Øvelsesbanken

1 og 1 teknisk m. hink

Af David Nielsen

Teknik, balance, 1. berøring
Teknisk træning
1. berøring
Brugerøvelse
Spiller (selvtræning) Forælder (baghaveøvelser) Træner (træningsbanen)
5 til 8 år

Spillerne går sammen 2 og 2 om én bold. De stiller sig med ca. 2 meters mellemrum til hinanden. Spilleren, der starter, kaster bolden til sin medspiller, der hinker på stedet. Bolden spilles retur med en kontrolleret flugtning. Der byttes efter ca. 1 minut.