19 spillere fra Middelfart G&BK får karantæne

Spillerne bærer også et ansvar for brud på amatørbestemmelserne i sagen mod Middelfart G&BK. Det slog Fodboldens Disciplinærinstans fast, da den i dag sanktionerede 27 spillere for omgåelse af amatørbestemmelserne.

Dommer
Middelfarts spillere står over for karantæne. Foto: DBU

Spillerne bærer et ansvar, når de indgår aftaler med klubberne, der baseres på udbetaling af skattefri kørselsgodtgørelse i strid med DBU’s amatørbestemmelser. Det slog Fodboldens Disciplinærinstans fast, da den i dag sanktionerede 27 spillere for omgåelse af amatørbestemmelserne.

Sagen udspringer af disciplinærinstansens kendelse af 13. februar 2016, hvor disciplinærinstansen fratrak Middelfart G&BK s hold i 2. division 24 point og idømte klubben en bøde på 200.000 kroner for at have overtrådt DBU’s amatørbestemmelser.

Klubben havde ifølge disciplinærinstansen foretaget uberettiget udbetaling af skattefri godtgørelse til en række spillere for at spille i klubben og på den baggrund forvredet konkurrencen i forhold til de øvrige klubber i 2. division i perioden 2011 og 1. juli 2015. Et forhold som instansen fandt var en omgåelse af amatørbestemmelserne og betragtede som en usportslig og illoyal adfærd.

Kendelsen fra februar tog ikke stilling til spillernes ansvar i sagen, hvilket Fodboldens Disciplinærinstans nu efterfølgende har gjort.

I sagsbehandlingen har instansen indhentet oplysninger fra Spillerforeningen om størrelsen af de beløb, de enkelte spillere har modtaget, samt en redegørelse, hvori Spillerforeningen påpeger, at klubben løbende har forsikret spillerne om, at der var tale om lovlig praksis.

Ved afgørelsen har instansen dog fundet, at det må have stået både ledere og spillere i Middelfart G&BK klart, at den fulgte praksis var ulovlig. Udbetalingerne i sagen varierer fra 20.000 kroner til godt 160.000 kroner.

”Vi anerkender, at klubberne bærer det primære ansvar, og at Middelfart har fortalt spillerne, at den anvendte fremgangsmåde var lovlig. Omvendt mener vi også, at den enkelte spiller har et ansvar for at være kritisk omkring de forhold, de medvirker til,” siger formand for Fodboldens Disciplinærinstans Jens Hjortskov, og uddyber:

”I kendelsen fra februar i sagen mod Middelfart G&BK er der redegjort i detaljer for, hvorledes klub og spillere har indrettet sig for at omgå amatørbestemmelserne. Det er sket helt systematisk. Spillerne kan ikke have været uvidende om, at, at der er noget, der ikke stemmer. Og det har vi valgt at sanktionere for at vise, at både klub og spillere bærer et ansvar,” uddyber Jens Hjortskov.

På den baggrund har Fodboldens Disciplinærinstans idømt otte spillere en advarsel. Otte spillere idømmes to spilledages karantæne; syv spillere idømmes fire spilledages karantæne og en bøde på 2.500 kroner, mens fire spillere idømmes seks spilledages karantæne og en bøde på 5.500 kroner.

Ved fastsættelsen af sanktionen har Fodboldens disciplinærinstans vurderet hver enkelt spillers individuelle forhold. Instansen har navnlig lagt vægt på, hvornår overtrædelsen er sket, hvor længe overtrædelsen har stået på, og hvor mange penge, den enkelte spiller har modtaget.

De tildelte karantænedage skal afsones i den klub, den pågældende spiller er tilknyttet på nuværende tidspunkt.

For de sidstnævnte fire spillere kan kendelsen ankes til Fodboldens Appelinstans jf. DBU’s love § 31.3, nr. 1, mens kendelsen for de øvrige er endelig.

Læs hele afgørelsen her


Log ind