Appeludvalg

___________________________________________

Appeludvalgets opgave

Appeludvalget er DBU Fyns ankeinstans, hvortil afgørelser og kendelser fra DBU Fyns disciplinærudvalg og øvrige organer kan indankes. 

Medlemmer

Appeludvalget består af fem personer, der alle vælges på delegeretmødet.

 I udvalget sidder:
  • Søren Godskesen (formand)
    - Klubtilhørsforhold: MG&BK
  • Jan Bramsen (medlem)
    - Klubtilhørsforhold: B1909
  • Erik Rosengaard (medlem)
    - Klubtilhørsforhold: SUB Ullerslev
  • Claus Bo Larsen (suppleant)

Skriv en kommentar

Skriv kommentar (Kræver login)

0

Ingen kommentarer endnu - skriv den første