DBU Fyns Dommerudvalg

Dommerudvalgets ansvarsområder er

 • at sikre dialog med alle DBU Fyns dommere
 • at sikre at dommerne er bevidste om deres medansvar for afvikling af kampene
 • at sikre, via de nedsatte grupper, at dommerarbejdet optimeres til gavn for dommerne og klubberne
 • at skabe en positiv holdning til dommergerningen og dommere som en central og uundværlig del af fodboldspillet

 De pt. 3 nedsatte grupper er:

Medlemmer
Dommerudvalget består af syv personer, der er godkendt af DBU Fyns bestyrelse. To af medlemmerne er repræsentanter fra DBU Fyns bestyrelse.

I udvalget sidder:
 • Paul-Ejner Hauge (formand)
  - Repræsentant fra DBU Fyns bestyrelse
 • Kim Johansen (medlem)
  - Repræsentant fra DBU Fyns bestyrelse
 • Mathias Bjørnø (medlem)
 • John Rasmussen (medlem)
 • Tom Krøyer (medlem)
 • Leif Dalskov-Andersen (medlem)
 • Jørgen Dreyer (medlem)
 • Jørn Jensen (koordinator)
  - DBU Fyns administration