til dagligt er i berøring med ungdomsfodbolden ude i klubberne.

Vi håber, at så mange fynske ungdomstrænere- og ledere dukker op til en aften med fokus på fastholdelse af ungdomsspillere og udvikling af fynsk ungdomsfodbold. Om Ungdomsfodbold 2.0
Ungdomsfodbolden 2.0 er udviklet i samarbejde med en række fodboldklubber, der har haft succes med fastholdelsen af de unge. Ens for disse klubber var, at de havde en tydelig ledelse, en overordnet strategi med ungdomsfodbolden og derigennem målrettet arbejdede med konkrete fastholdesesprojekter. Der er ingen tvivl om, at mange af svarene ligger ude i fodboldklubberne. Ungdomsfodbold 2.0 har derfor til formål at øge bevidstheden om jeres tilbud til de unge, så I kan finde frem til de styrker og værdier, der gør netop jeres klub unik. På en enkel og let tilgængelig måde skal I via redskaberne i Ungdomsfodbold 2.0 formulere en strategi for ungdomsfodbolden i klubben. Den medfølgende "redskabskasse" kan derefter benyttes til at finde inspiration, vejledning og gode råd til hvordan, I kan effektuere jeres strategi og indrette et attratktivt og spændende miljø for ungdomsfodbolden i klubben.

Læs mere om Ungdomsfodbold 2.0 her

Log ind