Øvelsesbanken

2:2 på kegler

Af David Nielsen

Boldkontrol, det mindste hold
Teknisk / taktisk træning
Offensiv
Brugerøvelse
2 kegler, 2 veste, 1 bold
Spiller (selvtræning) Forælder (baghaveøvelser) Træner (træningsbanen)
5 til 8 år

Der deles 4 hold á 2 spillere. Der spilles 2 vs. 2, og hvert hold skal forsvare hver én kegle. Der trænes pasninger og driblinger, hvor spilleren med bolden skal forsøge at kom- me udenom modspilleren og score ved at ramme modstande- rens kegle med bolden. FOKUS: Spillerne skal hele tiden forsøge at have kontakt med bolden, når der dribles.