Arbejdsgrupper


___________________________________________

Foruden bestyrelse, administration, klubrådgivere og udvalg består DBU Fyns organisation også af en række arbejdsgrupper. Nogle af dem er blivende, mens andre opstår og nedlægges ad-hoc.

Alle grupperne består af klubfolk samt en eller flere repræsentanter fra DBU Fyn.

DBU Fyn Kommune
Denne gruppe arbejder for at understøtte de fynske klubbers behov i forhold til kommunale udfordringer og muligheder samt at skabe netværk mellem formændene på tværs af klubberne i kommunerne. Det sker via formandsklubberne.

Fairplaygruppen 
Fairplay og god opførsel er vigtigt for gode fodboldoplevelser. Derfor arbejder denne gruppe på at sikre rammerne for netop dette med fokus på:
  • At alle kampe under DBU Fyns turneringer afvikles i en positiv ånd med respekt for modspillere og dommere
  • At den enkelte klub prioriterer fairplay som indsatsområde
  • At nedbringe antallet af disciplinærsager/karantænedage
  • At skabe større synlighed omkring fairplay på Fyn generelt.
Advisory Board for pige-/kvindefodbolden
Gruppen fungerer som sparringspartner omkring udvikling af pige-/kvindefodbolden.

Her drøftes ideer og tiltag, som videregives til de respektive udvalg hos DBU Fyn til eventuel videre udvikling.

Den består af klubfolk og DBU Fyn-personer. 

Skriv en kommentar

Skriv kommentar (Kræver login)

0

Ingen kommentarer endnu - skriv den første