Øvelsesbanken

Afslutning efter bande

Af David Nielsen

Afslutninger, pasningsspil
Teknisk træning
Afslutningsspil
Brugerøvelse
Spiller (selvtræning) Forælder (baghaveøvelser) Træner (træningsbanen)
5 til 8 år

Der stilles én bane op med 2 mål. Spillerne deles op i 2 lige store grupper med én bold hver og placerer sig bag den ene målstolpe ved hvert sit mål. Træneren og en assistent (evt. forældre) stiller sig ud på banen som modtager/bande i en pas-sende afstand. Forreste spiller dribler ud mod banden (træner/ assistent) og spiller bolden i god tid til at få returneret bolden fra banden og kunne afslutte med skud på mål. Der skal afslut-tes på målet med vristen. Efter sparket hentes bolden, og spil-leren stiller sig op bagerst i modsatte række. FOKUS: Have kon-takt med bolden, når der dribles. Stræk vristen ved sparket.