MENU

Årets Fynske Fodboldklub: Hvilken af disse 3 klubber løber med titlen og 25.000 kr?

Hovedprisen til Fynsk Fodbold Award er Årets Fynske Fodboldklub, og vi kan nu offentliggøre de tre klubber, der er med helt fremme i kapløbet om at løbe med den prestigefyldte pris og 25.000 kr. fra Albani Fonden.

Årets Fynske Fodboldklub: Hvilken af disse 3 klubber løber med titlen og 25.000 kr?
AF: Jacob Skov, DBU Fyn//

DBU Fyn og Albani Fonden ønsker sammen at hædre en breddeklub på Fyn, der gør en ekstra indsats for at skabe et attraktivt og velfungerende idrætsmiljø for både unge og gamle.

De tre nominerede til prisen for 2019 er:


Højby S&G

I det sydøstlige Odense finder man Højby S&G. Klubben er hjemsted for et højt aktivitetsniveau, hvor lokale ildsjæle knokler, og lokale virksomheder bakker flittigt op. Klubbens seniorafdeling består af 2 herrehold samt et kvindehold foruden Fodbold Fitness for såvel kvinder som mænd. Man har desuden en solid ungdomsafdeling, hvor specielt pigesiden er styrket, så man indenfor det seneste år er gået fra 2 til 38 pigespillere i i U10-U14. Det skyldes bl.a. en stærk kultur og en ledelsesmæssig vilje til at nytænke og have ambitioner for klubben. Det kommer sig til udtryk i en lang række aktiviteter såsom klubbens eget fodboldstævne, der er blevet båret af flere end 150 frivillige. Til stævnet bydes udover fodboldspillet også på både DJ, air track, popcorn, slushice, fodboldshow med tricks og selvfølgelig de lækre grillpølser. Læg dertil klubbens traditionsrige indestævne, og sociale arrangementer som f.eks. den årlige klubtur får både spillere, trænere og forældre til venskabsklubben i Herning. Formålet med denne er bl.a. at skabe en stærk klubkultur og sammenhold på tværs af roller og årgange. Klubben har i 2019 budt deres trænere på både DBU Fyn-inspirationstræning og C1-kursus. På sidstnævnte deltog 6 ag klubbens egne trænere, mens også trænere fra andre klubber var med. Klubben har for nylig besluttet at sætte fokus på de folk, der færdes i klubben - det være sig ledere, trænere, spillere med flere - og har derfor lanceret Månedens Profil på deres Facebook. Her er man startet ud med klubbens kridtmand, Claus Hostrup Jensen, og med en opfordring til at give ham et klap på skulderen for indsatsen, næste gang man støder på ham i klubben.


Søhus Stige Boldklub

I Søhus Stige nord for Odense kan man være stolt af sin lokale fodboldklub, der tæller 3 herre senior hold samt to hold på kvinde siden. Såvel herreafdelingen som kvindeafdelingen er i medlemsmæssig vækst, og hos kvinderne er man gået fra at være 7 til i dag omkring 25 spillere. På ungdomssiden er væksten endnu større, hvilket ikke mindst skyldes klubbens beslutning om at tilbyde Bold & Bevægelse som et klubudviklingsforløb i samarbejde med en DBU Fyn klubrådgiver. Til første træning mødte hele 35 (!) før-skole-børn og deres forældre op. Især på pigsiden har man oplevet stor medlemsfremgang båret af en række initiativer som Camp på klubbens baner sammen med OdenseQ og DBU's Pigeraketten. 2019 bød også på en ekstraordinær oplevelse til klubbens U12/13 piger, der fik besøg af landsholdsstjernerne Pernille Harder og Maja Kildemoes. Det kom i stand, efter holdet havde vundet en konkurrence på baggrund af en film lavet af træneren om pigernes sammenhold, hvilket også medførte nyt træningstøj til pigerne og en kontant gevinst på kr. 10.000. 2019 blev også året, hvor klubben første gang tilbød klubbens egen fodboldskole. Det blev en massiv succes målt på efterspørgsel, da flere ønskede at deltage, end der var voksne frivillig til at kunne efterkomme. I den seneste tid har klubben investeret massivt i at hæve klubbens faciliteter. Bl.a. er en kunstgræsbane i fuld størrelse blevet en realitet - noget man næsten ikke turde drømme om i klubben, før den stod klar. Den kom da også kun i hus via en stor frivillig arbejdskraft og god økonomisk opbakning fra det lokale erhvervsliv. Derudover har man fået overdækning rundt om hele klubhuset og et læskur ved kunstgræsbanen. Pt. arbejder man på at etablere nyt køkken i klubhuset. Sidstnævnte finansieres bl.a. af et nyligt afholdt sponsorcykelløb og en 5 a side-fodboldturnering. Klubben emmer af livsglæde og virkelyst og i en af de to indstillinger, der kom på klubben, skriver en forælder og træner om hans 5 år med relation til klubben; "I den tid har jeg oplevet engagerede frivillige og ikke mindst en bestyrelse med mod og ordentlighed". 


Strib IF

Den vestfynske klub med Lillebæltsbroen som nabo og ca. 300 medlemmer udgøres af en driftig flok frivillige i såvel bestyrelsen som på trænersiden. På seniorsiden er de traditionelt stærkt kørende, og derfor har klubbens ledelse valgt at rette et strategisk fokus mod at styrke børne- og ungdomsafdelingen. Hos de mindste tilbyder klubben fodbold for de allermindste gennem Bold & Bevægelse, som drives af engagerede og dygtige forældre. Derudover rekrutteres nye medlemmer gennem samarbejde med den lokale skole omkring 0.-3. klasse og tidligere via aktiviteter som DBU's Pigeraketten. På ungdomssiden har klubben, som mange andre klubber, kæmpet med at fastholde de unge, men fremfor at kastet håndklædet i ringen, har man valgt at satse på sociale aktiviteter som omdrejningspunkt for at fastholde og rekruttere unge. Klubben tilbyder hvert år ungdomsårgangene et stort beløb til afholdelse af aktiviteter, hvor ikke bare medlemmerne men også deres venner kan deltage. Spillerne/trænerne/forældrene skal dog også selv tjene penge via salg i boder på Strib-marked og til klubbens "Hjemmebanedage". Det valg er taget, fordi klubben vægter det højt, at oplevelserne med det skaber sociale relationer på holdene. I klubbens værdigrundlag understreges dét af, at ingen skal stå uden for fællesskabet, hvis de ikke har midlerne til at være med. I så fald dækker klubben udgiften for medlemmet. At det er sjovt at være ungdomsmedlem i Strib IF tydeliggøres af, at en meget stor del af de unge, der tager afsted på efterskole efterfølgende vender tilbage som medlemmer i klubben. På trænersiden gør klubben en del ud af at opfordre deres trænere til uddannelse og tilbyder desuden betaling heraf. De har bl.a. været værter for et fælles C1-kursus for kommunens fodboldklubber, hvor 21 trænere fra klubberne deltog. Klubben har gode relationer til lokale virksomheder, hvilket har været med til at styrke bundlinjen med en økonomi, der geninvesteres i klubbens faciliteter og sociale arrangementer. Man har ligeledes et godt samarbejde med kommunen og kommunale institutioner. F.eks. med Perronen, som er et beskæftigelsestilbud for voksne med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. De kommer hver 14. dag og klipper klubbens græsbaner, hvilket både er en meningsfuld aktivitet for dem og en hjælp til klubben. Klubben har desuden sendt sponsorater den anden vej. I kommunalt regi har klubben bl.a. været en aktiv del af tilbuddet Glade Unger med fokus på leg og samvær for børnefamilier, men også et netværk på tværs af kultur og etnisk baggrund.

 

Hvordan og hvornår kåres en vinder? 
Blandt de tre nominerede udvælger en jury vinderen, der kan bryste sig af tiltlen som Årets Fynske Fodboldklub.

Vinderen offentliggøres ved Fynsk Fodbold Award d. 25. oktober.

Med prisen følger foruden hæderen en præmiesum på kr. 25.000,-. fra Albani Fonden.

De to øvrige finalekandidater vil begge modtage et gratis trænerkursus. 

Se mere om prisen her.

Log ind