MENU

Styrk klubben med 10.000 kr. fra Albani og DBU Fyn

Albani og DBU Fyn har et fælles ønsker om at hjælpe de fynske fodboldklubber til at udvikle sig. Det sker bl.a. via en pulje, som klubberne kan søge midler i.

DBU Fyn/Albani-puljen er finansieret af Albani med et beløb på kr. 100.000. Den giver de fynske klubber mulighed for at søge om op til 10.000 kr. i tilskud til udviklingsprojekter, der kan styrke klubben, hvad enten det er flere medlemmer, styrket organisation eller noget helt tredje.

- Albani har altid haft tradition for at bakke op om breddeidrætten på Fyn og især fynsk fodbold. Foreningslivet er en vigtigt del af den fynske kultur, og som lokalt fynsk bryggeri vil vi gerne yde støtte og opbakning. Vi har i gennem mange år haft et rigtig godt samarbejde med DBU Fyn, hvor vi gennem fælles initiativer har været med til at styrke breddefodbolden på Fyn. Derfor er vi stolte af, at vi sammen kan støtte op om klubbernes udvikling, udtaler Pernille Wichmann Sørensen fra Albani.

Hvad kan man søge til?

Klubber kan søge til udviklingsforløb, der styrker klubben.

Det kan f.eks. være:

 • Uddannelse af trænere og ledere
 • Tiltag der skal tiltrække eller fastholde medlemmer
 • Et forløb der sætter fokus på pigefodbold i klubben
 • Styrkelse af klubbens drift, f.eks. gennem udarbejdelse af årsplaner
 • Opsætning af og uddannelse i DBU's IT-systemer som KlubOffice, KlubCMS osv.
 • Hjælp til optimering af kontingentopkrævning

Der kan ikke søges til materialer som bolde, mål, højtaleranlæg osv.

Hvordan får man penge fra udviklingspuljen?

 • Man skal opfylde ovenstående kriterier
 • Der kan ansøges løbende og midlerne uddeles løbende. Der er altså ingen frist.
 • Ansøgningsskema skal udfyldes - se nederst på siden.
 • Projektet må gerne inddrage eksterne samarbejdspartnere.

Hvor meget kan der søges om?

 • Der udloddes maksimum kr. 10.000 pr. klub.

Hvem afgør og uddeler midler?

 • En gruppe bestående af personer fra DBU Fyn og Albani udvælger, hvem der skal have støtte til projekter/tiltag.
 • De klubber der får støtte, vil få overrakt en check på beløbet, og klubben (eventuelt i samarbejde med DBU Fyn) er pligtige til at sikre, at den lokale presse informeres og inviteres til overrækkelsen. Klubben er også forpligtiget til at omtale det på egen hjemmeside.
SØG MIDLER HER.

Læs mere om puljen her.

Kombinér med et klubudviklingsforløb med en klubrådgiver
DBU Fyns klubrådgivere tilbyder hands-on-hjælp til klubudviklingsforløb i op til 30 timer. Et sådant forløb koster kr. 2.000,-, og det kan eksempelvis finansieres via Albani/DBU Fyn-puljen.

Læs mere om klubudviklingsforløb her.

Log ind

c