Holluf Pile-Tornbjerg IF

Kontaktpersoner

Bestyrelsesmedlem

Navn Dorthe Nielsen
Telefon 23867244
Mobil 23867244
E-mail E-mail

Bestyrelsesmedlem

Navn Carlo Vajhøj
Telefon 2947 9130
Mobil 2947 9130
E-mail E-mail

Bestyrelsesmedlem

Navn Benny Mølgaard
Mobil 71785417
E-mail E-mail

Bestyrelsesmedlem

Navn Casper Nielsen
Telefon 42309563
Mobil 42309563
E-mail E-mail

Bestyrelsesmedlem

Navn Søren Peter Asaa
Telefon 24889046
Mobil 24889046
E-mail E-mail

Bestyrelsesmedlem

Navn Niels Nielsen
Mobil 4071 6872
E-mail E-mail

Bestyrelsesmedlem

Navn Finn Lund Kinnberg
Telefon 41565854
Mobil 41565854
E-mail E-mail

Børneformand

Navn Casper Nielsen
Telefon 42309563
Mobil 42309563
E-mail E-mail

Dommerkontakt

Navn Jesper Holst
Telefon 65930680
Mobil 40220681
E-mail E-mail

Formand

Navn Carlo Vajhøj
Telefon 2947 9130
Mobil 2947 9130
E-mail E-mail

Herresenior

Navn Allan Kirk Hansen
Telefon 42243814
Mobil 42243814
E-mail E-mail

Herresenior

Navn Kasper Pedersen
Telefon 42373999
Mobil 42373999
E-mail E-mail

Herreungdom

Navn Casper Nielsen
Telefon 42309563
Mobil 42309563
E-mail E-mail

Kampfordeler

Navn Jesper Holst
Telefon 65930680
Mobil 40220681
E-mail E-mail

Kasserer

Navn Søren Peter Asaa
Telefon 24889046
Mobil 24889046
E-mail E-mail

KlubOffice-ansvarlig

Navn Carlo Vajhøj
Telefon 2947 9130
Mobil 2947 9130
E-mail E-mail

KlubOffice-ansvarlig

Navn Finn Lund Kinnberg
Telefon 41565854
Mobil 41565854
E-mail E-mail

Kvindeafdeling

Navn Dorthe Nielsen
Telefon 23867244
Mobil 23867244
E-mail E-mail

Kvinder

Navn Dorthe Nielsen
Telefon 23867244
Mobil 23867244
E-mail E-mail

Kvinder

Navn Lasse Holme Jensen
Telefon 31388544
Mobil 31388544
E-mail E-mail

Old boys

Navn Kim Thomasen
Telefon 26147872
Mobil 26147872
E-mail E-mail

Pigeungdom

Navn Finn Lund Kinnberg
Telefon 41565854
Mobil 41565854
E-mail E-mail

Sekretær

Navn Finn Lund Kinnberg
Telefon 41565854
Mobil 41565854
E-mail E-mail

Super Veteraner

Navn Carlo Vajhøj
Telefon 2947 9130
Mobil 2947 9130
E-mail E-mail

Årgangsansvarlig U-10 Piger

Navn Finn Lund Kinnberg
Telefon 41565854
Mobil 41565854
E-mail E-mail

Årgangsansvarlig U-11 Drenge

Navn Jacob Andersen
Mobil 40508730
E-mail E-mail

Årgangsansvarlig U-11 Drenge

Navn Edin Cokic
Mobil 52391171
E-mail E-mail

Årgangsansvarlig U-11 Piger

Navn Mads Dommerby Ryttov
Mobil 22135914
E-mail E-mail

Årgangsansvarlig U-11 Piger

Navn Henrik Krogstrup Andersen
Mobil 53662143
E-mail E-mail

Årgangsansvarlig U-15 Drenge

Navn Kasper Larsen
Mobil 53762310
E-mail E-mail

Årgangsansvarlig U-15 Drenge

Navn Murphy Emajake
Telefon 31 58 78 85
Mobil 31 58 78 85
E-mail E-mail

Årgangsansvarlig U-5 Piger

Navn Dorthe Nielsen
Telefon 23867244
Mobil 23867244
E-mail E-mail

Årgangsansvarlig U-6 Drenge

Navn Niels Peter Jensby
Telefon 40939055
Mobil 40939055
E-mail E-mail

Årgangsansvarlig U-6 Piger

Navn Dorthe Nielsen
Telefon 23867244
Mobil 23867244
E-mail E-mail

Årgangsansvarlig U-7 Drenge

Navn Niels Peter Jensby
Telefon 40939055
Mobil 40939055
E-mail E-mail

Årgangsansvarlig U-7 Piger

Navn Dorthe Nielsen
Telefon 23867244
Mobil 23867244
E-mail E-mail

Årgangsansvarlig U-8 Drenge

Navn Thomas Drejer
Telefon 61997095
Mobil 61997095
E-mail E-mail

Årgangsansvarlig U-8 Drenge

Navn Søren Kjær
Telefon 22322710
Mobil 22322710
E-mail E-mail

Årgangsansvarlig U-8 Piger

Navn Dorthe Nielsen
Telefon 23867244
Mobil 23867244
E-mail E-mail

Årgangsansvarlig U-9 Drenge

Navn Kenneth Holst
Mobil 22992232
E-mail E-mail

Årgangsansvarlig U-9 Piger

Navn Finn Lund Kinnberg
Telefon 41565854
Mobil 41565854
E-mail E-mail