Projekter

___________________________________________

DBU Fyn er og har været involveret i en lang række projekter til gavn for fynsk fodbold og de fynske klubber. Her kan du læse om udvalgte af dem.

Fodbold på skoleskemaet
Med skolereformen fulgte kravet om 45 min. daglig bevægelse til elever i skolen. For at imødegå det krav arbejder DBU Fyn i samarbejde med en række fynske klubber på at tilbyde den lokale skole et fodboldforløb i skoletiden. Her undervises eleverne i træner- og dommergerningen, ligesom de får god fodboldtræning og masser af motion. DBU Fyns underviser gennemfører selve undervisningen med udgangspunkt i C-trænerlicensen (børnetrænere), hvilket sikrer den fodboldfaglige kvalitet. De skoler der også har en lære koblet på forløbet får derved også uddannelse af læren i forhold til god fodboldundervisning i skolen.

Klubbens rolle er at stille baner og materialer (bolde, vest osv.) til rådighed samt følge processen løbende via en kontaktperson.

Klubbens gevinster er:

- Nye (børne)trænere
- Nye kampledere
- Potentielt nye spillere, da alle eleverne bliver bekendt med klubben
- En mulighed for at blive en (endnu mere) aktiv spiller i lokalsamfundet, og markedsføre sig som sådan.

Skolerne får hjælp til at tilbyde et attraktivt valgfag/forløb, der modsvarer kravet om daglig motion.

Forløbene skræddersyes ud fra skolens og klubbens ønske.

For næremere info kontakt:

John Christensen, DBU Fyn
john@dbufyn.dk
63115995

For nærmere info om Fodbold på skoleskemaet læs mere her.

Fodbold som sundhedsfremmende aktivitet
Forskning fra bl.a Center for Holdspil og Sundhed på Københavns Universitet viser, at fodbold er den sundeste sportsgren målt på en lang række sundhedsmæssige parametre som kondition, vægttab, muskelopbygning osv. 

Derfor har vi udviklet konceptet Fodbold Fitness - ofte også blot kaldet motionsfodbold. Fodbold Fitness er et fodboldtilbud, hvor det handler mere om at have det sjovt, mens man får pulsen op, end om at vinde. Derfor kan alle også være med, uanset fodbolderfaring og -niveau. Det kan du læse meget mere om her.

Med udgangspunkt i fodboldens sundhedsmæssige egenskaber og Fodbold Fitness-konceptet arbejder DBU Fyn på at udbrede motionsfodbold for sjov i de fynske klubber, samt på at skabe samarbejde med kommuner og andre partnere omkring sundhedsfremme for borgere gennem fodbold. Dels for at skabe flere medlemmer til klubberne og dels for at promovere fodbolden i et andet lys end det traditionelle konkurrenceaspekt.

Vi har bl.a. samarbejde med Hjerteforeningen og en fortsat dialog med flere kommuner om velfærdsalliancer (partnerskaber), hvor fodbolden kan komme i centrum for f.eks. behandling og rehabilitering af borgere og patientgrupper,

For nærmere info kontakt:

Henrik Sørensen, Visionskonsulent
heso@dbu.dk
21575009

Integration gennem fodbold, sprog og samfundsvidenskab
Projektet er et samarbejde mellem DBU Fyn, Langeland Kommune og fodboldklubberne på Langeland. De uledsagede asyldrenge på det lokale asylcenter undervises i fodbold, det danske sprog og samfundsviden.

Formålet er dels af rekruttere nye medlemmer til de lokale fodboldklubber og dels at hjælpe drengene til at integrere sig i det danske samfund.

Projektet er støttet af Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet.

Læs mere her.

For næremere info kontakt:

John Christensen, DBU Fyn
john@dbufyn.dk
63115995


Skriv en kommentar

Skriv kommentar (Kræver login)

0

Ingen kommentarer endnu - skriv den første