Protester og anker

Protester/anker 2017

Kamp nr. 489554 MG&BK – Aabenraa, U14 drenge Liga 2, den 10.10.2017
Fra MG&BK har vi modtaget en protest over, at Aabenraa BK i ovennævnte kamp har benyttet spilleren Frederik Gydesen, født 2003, der også deltog i kamp nr. 489136 Aabenraa-S.f.B, U15 drenge Liga 2, den 07.10.2017. U15 drenge Liga 2 havde først næste kamp den 11.10.2017
Aabenraa BK har ikke svaret på DBU Fyns henvendelse angående sagen. I en tidligere sag henviser klubben til DBU Jyllands turneringsreglement § 19.3. der omhandler fleksibilitetsreglen og afviser, at de har benyttet
spilleren ulovligt.
Kendelse
For fællesrækkerne gælder, at det er turneringsreglementet for den lokalunion, der administrerer den pågældende rækken, der er gældende.
Når spilleren har deltaget på U15 holdet, som er hans alderssvarende række, skulle han have været spillet fri i h.t. turneringsreglementets § 18.2 og 19.10.
Kampens resultat 0-3 ændres til 3-0.
Aabenraa BK tildeles en bøde på kr. 500,- i h.t. turneringsreglementets § 45.1 c pkt. 5a.
Træner Steen Strømbeck, Aabenraa BK, tildeles 2 spilledages karantæne i h.t. turneringsreglementets 45.1e pkt. 15. – Træner der benytter ikke spilleberettiget spiller.
Dette betyder
at han fra én time før kick off og indtil slutsignalet har lydt ikke må befinde sig tættere på hold end på det pågældende stadions tilskuer-pladser. Han må således i det pågældende tidsrum hverken være til stede på spillepladsen, i omklædningsrummet eller andre steder, hvor direkte kontakt med hold kan opnås. Det forudsætter ligeledes, at han under sit ophold på tilskuerpladserne forholder sig i ro. Karantænen gælder både som spiller, træner og leder.


Kamp nr. 916177 OB - B Chang, S2, den 22.10.2017
Fra OB har vi modtaget en protest over, at B Chang i ovennævnte kamp har benyttet spillerne Andreas Broe, Tim Vendelboe, Nikolaj Saadat, Anders Henneberg, der ikke er påført holdkortet.
B Chang erkender at have brugt Andreas Broe. De øvrige har ifølge Chang ikke deltaget i kampen.
Kendelse
Udvalgsmedlem Jonas Egeberg Olsen erklærede sig, som medlem af UTOPIA, inhabil og har dermed ikke deltaget i behandling af sagen.
Da B Chang har benyttet Andreas Broe, hvis certifikat ligger i Højby, ændres kampens resultat 2-4 til 3-0.
B Chang tildeles en bøde på kr. 1.000,- i h.t. turneringsreglementets § 45.1 c pkt. 5b.
B Chang tildeles en bøde på kr. 300,- i h.t. turneringsreglementets § 45.1 c pkt. 3. – Mangelfuld udfyldelse af holdkort.
Spilleren Andreas Broe tildeles 2 spilledages karantæne.
Marco Brøndsted, træner for B Chang, tildeles 2 spilledages karantæne.
Dette betyder
at han fra én time før kick off og indtil slutsignalet har lydt, ikke må befinde sig tættere på hold end på det pågældende stadions tilskuer-pladser.
Han må således i det pågældende tidsrum hverken være til stede på spillepladsen, i omklædningsrummet eller andre steder, hvor direkte kontakt med hold kan opnås.
Det forudsætter ligeledes, at han under sit ophold på tilskuerpladserne forholder sig i ro.
Karantænen gælder både som spiller, træner og leder.

Kamp nr. 974095 Røde Stjerne – Posten, S4, den 22.10.2017
Fra dommeren i ovennævnte kamp har vi modtaget indberetning om, at Røde Stjerne i forbindelse med en udvisning til en af deres spillere, ikke ønskede at færdigspille kampen. Kampen afbrudt efter 40 min. spil
Røde Stjerne indberetter, at de ikke mente, at det var forsvarligt, at færdigspille kampen, hvorfor de forlod banen.
Kendelse
Udvalgsmedlem Jonas Egeberg Olsen erklærede sig, som medlem af UTOPIA, inhabil og har dermed ikke deltaget i behandling af sagen.
Spilleren Jonas Ungstrup Larsen, Røde Stjerne, tildeles 3 spilledages karantæne.
Da Røde Stjerne forlod kampen, taberdømmes de med cifrene 0-3.
Røde Stjerne tildeles en bøde på kr. 1.000,- i h.t. turneringsreglementets § 45.1 c pkt. 11. – Holdet er årsag til kampens afbrydelse.

Kamp nr. 536894 F16 – Bogense, U12 pige A, den 24.09.2017
Fra F16 har vi modtaget en protest over, at Bogense G & IF i ovennævnte kamp har benyttet 2 spillere født i 2005, og dermed for gammel til U12 pigehold.
Bogense G & IF oplyser, at de to spillere er benyttet efter klassetrinsreglen. Dokumentation er indsendt.
Kendelse
Da spillerne er benyttet lovlig i h.t. turneringsreglementets § 8.2, afvises protesten
F16 opkræves ikke protestgebyr.

Kamp nr. 536886 Tårup – F16, U12 pige A, den 02.09.2017
Fra F16 har vi modtaget en protest over, at Tårup IF i ovennævnte kamp har benyttet 5 spillere født i 2005, og dermed for gammel til U12 pigehold.
Tårup IF oplyser, at 1 af spilleren er benyttet som kvartalsspillere (fremgår af holdkortet).
2 spillere er benyttet efter klassetrinsreglen. Dokumentation i form af klasselister er modtaget.
Kendelse
Protesten er behandlet i h.t. turneringsreglementets § 46.6.
Da Tårup IF har benyttet 2 for gamle spillere, ændres kampens resultat 4-1 til 0-3.
Tårup IF tildeles en bøde på kr. 600,- (2 x kr. 300,-) i h.t. turneringsreglementets § 45.1 c pkt. 1. – Overtrædelse af aldersgrænse.
Anke
Evt. anke til appeludvalget skal ske skriftligt i h.t. lovens § 20c.
Anmodning herom skal, ledsaget af et depositum på kr. 1.000,-, være unionen i hænde senest på 14. dagen efter, at afgørelsen er fremsendt til klubben.
___________
Kamp nr. 536900 F16 – Tårup, U12 pige A, den 08.10.2017
Fra F16 har vi modtaget en protest over, at Tårup IF i ovennævnte kamp har benyttet 4 spillere født i 2005 og dermed for gamle til U12 piger.
Tårup IF oplyser, at 2 af spilleren er benyttet som kvartalsspillere (fremgår af holdkortet).
2 spillere er benyttet efter klassetrinsreglen. Dokumentation i form af klasselister er modtaget.
Kendelse
Da de 4 spillere alle er benyttet lovligt, afvises protesten.
F16 opkræves ikke protestgebyr.

Kamp nr. 752614 Kværndrup – Thurø, S4, den 07.10.2017
Kamp nr. 932174 Tåsinge – Thurø, S3, den 08.10.2017
Fra Kværndrup BK har vi modtaget en protest over, at Thurø BK har genbrugt 4 spillere i ovennævnte kampe.
Thurø BK oplyser, at spilleren Jesper Ostersen ved en fejl er påført holdkortet for kamp nr. 932174 Tåsinge – Thurø, S3, den 08.10.2017. Jesper Ostersen deltog ikke i kampen, men fungerede som holdleder.
Kendelse
I h.t. turneringsreglementets 39.2 er spillere, der er påført holdkortet, bundet af kampen.
De fire spillere er lovligt benyttet i kampe nr. 752614 Kværndrup-Thurø, S4, den 07.10.2017.
Jesper Ostersen er, da han er påført holdkortet, benyttet ulovligt i kamp nr. 932174 Tåsinge-Thurø, S3, den 08.10.2017. Da Thurø BK tabte kampen 5-1, stadfæstes resultatet.
Thurø BK tildeles en bøde på kr. 1.000,- i h.t. turneringsreglementets § 45.1 c pkt. 5b. – Brug af ikke spilleberettiget spiller.
Knud Erik Pedersen, træner Thurø BK, tildeles 2 spilledages karantæne i h.t. turneringsreglementets § 45. 1 e pkt. 15. – Træner der benyttet ikke spilleberettiget spiller.
Dette betyder
at han fra én time før kick off og indtil slutsignalet har lydt, ikke må befinde sig tættere på hold end på det pågældende stadions tilskuer-pladser.
Han må således i det pågældende tidsrum hverken være til stede på spillepladsen, i omklædningsrummet eller andre steder, hvor direkte kontakt med hold kan opnås.
Det forudsætter ligeledes, at han under sit ophold på tilskuerpladserne forholder sig i ro. Karantænen gælder både som spiller, træner og leder.

Kamp nr. 830788 SSV Højfyn – Ringe, U19 drenge A, den 15.10.2017
Fra Ringe BK har vi modtaget en protest over, at SSV Højfyn har benyttet spilleren Tobias Larsen i to senior kampe og en kamp i U19 drenge A på samme spilledag:
Lørdag, den 14.109.2017 kamp nr. 917536 Morud – SSV Højfyn, S2
Søndag, den 15.10.2017 kamp nr. 925314 Brylle/Tommerup - SSV Højfyn, S3
Søndag, den 15.10.2017 kamp nr. 830788 SSV Højfyn – Ringe, U19 drenge A
SSV Højfyn erkender, at de pga. en fejl har benyttet Tobias Larsen ulovligt i kamp nr. 924314 Brylle/Tommerup, U19 drenge A. S3-holdets træner havde glemt, at kontrollere, om Tobias Larsen havde deltaget på S2-holdet den 14.10.2017,
Kendelse
I h.t. turneringsreglementets § 19.7 kan en ungdomsspiller frit benyttes i en kamp for sin egen årgang samtidig med, at de deltager på ét hold i en ældre årgang incl. på et seniorhold.
Da spilleren er benyttet på seniorhold både den 14. og 15.10.2017, taberdømmes SSV Højfyn i kamp nr. 925314 Brylle/Tommerup, S3, afviklet den 15.10.2107. Kampens resultat 4-2 ændres til 3-0.
SSV Højfyn tildeles en bøde på kr. 1.000,- i h.t. turneringsreglementets § 45.1 c pkt. 5.b. – Brug af ikke spilleberettiget spiller.
Tobias Jørgensen, træner SSV Højfyn, tildeles 2 spilledages karantæne i h.t. turneringsreglementets § 45.1 e pkt. 15.
Dette betyder
at han fra én time før kick off og indtil slutsignalet har lydt, ikke må befinde sig tættere på hold end på det pågældende stadions tilskuer-pladser.
Han må således i det pågældende tidsrum hverken være til stede på spillepladsen, i omklædningsrummet eller andre steder, hvor direkte kontakt med hold kan opnås.
Det forudsætter ligeledes, at han under sit ophold på tilskuerpladserne forholder sig i ro.
Karantænen gælder både som spiller, træner og leder.

Kamp nr. 916168 B Chang – Kildemosen, S2, den 14.10.2017
Fra Kildemosens BK har vi modtaget en protest over, at B Chang i ovennævnte kamp har benyttet spilleren Benjamin Micky, der ikke er påført holdkortet. Kildemosen BK oplyser, at Benjamin Micky efter deres oplysninger
ikke er medlem af B Chang.
B Chang erkender forholdet.
Kendelse
Udvalgsmedlem Jonas Egeberg Olsen erklærede sig, som medlem af UTOPIA, inhabil og har dermed ikke deltaget i behandling af sagen.
Da B Chang har benyttet Benjamin Micky, der ikke er medlem af klubbens, ændres kampens resultat 2-1 til 0-3.
B Chang tildeles en bøde på kr. 1.000,- i h.t. turneringsreglementets § 45.1 c pkt. 5b.
B Chang tildeles en bøde på kr. 300,- i h.t. turneringsreglementets § 45.1 c pkt. 3. – Mangelfuld udfyldelse af holdkort.
Spilleren Benjamin Micky tildeles 2 spilledages karantæne.
Mathias Clausen, træner for B Chang, tildeles 2 spilledages karantæne.
Dette betyder
at han fra én time før kick off og indtil slutsignalet har lydt, ikke må befinde sig tættere på hold end på det pågældende stadions tilskuer-pladser.
Han må således i det pågældende tidsrum hverken være til stede på spillepladsen, i omklædningsrummet eller andre steder, hvor direkte kontakt med hold kan opnås.
Det forudsætter ligeledes, at han under sit ophold på tilskuerpladserne forholder sig i ro.
Karantænen gælder både som spiller, træner og leder.

Kamp nr. 915095 Fjordager – Hårslev, S1, den 08.10.2017
Fra Hårslev BK har vi modtaget en protest over, at dommeren i forbindelse med 2. advarsel til samme spiller, ikke tillod holdet at blive fuldtalligt, da den tidsbegrænsede udvisning var udløbet.
Dommeren oplyser, at spilleren modtager sin 2. advarsel i forbindelse med 1. advarsel. Hårslev BK kan derfor ikke erstatte den udviste (2 x advarsel) med en anden spiller.
Kendelse
I retningslinjerne for tidsbegrænsede udvisninger står:
”Såfremt en midlertidig udvist spiller modtager sin anden advarsel eller direkte udvisning, medens han er midlertidig udvist, fortsætte holdet med en spiller færre resten af kampen.”.
Med henvisning til ovenstående afvises protesten.
Protestgebyr – kr. 300,- - debiteres Hårslev BKs konto.

Kamp nr. 926546 Ryslinge – FC Kurant. S3, den 07.10.2017
Fra FC Kurant har vi modtaget en protest over, at Ryslinge BK i ovennævnte kamp har benyttet spilleren Emil Agermose Hansen. Emil Agermose Hansen er ikke påført holdkortet og menes at have sit spillercertifikat liggende i Ringe BK.
Ryslinge BK erkender forholdet.
Kendelse
Da Ryslinge BK har benyttet Emil Agermose Hansen ulovligt, ændres kampens resultat 2-1 til 0-3.
Ryslinge BK tildeles en bøde på kr. 1.000,- i h.t. turneringsreglementets § 45.1 c pkt. 5b. – Brug af ikke spilleberettiget spiller.
Ryslinge BK tildeles en bøde på kr. 300,- i h.t. turneringsreglementets § 45.1 c pkt. 3. – Mangelfuld udfyldelse af holdkort.
Spilleren Emil Agermose Hansen, hvis spillercertifikat ligger i Ringe BK, tildeles 2 spilledages karantæne.
Niels Westergaard, træner Ryslinge BK, tildeles 2 spilledages karantæne.
Dette betyder
at han fra én time før kick off og indtil slutsignalet har lydt ikke må befinde sig tættere på hold end på det pågældende stadions tilskuerpladser.
Han må således i det pågældende tidsrum hverken være til stede på spillepladsen, i omklædningsrummet eller andre steder, hvor direkte kontakt med hold kan opnås.
Det forudsætter ligeledes, at han under sit ophold på tilskuerpladserne forholder sig i ro.
Karantænen gælder både som spiller, træner og leder.

Kamp nr. 797792 Næsby – Tved, K-S1, den 07.10.2017
Fra Næsby BK har vi modtaget indberetning om, at de i ovennævnte kamp har benyttet en spiller, der ikke var medlem af klubben.
Kendelse
Kampens resultat 2-1 ændres til 0-3.
Næsby BK tildeles er bøde på kr. 500,- i h.t. turneringsreglementets § 45.1 c pkt. 5b. – Brug af ikke spilleberettiget spiller. (Bøden er halveret, da Næsby BK selv har indberettet forseelsen).
Næsby BK tildeles endvidere en bøde på kr. 300,- i h.t. turneringsreglementets § 45.1 c pkt. 3. – Mangelfuld udfyldelse af holdkort.
Peter Bastiansen, træner Næsby BK, tildeles 2 spilledages karantæne i h.t. turneringsreglementets § 45.1 e pkt. 15. – Træner der benytter ikke spilleberettiget spiller.
Dette betyder, at han
at han fra én time før kick off og indtil slutsignalet har lydt, ikke må befinde sig tættere på hold end på det pågældende stadions tilskuerpladser.
Han må således i det pågældende tidsrum hverken være til stede på spillepladsen, i omklædningsrummet eller andre steder, hvor direkte kontakt med hold kan opnås.
Det forudsætter ligeledes, at han under sit ophold på tilskuerpladserne forholder sig i ro.
Karantænen gælder både som spiller, træner og leder.

Kamp nr. 489540 Aabenraa – Næsby, 14 drenge Liga 2, den 27.09.2017
Fra Næsby BK har vi modtaget en protest over, at Aabenraa BK i ovennævnte kamp har benyttet spilleren Frederik Gydesen, født 2003, der også deltog i kamp nr. 489130 Aabenraa-MG & BK, U15 drenge Liga 2, den 24.09.2017. U15 drenge Liga 2 havde først næste kamp den 30.09.2017.
Aabenraa BK henviser til DBU Jyllands turneringsreglement § 19.3. der omhandler fleksibilitetsreglen og afviser, at de har benyttet spilleren ulovligt.
Kendelse
For fællesrækkerne gælder, at det er turneringsreglementet for den lokalunion, der administrerer den pågældende rækken, der er gældende.
Når spilleren har deltaget på U15 holdet, som er hans alderssvarende række, skulle han have været spillet fri i h.t. turneringsreglementets § 18.2 og 19.10.
Kampens resultat 0-0 ændres til 0-3.
Aabenraa BK tildeles en bøde på kr. 500,- i h.t. turneringsreglementets § 45.1 c pkt. 5a.
Træner Steen Strømbeck, Aabenraa BK, tildeles 2 spilledages karantæne i h.t. turneringsreglementets 45.1e pkt. 15. – Træner der benytter ikke spilleberettiget spiller.
Dette betyder
at han fra én time før kick off og indtil slutsignalet har lydt ikke må befinde sig tættere på hold end på det pågældende stadions tilskuerpladser.
Han må således i det pågældende tidsrum hverken være til stede på spillepladsen, i omklædningsrummet eller andre steder, hvor direkte kontakt med hold kan opnås.Det forudsætter ligeledes, at han under sit ophold på tilskuerpladserne forholder sig i ro.
Karantænen gælder både som spiller, træner og leder.

Kamp nr. 928318 Korinth – Thurø, S3, den 23.09.2017
Fra Korinth IF har vi modtaget en protest over, at Thurø BK i ovennævnte kamp skulle have benyttet spilleren Martin Æbelø, der ikke er påført holdkortet. Korinth IF har vedhæftet et foto, der viser, at Martin Æbelø deltog i kampen.
Korinth IF mener endvidere, at Casper Æbelø Hansen, der er påført holdkortet, har sit spillercertifikat liggende hos Sanderum BK.
Thurø BK oplyser, at det er en fejl, at Casper Æbelø Hansen er påført holdkortet, da han ikke spiller i klubben. De har begået en tastefejl, da det er Martin Æbelø, som fotoet viser, der deltog i kampen.
Kendelse
Da disciplinærudvalget finder det bevist, at der er tale om en tastefejl fra Thurø BKs side, ændres kampens resultat ikke.
Thurø BK tildeles en bøde på kr. 300,- i h.t. turneringsreglementets § 45.1 c pkt. 2. – Urigtig angivelse af navn på holdkort.
Korinth IF opkræves ikke protestgebyr.

Kamp nr. 925036 Allesø – Bogense, S3, den 23.09.2017
Fra Allesø GF har vi modtaget en protest over, at Bogense G & IF har benyttet 3 spillere, der også deltog i kamp nr. 915073 Bogense – Allesø, S1, den 17.09.2017. Allesø GF mener ikke, at spillerne er spilleberettiget, da S1 først har næste kamp den 26.09.2017.
Bogense G & IF erkender, at have begået en fejl.
Kendelse
Udvalgsmedlem Jan Andersen erklærede sig inhabile, og har dermed ikke deltaget i behandling af sagen.
Da turneringsreglementets § 19.10 er overtrådt, ændres kampens resultat 0-4 til 3-0.
Bogense G & IF tildeles en bøde på kr. 3.000,- (3 x kr. 1.000,-) i h.t. turneringsreglementets § 45.1. c pkt. 5b.
Træner Nikolaj Klok, Bogense G & IF, tildeles 2 spilledages karantæne i h.t. turneringsreglementets 45.1e pkt. 15.
Dette betyder
at han fra én time før kick off og indtil slutsignalet har lydt ikke må befinde sig tættere på hold end på det pågældende stadions tilskuerpladser.
Han må således i det pågældende tidsrum hverken være til stede på spillepladsen, i omklædningsrummet eller andre steder, hvor direkte kontakt med hold kan opnås.
Det forudsætter ligeledes, at han under sit ophold på tilskuerpladserne forholder sig i ro.
Karantænen gælder både som spiller, træner og leder.

Kamp nr. 522084 Tårup – FC BiH Odense, S5, den 24.09.2017
Fra dommeren i ovennævnte kamp har vi modtaget meddelelse om, at han afbrød kampen efter 84 min. spil.
Dommeren skriver i sin indberetning, at flere tilskuere kommer på banen i forbindelse med en off-side kendelse mod FC BiH Odense og udviste truende adfærd overfor ham.
Oplyser endvidere, at en spiller fra FC BiH Odense optrådte truende og udviste utilbørlig optræden, mens en anden udviste utilbørlig optræden.
Tårup IF mener, at kampen indtil afbrydelse forløb fint uden dramatik spillerne imellem, og at dommeren dømte en fin kamp. Klubben bakker dommerens indberetning op omkring hændelserne i det 84. min.
Tårup IF oplyser, at flere af de mere besindige spillere samt ledere fra FC BiH Odense, hjalp med at dæmpe situationen.
FC BiH Odense oplyser, at dommeren i forbindelse med at begge hold spillede i hvide trøjer, sagde til en af deres spillere, at de ikke behøvede at spille i overtrækstrøjer, da han godt kunne se forskel på huden.
FC BiH Odense mener, at det er en overreaktion fra dommeren at sige, at deres tilskuere gik amok. Der er et par tilskuere der råber, men ingen af dem sidder på udskiftningsbænken.
FC BiH Odense er enig i, at en af deres spillere brokkede sig og råbte grimme ting til dommeren, hvilket førte til udvisning. Klubben mener ikke, at den 2. udviste spiller optrådte truende overfor dommeren.
Kendelse
FC BiH Odense tillægges skylden for kampens afbrydelse og taberdømmes med cifrene 3-0. Jf. turneringsreglementets § 11.4.
FC BiH Odense tildeles en bøde på kr. 1.000,- i h.t. turneringsreglementets § 45.1c pkt. 11. – Holdet er årsag til kampens afbrydelse.
Spilleren Enis Bahtijarevic tildeles 1 spilledags karantæne.
Spilleren Admir Elezovic tildeles 4 spilledages karantæne.
FC BiH Odenses opmærksomhed henledes på turneringsreglementets § 28.1 ”Kamparrangøren har ansvaret for kampens afvikling. Dog har tilrejsende klub(ber) medansvar for egne tilhængere”.

Kamp nr. 917728 Tved – Aarslev BK, S2, den 17.09.2017
Fra Tved BK har vi modtaget en protest over, at Aarslev BK i ovennævnte kamp har benyttet spilleren Thomas Jackson, der ikke er påført holdkortet. Tved BK mener endvidere, at Thomas Jacksons spillercertifikat ligger i en anden klub.
Aarslev BK erkender forholdet.
Kendelse
Da Aarslev BK har benyttet spilleren Thomas Jackson ulovligt, ændres kampens resultat 2-2 til 3-0.
Aarslev BK tildeles en bøde på kr. 1.000,- i h.t. turneringsreglementets § 45.1c pkt. 5b.
Aarslev BK tildeles endvidere en bøde på kr. 300,- i h.t. turneringsreglementets § 45.1c pkt. 3.
Spilleren Thomas Jackson, hvis spillercertifikat ligger i Nr. Søby BK, tildeles 2 spilledages karantæne.
Træner Patrick Gade, tildeles 2 spilledages karantæne i h.t. turneringsreglementets § 45.1e pkt. 15.
Dette betyder
at han fra én time før kick off og indtil slutsignalet har lydt ikke må befinde sig tættere på hold end på det pågældende stadions tilskuerpladser.
Han må således i det pågældende tidsrum hverken være til stede på spillepladsen, i omklædningsrummet eller andre steder, hvor direkte kontakt med hold kan opnås.
Det forudsætter ligeledes, at han under sit ophold på tilskuerpladserne forholder sig i ro.
Karantænen gælder både som spiller, træner og leder.

Afgørelse af anke i sag i kamp 917514 Irakisk - Korup, S2, den 16.09.20127
DBU Fyns appeludvalg har behandlet den indsendte anke fra Korup.
Appeludvalget har i sin behandling af sagen lagt vægt på, om dommerens indberetning af hændelsesforløbet.
Kendelse
Appeludvalget har i sin behandling af sagen haft uddybende spørgsmål til dommeren omkring hvem og hvilke hold, der deltog i den tumult der var årsag til afbrydelse af kampen.
Dommeren godtgør i sit svar til Appeludvalget, at efter hans vurdering var begge hold skyldige i kampens afbrydelse.
Disciplinærudvalgets kendelse stadfæstes hermed.

Kamp nr. 917514 Irakisk – Korup, S2, den 16.09.2017
Fra dommeren i ovennævnte kamp har vi modtaget meddelelse om, at han afbrød kampen efter 88 min. spil.
Dommeren skriver, at en spiller fra hvert hold liggende holder fat i hinanden, hvorefter næsten alle spillere kommer til, og der puffes m.m. Korup IFs træner bliver i den forbindelse forulempet. Dommerens ser ikke hvad der sker i situationen omkring Korup IFs træner. Korups fans m.m. kommer på banen, da optrinnet er ud for deres tekniske område. Dommeren vælger herefter at afbryde kampe.
Der var til kampen påsat observatør. Denne oplyser, at en af Irakisk spillere nikker Korup IFs træner en skalle.
Korup indberetter, at i forbindelse med tumulten, der fører til dommerens afbrydelse af kampen, bliver flere af deres spillere truet og deres træner nikket en skalle.
Irakisk er blevet bedt om at forholde sig til situationen og oplyse navnet på, den spiller, der nikkede Korup IFs træner en skalle. Irakisk træner (og formand) oplyser, at han stod på modsatte side af banen og har derfor ikke mulighed for at kommentere episoden. Det har heller ikke været muligt, at finde ud af hvem der nikkede skallen.
Irakiske oplyser, at de som konsekvens af sagen, trækker deres hold.
Kendelse
Udvalgsmedlem Ole Mikkelsen erklærede sig, som medlem af Otterup B & IK, inhabil og har dermed ikke deltaget i behandling af sagen.
Disciplinærudvalget skønner, at begge parter – Irakisk med deres spillere og Korup IF med deres tilskuere – har været medvirkende årsag til afbrydelse af kampen. Kampen udgår derfor af programmet.
Begge klubber tildeles en bøde på kr. 1.000,- i h.t. turneringsreglementets § 45.1 c pkt. 11.
Da Irakisk ikke har oplyst navnet på den spiller, der nikkede Korup IFs træner en skalle, tildeles samtlige spillere karantæne indtil 15.05.2018.
Såfremt Irakisk indberetter navnet på spilleren, der nikkede skalle, vil de øvrige 12 spillere blive løst fra karantænen.
Abdullah Abdelrahman
Ahmad Sattar Eid
Ali Albadri
Hadi Alhadidi
Hassan Jaber
Hussein Alhadidi
Mahvan Sabah
Mohamad Eid
Mohammad Atallah Saleh Al-Badri
Musaad Faleh
Rood Bidany
Saif Al SalmiYuisf Sattar Eid
Som en konsekvens af ovennævnte vil de spillere fra Irakisk, der er aktive dommere, blive suspenderet som dommere, indtil den 15.05.2018. Også her gælder, at de vil blive løst fra suspensationen, hvis klubben oplyser navnet på spilleren, der nikkede en skalle.

Kamp nr. 915064 KFUM – Bogense, S1, den 10.09.2017
Fra KFUM har vi modtaget en protest over, at dommeren i forbindelse med udløb af 2. udvisning til en KFUM-spiller, ikke tillod holdet at sætte en ny spiller ind i kampen. KFUM oplyser, at dommeren efter kampen erkendte, at have begået en fejl.
Dommeren bekræfter, at han i kampens hede og de mange advarsler, glemte den nye regel om, at holdene kun skal reduceres yderligere 10 min. ved 2. advarsel. Dommeren mener ikke, at der er korrekt, at KFUM ikke fik lov til at sætte en spiller ind, da de ikke forespurgte på dette.
Kendelse
Udvalgsmedlem Jørgen Andersen erklærede sig – som medlem af ØB – inhabil og har dermed ikke deltaget i behandling af sagen.
KFUM skulle have haft tilladelse til at indsætte en ny spiller i det 78. min.
Da dommeren har begået en fejl godkendes protest.
Kampens slutresultat 0-6 ændres dog ikke, da dette også var resultat, da KFUM skulle have haft mulighed for at sætte en spiller på banen. Dette i h.t. turneringsreglementets § 46.4.
Sagen videresendes til udviklergruppens videre foranstaltning.

Kamp nr. 530558 Dalum – Næsby, U13 drenge B, den 09.09.2017
Fra Dalum IF har vi modtaget en protest over, at Næsby BK i ovennævnte kamp har benyttet 6 spillere, der også deltog i kamp nr. 529793 Næsby – Tommerup, U13 drenge M, den 03.09.2017.
Næsby BK beklager, at have misforstået reglerne. Oplyser at spilleren Malthe Bekker ikke deltog i U13 drenge B kampen.
Kendelse
I h.t. turneringsreglementets § 19.8 er det tilladt, at genbruge op til 3 spillere indenfor samme aldersgruppe.
Næsby BK oplyser, at de ikke har benyttet spilleren Malthe Bekker i kampen. I h.t. turneringsreglementets § 39.2 er spillere, der er påført holdkortet, bundet af kampen.
Da Næsby BK således har benyttet 3 spillere ulovligt. Ændres kampens resultat 0-7 til 3-0.
Næsby BK tildeles en bøde på kr. 1.500,- (3 x kr. 500,-) i h.t. turneringsreglementets § 45.1 c pkt. 5a.
Mads Pedersen, træner Næsby BK, tildeles 2 spilledages karantæne i h.t. turneringsreglementets § 45.1 e pkt. 15. – Træner der benytter ikke spilleberettiget spiller.
Dette betyder, at han
at han fra én time før kick off og indtil slutsignalet har lydt ikke må befinde sig tættere på hold end på det pågældende stadions tilskuerpladser.
Han må således i det pågældende tidsrum hverken være til stede på spillepladsen, i omklædningsrummet eller andre steder, hvor direkte kontakt med hold kan opnås.
Det forudsætter ligeledes, at han under sit ophold på tilskuerpladserne forholder sig i ro.
Karantænen gælder både som spiller, træner og leder.

Kamp nr. 916124 FIUK, Odense – Bolbro, S2, den 03.09.2017
Fra FIUK, Odense har vi modtaget en protest over, at Bolbro G & IF i ovennævnte kamp har benyttet spilleren Jørgen Dyb Remøy, uden at være i besiddelse, af hans internationale spillercertifikat.
Bolbro G & IF erkender forholdet.
Kendelse
Udvalgsmedlem Jonas Egebjerg Olsen erklærede sig, som medlem af UTOPIA,
inhabil og har dermed ikke deltaget i behandling af sagen.
Da spillercertifikatet på Jørgen Dyb Remøy ikke var på plads på spilletidspunktet, ændres kampens resultat 2-4 til 3-0.
Bolbro G & IF tildeles en bøde på kr. 1.000,- i h.t. turneringsreglementets § 45.1c pkt. 5b. – Brug af ikke spilleberettiget spiller.
Da protesten er en udløber af sagen mellem Bolbro og KFUM, S2, den 09.09.2017 tildeles træneren ikke yderligere karantæne.

Kamp nr. 916137 Bolbro – KFUM, S2, den 09.09.2017
Fra KFUM har vi modtaget en protest over, at Bolbro G & IF i ovennævnte kamp har benyttet spilleren Jørgen Dyb Remøy. KFUM mener ikke, at Bolbro G & IF har et internationalt spillercertifikat på Jørgen Dyb Remøy, der er nordmand.
KFUM oplyser endvidere, at Bolbro har påført spilleren Laus Frisenberg Buhl på holdkortet, selvom han ikke deltog. Til gengæld deltog en unavngiven spiller.
Bolbro G & IF oplyser, at de ikke havde et internationalt spillercertifikat på Jørgen Dyb Remøy på spilletidspunktet. (DBU oplyser, at dette efterfølgende er bragt i orden).
Klubben oplyser, at Laus Frisenberg Buhl deltog i kampen og at de 14 spillere, der er opgivet på holdkortet, også var dem der deltog i kampen.
Kendelse
Udvalgsmedlem Jonas Egebjerg Olsen erklærede sig, som medlem af UTOPIA,
inhabil og har dermed ikke deltaget i behandling af sagen.
Da spillercertifikatet på Jørgen Dyb Remøy ikke var på plads på spilletidspunktet ændres kampens resultat 8-2 til 0-3.
Da det er påstand mod påstand hvorvidt Laus Frisenberg Buhl har deltaget i kampen, afvises den del af protesten.
Bolbro G & IF tildeles en bøde på kr. 1.000,- i h.t. turneringsreglementets § 45.1c pkt. 5b.
Træner Sune Hansen, Bolbro G & IF, tildeles 2 spilledages karantæne i h.t. turneringsreglementets § 45.1e pkt. 15.
Dette betyder
at han fra én time før kick off og indtil slutsignalet har lydt ikke må befinde sig tættere på hold end på det pågældende stadions tilskuerpladser.
Han må således i det pågældende tidsrum hverken være til stede på spillepladsen, i omklædningsrummet eller andre steder, hvor direkte kontakt med hold kan opnås.
Det forudsætter ligeledes, at han under sit ophold på tilskuerpladserne forholder sig i ro.
Karantænen gælder både som spiller, træner og leder.

Afgørelse af anke i sag, hvor Årup har benyttet ulovlig spiller
DBU Fyns appeludvalg har behandlet den indsendte anke fra Årup.
Appeludvalget har i sin behandling af sagen lagt vægt på, om spilleren Søren Marcussen på spilletidspunktet har været spilleberettiget. Det har ikke været tilfældet, da spilleren har været påført holdkort i anden klub – Hårslev BK i 3 kampe.
Kendelse
Appeludvalget finder, i henhold til §12.2 der siger følgende:
§ 12.2 En spiller kan i samme turneringshalvår kun deltage for én moderklub i turneringer, stævner og enkeltkampe på græs/kunstgræs - og spilleren skal være medlem af denne moderklub og optaget i dennes spillerregistrering. Et klubskifte til en ny moderklub kan tidligst finde sted, således at spilletilladelse opnås her fra først følgende halvår.
at når der ved afgivelsen af spillercertifikatet er angivet sidste spilledag i Hårslev BK som værende 27. august 2017 altså i indeværende turneringshalvår, var spilleren Søren Marcussen ikke spilleberettiget på det givne tidspunkt til den givne kamp nr. 925281 den 2. september 2017 Årup – Ubberud i S3.
Disciplinærudvalgets kendelse stadfæstes hermed.
Øvrige oplysninger
Afgørelsen i DBU Fyns Appeludvalg er endelig i henhold til DBU Fyns love §20d og kan dermed ikke ankes.
Ankegebyret tilbagebetales ikke.
I behandlingen af sagen deltog Søren Godskesen (Formand), Erik Rosengaard og Jan Bramsen.

Spilleren Søren Marcussen
Fra Hårslev BK har vi modtaget meddelelse om, at de har påført spilleren Søren Marcussen i kampene 924303, 924315 og 924316, uden han har deltaget i disse.
Klubben har den 01.09.2017 godkendt en spillercertifikatanmodning fra Aarup BK på Søren Marcussen. Her er angivet den 27.08.2017, som sidste spilledato.
Aarup BK benyttede Søren Marcussen i kamp nr. 925281 Aarup-Ubberud, S3, den 02.09.2017.
Kendelse
Udvalgsmedlem Jan Andersen erklærede sig – som medlem af Lumby IF – inhabil og har dermed ikke deltaget i behandling af sagen.
Hårslev tildeles en bøde på kr. 900,- (3 x kr. 300,-) for mangelfuld udfyldelse af holdkort.

Aarup BK tildeles en bøde på kr. 1.000,- da de har benyttet spilleren, uden at have sikret sig, at denne var spilleberettiget. Der henvises her til, at det på spillercertifikatet er oplyst, at spilleren har spillet den 27.08.2017 for Hårslev BK.
Kamp nr. 925281 ændres fra 4-3 til 0-3.
Træner Søren Fischer tildeles 2 spilledages karantæne. Dette betyder,
at han fra én time før kick off og indtil slutsignalet har lydt ikke må befinde sig tættere på hold end på det pågældende stadions tilskuerpladser.
Han må således i det pågældende tidsrum hverken være til stede på spillepladsen, i omklædningsrummet eller andre steder, hvor direkte kontakt med hold kan opnås.
Det forudsætter ligeledes, at han under sit ophold på tilskuerpladserne forholder sig i ro.
Karantænen gælder både som spiller, træner og leder.
Søren Marcussen er spilleberettiget for Aarup BK pr. 08.09.2017.

Kamp nr. 974372 Særslev – Lunde, S4, den 03.09.2017
Fra Særslev har vi modtaget en protest over, at Lunde GIF i ovennævnte kamp har benyttet spilleren Joakim Amstrup, som ikke menes at være spilleberettiget.
Lunde GIF erkender, at de ikke var i besiddelse af spillerens certifikatet på spilletidspunktet.
Kendelse
Udvalgsmedlem Ole Mikkelsen erklærede sig – som medlem af Otterup B & IK – inhabil og har dermed ikke deltaget i behandling af sagen.
Da Joakim Amstrup er benyttet ulovligt, ændres kampens resultat 1-1 til 3-0.
Lunde GIF tildeles en bøde på 1.000,- i h.t. turneringsreglementets § 45.1c pkt. 5b. – Brug af ikke spilleberettiget spiller.
Lunde GIF tildeles endvidere en bøde på kr. 300,- i h.t. turneringsreglementets § 45.1.c pkt. 3. – Mangelfuld udfyldelse af holdkort.
Træner Sune Larsen tildeles 2 spilledages karantæne i h.t. turneringsreglementets § 45.1e pkt. 15. – Træner der benytter ikke spilleberettiget spiller.
Dette betyder,
at han fra én time før kick off og indtil slutsignalet har lydt ikke må befinde sig tættere på hold end på det pågældende stadions tilskuer-pladser.
Han må således i det pågældende tidsrum hverken være til stede på spillepladsen, i omklædningsrummet eller andre steder, hvor direkte kontakt med hold kan opnås.
Det forudsætter ligeledes, at han under sit ophold på tilskuerpladserne forholder sig i ro.
Karantænen gælder både som spiller, træner og leder.

Kamp nr.  KR 70 – Søllinge, S3, den 03.09.2017. Resultat 6-4.
Fra Søllinge Sport og Fritid har vi modtaget en protest over, at KR 70 i ovennævnte kamp har benyttet Frooi Karason Mouritsen og Mads Thygesen, som ikke menes at være spilleberettiget. Er ikke påført holdkortet.
Søllinge Sport og Fritid oplyser endvidere, at Steffen Nielsen og Martin Thygesen er påført holdkortet, men deltog ikke i kampen.
KR 70 erkender, at have benyttet Frooi Karason Mouritsen og Mads Thygesen.
I forbindelse med deres høringssvar, har KR 70 fremsendt et skærmdump, hvor Søllinge Sport og Fritids træner, Anders Kjeldgaard, i en SMS besked til KR 70 bl.a. skriver:
”Enten går vi i morgen den formelle vej, ellers slår vi en streg i sandet og indberetter et resultat på 6-4 til os, da ham der indberettede lavede en fejl.”
Kendelse
Da Frooi Karason Mouritsen og Mads Thygesen er benyttet ulovligt, ændres kampens resultat 6-4 til 0-3.
KR 70 tildeles en bøde på 2.000,- (2 x 1.000,-.) i h.t. turneringsreglementets § 45.1c pkt. 5b. – Brug af ikke spilleberettiget spiller.
KR 70 tildeles endvidere en bøde på kr. 600,- (2 x 300,-) i h.t. turneringsreglementets § 45.1.c pkt. 3. – Mangelfuld udfyldelse af holdkort.
Træner Søren Povlsen, KR 70, tildeles 2 spilledages karantæne i h.t. turneringsreglementets § 45.1e pkt. 15. – Træner der benytter ikke spilleberettiget spiller.
Dette betyder,
at han fra én time før kick off og indtil slutsignalet har lydt ikke må befinde sig tættere på hold end på det pågældende stadions tilskuerpladser.
Han må således i det pågældende tidsrum hverken være til stede på spillepladsen, i omklædningsrummet eller andre steder, hvor direkte kontakt med hold kan opnås.
Det forudsætter ligeledes, at han under sit ophold på tilskuerpladserne forholder sig i ro.
Karantænen gælder både som spiller, træner og leder.
Disciplinærudvalget ser med stor alvor på Søllinge Sport og Fritid træners forsøg på, at manipulere kampens resultat.
Anders Kjeldgaard, træner Søllinge Sport og Fritid, tildeles to spilledages karantæne for at have udvist usportslig adfærd. Dette i h.t. lovens § 20a. pkt. 6.
Dette betyder
at han fra én time før kick off og indtil slutsignalet har lydt ikke må befinde sig tættere på hold end på det pågældende stadions tilskuerpladser.
Han må således i det pågældende tidsrum hverken være til stede på spillepladsen, i omklædningsrummet eller andre steder, hvor direkte kontakt med hold kan opnås.
Det forudsætter ligeledes, at han under sit ophold på tilskuerpladserne forholder sig i ro.
Karantænen gælder både som spiller, træner og leder.
Søllinge Sport og Fritid tildeles en bøde på kr. 1.000,- for usportslig adfærd i h.t. lovenes § 20a pkt. 2.

Kamp nr. 921552 FC Campus – FC Ottomans, S3, den 26.08.2017
Fra dommeren i ovennævnte kamp har vi modtaget meddelelse om, at han udviste en spiller fra FC Ottomans.
FC Ottomans anfører oplyser til dommeren, at spillerens navn er Ali Gümal. FC Ottomans oplyser derimod at spillerens navn er Ali Temur.
Dommeren kender Ali Temur og oplyser, at det ikke er ham der er udvist.
Ved fornyet henvendelse til FC Ottomans oplyses det nu, at den udviste spiller er Ali Günal.
Kendelse
Udvalgsmedlemmerne Jørgen Andersen og Jan Andersen erklærede sig inhabile, og har dermed ikke deltaget i behandling af sagen.
Spilleren Ali Günel tildeles 4 spilledages karantæne.
Via spillerhistorikken på Ali Günal, kan vi se at han sidst har spillet for ØB den 17.10.2015. FC Ottomans skal derfor indhente spillercertifikat hos ØB.
Da spilleren er benyttet ulovligt, ændres kampens resultat 1-1 til 3-0.
FC Ottomans tildeles en bøde på kr. 1.000,- i h.t. turneringsreglementets § 45.1 c pkt. 5b. – Brug af ikke spilleberettiget spiller.
Da spilleren ikke er påført holdkortet tildeles FC Ottomans endvidere en bøde på kr. 300,- i h.t. turneringsreglementets § 45.1 c pkt. 3. – Mangelfuld udfyldelse af holdkort.
Træner Hacimere Celik, FC Ottomans tildeles 2 spilledages karantæne i h.t. turneringsreglementets 45.1e pkt. 15.
Dette betyder
at han fra én time før kick off og indtil slutsignalet har lydt ikke må befinde sig tættere på hold end på det pågældende stadions tilskuerpladser.
Han må således i det pågældende tidsrum hverken være til stede på spillepladsen, i omklædningsrummet eller andre steder, hvor direkte kontakt med hold kan opnås.
Det forudsætter ligeledes, at han under sit ophold på tilskuerpladserne forholder sig i ro.
Karantænen gælder både som spiller, træner og leder.

Kamp nr. 102901 Otterup – Dalum, Supermasters, den 23.08.2017
Fra Otterup B & IK har vi modtaget en protest over, at Dalum IF i ovennævnte kamp har benyttet spilleren Claus Friborg, som efter udvisning i kamp nr. 102884 Dalum – B1913, er tildelt 3 spilledages karantæne.
Dalum IF oplyser, at de ikke har modtaget oplysninger fra unionen, om den tildelte karantæne.
Kendelse
Udvalgsmedlem Ole Mikkelsen erklærede sig – som medlem af Otterup B & IK – for inhabil, og har dermed ikke deltaget i behandling af sagen.
Da det i h.t. turneringsreglementets § 20.1 fremgår, at en bortvist/udvist ikke må benyttes/deltage i kamp før meddelelse om afgørelsen foreligger, og indtil evt.  karantæne er overstået, ændres kampens resultat 0-1 til 3-0.Da der ikke er udsendte karantænemeddelelse fra administrationen, sanktioneres der ikke yderligere overfor Dalum IF.

Kamp nr. 797746 Tårup - B1913, Kvinde senior S1, den 16.08.2017
Fra Tårup IF har vi modtaget en protest over, at B1913 i ovennævnte kamp har benyttet 8 spillere, der også deltog i kamp nr. 397507 Odense Q-B1913, Albani pokalen for kvinde senior, den 15.08.2017. Spillerne menes ikke at være spillet fri til K-S1 kampen.
B1913 mener ikke, at have gjort noget forkert, da pokalkampe og efterårsturneringerne, efter deres mening, er to seperate turneringer og derfor er ”spillet fri” problematikken ikke aktuel under nogen omstændigheder.
Kendelse
Turneringsreglementet er i h.t. § 1.1 gældende for alle turneringer, stævner og enkeltkampe på græs/kunstgræs som udskrives af DBU Fyn.
Da de 8 spillere ikke er spillet fri i h.t. turneringsreglementets § 19.13 ændres kampens resultat 2-6 til 3-0.
B1913 tildeles en bøde på kr. 8.000-, (8. x kr. 1.000,-) i h.t. turneringsreglementets § 45.1c pkt. 5b.
Træner Bent Kotal, B1913 tildeles 2 spilledages karantæne i h.t. turneringsreglementets 45.1e pkt. 15.
Dette betyder
at han fra én time før kick off og indtil slutsignalet har lydt ikke må befinde sig tættere på hold end på det pågældende stadions tilskuerpladser.
Han må således i det pågældende tidsrum hverken være til stede på spillepladsen, i omklædningsrummet eller andre steder, hvor direkte kontakt med hold kan opnås.
Det forudsætter ligeledes, at han under sit ophold på tilskuerpladserne forholder sig i ro.
Karantænen gælder både som spiller, træner og leder.

Afgørelse af anke om dispensation til Louise Bergholdt
DBU Fyns appeludvalg har behandlet den indsendte anke fra B1913.
Appeludvalget har i sin behandling af sagen lagt vægt på turneringsreglementets §12.2.
Kendelse
Appeludvalget finder ikke der er grundlag for, at ændre den administrative afvisning af dispensationsansøgningen jf. §12.2 i turneringsreglementet, hvor der står følgende:
En spiller kan i samme turneringshalvår kun deltage for én moderklub i turneringer, stævner og enkeltkampe på græs/kunstgræs - og spilleren skal være medlem af denne moderklub og optaget i dennes spillerregistrering. Et klubskifte til en ny moderklub kan tidligst finde sted, således at spilletilladelse opnås her fra først følgende halvår.
Administrationens afgørelse stadfæstes hermed.
Øvrige oplysninger
Afgørelsen i DBU Fyns Appeludvalg er endelig i henhold til DBU Fyns love §20d og kan dermed ikke ankes.
Ankegebyret tilbagebetales ikke.
I behandlingen af sagen deltog Jan Bramsen og appeludvalgets suppleant Claus Bo Larsen.
Søren Godskesen og Erik Rosengaard erklærede sig inhabile.

Afgørelse af anke omkring Glamsbjergs forbliven i Albaniserien ifm. FC Svendborgs konkurs.
DBU Fyns appeludvalg har behandlet den indsendte anke fra Glamsbjerg.
Appeludvalget har i sin behandling af sagen lagt vægt på følgende:
DBU’s propositioner § 10.5
DBU’s love § 33.7
DBU’s propositioner for herre DS § 10.6
Kendelse
Appeludvalget finder ikke der er grundlag for, at ændre administrationen og bestyrelsens beslutning om, at indplacere Svendborg i herre serie 1 og dermed placere Svendborgs andethold på en af de fire nedrykningspladser, da man ikke kan have to hold i samme række i serie 1.
Appeludvalget begrunder sin afgørelse jf. ovenstående paragrafhenvisninger.
§10.5 Propositioner
Hvis en klub i 2. division, der efter turneringens afslutning i foråret under normale omstændigheder ville være rykket ned i Herre-DS rækken, er blevet erklæret konkurs, jf. lovenes § 33, placeres klubbens 1. hold i lokalunionens næstbedste række når det er muligt efter lokalunionens turneringsbestemmelser. Nedrykningen fra Herre-DS til lokalunionerne efter turneringens afslutning i foråret reduceres samtidigt med ét hold, der findes gennem et slutspil fastsat af administrator blandt de bedst placerede nedrykkende hold i Herre-DS puljerne. 
DBU’s love §33.7                     
Når de i denne § 33 indeholdte bestemmelser indebærer pointfratagelse eller nedrykning (samt eventuel udtræden af pokalturneringen) i forhold til en klub, som både har et 1. seniorhold for herrer og et 1. seniorhold for kvinder, afgør DBUs bestyrelse efter et konkret skøn, om pointfratagelsen eller nedrykningen (samt en eventuel udtræden af pokalturneringen) skal gælde herreholdet eller kvindeholdet eller begge hold. Afgørelsen træffes dog af vedkommende lokalunions bestyrelse, hvis ingen af holdene skal deltage i Herre-DM, Kvinde-DM, Herre-DS eller de afsluttende runder af Herre-LP eller Kvinde-LP på det tidspunkt, hvor afgørelsen får virkning.
Propositionerne for Herre-DS § 10.6               
Hvis en klub i Herre-DS erklæres konkurs, jf. lovenes § 33, afgør DBUs bestyrelse efter indstilling fra administrator, hvorledes nedrykningen i henhold til lovenes § 33.4 nærmere skal ske, og hvilke foranstaltninger, der i den anledning skal træffes for at sikre en udfyldning af pladserne i disse rækker. Afgørelsen træffes, med respekt for lovenes § 33, ud fra et skøn over, hvad der i det enkelte tilfælde vil være det sportsligt mest korrekte. De afledede konsekvenser for rækkerne hos den eller de berørte lokalunioner afgøres af den enkelte lokalunion.
Appeludvalget finder ikke, at FC Svendborgs førstehold skal rykke ned gennem rækkerne, men jf. propostitionerne § 10.5 placeres holdet i den næstbedste række. Endvidere har appeludvalget lagt vægt på følgende i § 10.6 i propositioner for herre DS ”De afledede konsekvenser for rækkerne hos den eller de berørte lokalunioner afgøres af den enkelte lokalunion.”
Administrationens og bestyrelsens beslutning stadfæstes hermed.
Øvrige oplysninger
Afgørelsen i DBU Fyns Appeludvalg er endelig i henhold til DBU Fyns love §20d og kan dermed ikke ankes.
Ankegebyret tilbagebetales ikke.
I behandlingen af sagen deltog Søren Godskesen (Formand), Erik Rosengaard og Jan Bramsen.

Kamp nr. 397511 Dalum – Lumby, Albani Pokalen S3-S5, den 20.06.2017
Fra Lumby IF har vi modtaget en protest over, at Dalum IF i ovennævnte kamp har benyttet spillerne Nicolai Larsen, Nicolai Okholm Christensen og Sebastian Andersen, som også deltog i kamp nr. 238125 Tved-Dalum, S1, den 16.06.2017.
Dalum IF erkender, at de har benyttet de 3 spillere, men mener at de er spilleberettiget, da de ikke deltog i S3 holdets kamp den 17.06.2017.
Kendelse
Udvalgsmedlem Jan Andersen erklærede sig, som medlem af Lumby IF, inhabil og har dermed ikke deltaget i behandling af sagen.
Da de pågældende tre spillere ikke er spilleberettiget i h.t. turneringsreglementets § 19.13, ændres kampens resultat 9-1 til 0-3.
Dalum IF tildeles en bøde på kr. 3.000,- (3 x kr. 1.000,-) i h.t. turneringsreglementets § 45.1c pkt. 5.b.
Træner Christian Hierath, Dalum IF, tildeles 2 spilledages karantæne i h.t. turneringsreglementets § 45.1e pkt. 15.
Dette betyder
at han fra én time før kick off og indtil slutsignalet har lydt, ikke må befinde sig tættere på hold end på det pågældende stadions tilskuerpladser.
Han må således i det pågældende tidsrum hverken være til stede på spillepladsen, i omklædningsrummet eller andre steder, hvor direkte kontakt med hold kan opnås. Det forudsætter ligeledes, at han under sit ophold på tilskuerpladserne forholder sig i ro.
Karantænen gælder både som spiller, træner og leder.

Kamp nr. 692305 KFUM – FIUK, Odense, S1, den 17.06.2017
Fra dommeren i ovennævnte kamp har vi modtaget meddelelse om, at han afbrød kampen efter 77. min. spil pga. uroligheder.
Dommeren skriver i sin indberetning, at en KFUM-spiller, i forbindelse med vedkommendes udvisning, bliver provokeret af en spiller fra FIUK, Odense. 4-5 spillere fra FIUK, Odense kommer løbende i høj fart med fokus på den udviste KFUM-spiller. De har en voldsom attitude, idet de er meget højlydte og aggressive i deres verbale kommunikation. Det er dommerens klare opfattelse, at deres handling skaber tumulten, da der indtil deres indblanding ikke var tumult i situationen. Spillere fra hjemmeholdet og nogle tilskuere kommer herefter deres egen spiller til hjælp.
Dommeren skriver endvidere i sin indberetning, at dommertrioen ikke oplevede nogen for respekt for deres roller eller myndighed i kampen fra FIUK, Odense.
FIUK, Odense, mener at dommerens indberetning tydeligt viser, at han ikke prøvede, at være neutral. De kan ikke forstå hvorfor de skal have skylden for kampens afbrydelse, da det er KFUMs tilskuere, der kom på banen.
FIUK, Odense, oplyse, at deres spiller med nr. 13 kampen igennem havde bedt dommeren om, at tale pænt til deres spillere.
KFUM skriver i deres høringssvar, at der i den omtalte situation, er flere FIUK-spillere, der kommer til. Nogle for af dæmpe gemytterne og deres medspiller, andre for også at få fat i KFUM-spilleren.
Kendelse
FIUK, Odense tildeles skylden for kampens afbrydelse, og tildeles en bøde på kr. 1.000,- i h.t. turneringsreglementets § 45.1c pkt. 11.
Kampens resultat 5-2 ved afbrydelse stadfæstes.
Karantæne til følgende spillere fra FIUK, Odense:
Mohamed Ahmed – 3 spilledages karantæne for slag
Omran Abdel Rahman – 1 spilledags karantæne for usportslig optræden
Ali Hassan – 4 spilledages karantæne for utilbørlig optræden/fornærmende sprogbrug.
Mohamed Yassin – 1 spilledags karantæne for 2. advarsel for ved ord eller handling at protestere.
Karantæne til KFUM:
Sharmake Mohamed – 3 spilledages karantæne for slag.
KFUM tildeles en misbilligelse i h.t. turneringsreglementets § 28.1.

Kamp nr. 239199 Posten – Røde Stjerne, S2, den 13.06.2017
Fra dommeren i ovennævnte kamp har vi modtaget indberetning om, at såvel spillere som tilskuere fra B Posten, udviste dårlig opførsel overfor ham.
Dommeren oplyser specifikt tre episoder med spillere Niclas Pedersen, Anders Schmidt og Nabil Mahallati.
Endvidere var banens opkridtning mangelfuld.
B Posten mener, at dommerens præstation var meget under standard, men at dette ikke kan undskylde for dårlig opførsel/disciplin. Klubben har talt med de tre spillere, som er klar over, at deres opførsel ikke var i orden.
B Posten oplyser endvidere, at klubben vil oprette retningslinjer/regelsæt omkring disciplin. Dette vil bl.a. indeholde interne sanktioner/ straffe i de tilfælde, hvor der udvises dårlig disciplin i forbindelse med kampe.
For at sikre fokus på problemet, vil der til hver seniorkamp i efteråret 2017, være mindst et bestyrelsesmedlem til stede.
Kendelse
Udvalgsmedlem Jonas Egeberg Olesen erklærede sig, som medlem af UTOPIA , inhabil og har dermed ikke deltaget i behandling af sagen.
Nicklas Pedersen tildeles 3 spilledages karantæne.
Anders Schmidt tildeles 1 spilledages karantæne.
Nabil Mahallati tildeles ikke karantæne.
Udvalget anerkender, at B Posten sætter fokus på dårlig opførsel/disciplin. Udvalget gør videre opmærksom på turneringsreglementets § 28.1.

Kamp nr. 111546 BBB – Dalum, S3-1, den 09.06.2017
Fra BBB har vi modtaget en protest over, at Dalum IF i ovennævnte kamp har benyttet spillerne Anders Schjønning, Frej Danielsen og Morten Robert Ludvigsen, som ikke menes at være spilleberettiget.
Dalum IF erkender at have benyttet Morten Robert Ludvigsen forkert. Spillerne Anders Schjønning og Frej Danielsen er benyttet i h.t. turneringsreglementets § 19.7.
Kendelse
Da Dalum IF har overtrådt turneringsreglementets § 19.10 i forhold til spilleren Morten Robert Ludvigsen, ændres kampens resultat 4-4 til 3-0.
Dalum IF tildeles en bøde på kr. 1.000,- i h.t. turneringsreglementets § 45.1c pkt. 5b.
Træner Christian Hierath, Dalum IF, tildeles 2 spilledages karantæne i h.t. turneringsreglementets § 45.1e pkt. 15.
Dette betyder
at han fra én time før kick off og indtil slutsignalet har lydt, ikke må befinde sig tættere på hold end på det pågældende stadions tilskuerpladser.
Han må således i det pågældende tidsrum hverken være til stede på spillepladsen, i omklædningsrummet eller andre steder, hvor direkte kontakt med hold kan opnås.Det forudsætter ligeledes, at han under sit ophold på tilskuerpladserne forholder sig i ro.
Karantænen gælder både som spiller, træner og leder.
Afgørelse af anke i kamp 422992 Næsby – Morud H-AS den 06.06.17
DBU Fyns appeludvalg har behandlet den indsendte anke fra Morud IF.
Appeludvalget har i sin behandling af sagen lagt vægt på, om Næsby har overtrådt §19.7 og 19.17 i turneringsreglementet.
Kendelse
Appeludvalget finder ikke, at der har været overtrædelse af hverken §19.7 eller 19.17. Samtidig finder Appeludvalget, ud fra den indsendte anke, ikke grund til, at ændre det skøn Disciplinærudvalget har foretaget.
Disciplinærudvalgets kendelse stadfæstes hermed.
Øvrige oplysninger
Afgørelsen i DBU Fyns Appeludvalg er endelig i henhold til DBU Fyns love §20d og kan dermed ikke ankes.
Ankegebyret tilbagebetales ikke.
I behandlingen af sagen deltog Søren Godskesen (Formand), Erik Rosengaard og Claus Bo Larsen. (Jan Bramsen erklærede sig inhabil).

Kamp nr. 422992 Næsby – Morud, H-AS, den 06.06.2017
Fra Morud IF har vi modtaget en protest over, at Næsby BK i ovennævnte kamp har benyttet 6 spillere fra deres U19 division, der sidst spillede den 03.06.2017. Klubben mener ikke, at spillerne er spillet fri i h.t. turneringsreglementets § 18.2.
Morud IF henviser endvidere til turneringsreglementets § 19.17.
Næsby BK oplyser, at spillerne er benyttet i h.t. turneringsreglementets § 19.7. 
Klubben afviser, at de skulle have overtrådt § 19.17, da spillerne udelukkende er benyttet for, at kunne stille 14 spillere til kampen. 4 af disse startede på banen, mens 2 startede som indskiftningsspillere. 3 af de 6 spillere er 1. års U19 spillere. Hvis klubben ville opprioritere Albaniserie holdet, havde de kun benyttet de bedste U19 spillere, hvilket ikke var tilfældet.
Kendelse
Udvalgsmedlem Ole Mikkelsen erklærede sig – som medlem af Otterup B & IK – inhabil og har dermed ikke deltaget i behandling af sagen.
Da Næsby BK har benyttet spillerne i h.t. turneringsreglementets § 19.7 og disciplinærudvalget ikke skønner, at klubben har forstærket holdet på en unfair måde, afvises protesten.Protestgebyr – kr. 300,- - debiteret Morud IFs konto.

Kamp nr. 238106 B Chang – Tommerup, S1, den 02.06.2017
Fra dommeren i ovennævnte kamp, har vi modtaget meddelelse om, at en tilskuer fra B Chang, i forbindelse med en scoring til 4-3 til B Chang, spyttede på Tommerup BKs målmand.
B Chang beklager situationen, og den pågældende tilskuer, som fortryder sin opførsel, har fået besked om at overværer resten af kampene i foråret i/på klubhuset/terrassen hvor han ikke kan komme i kontakt med spillere eller dommere.
Kendelse
Udvalgsformand Torben Hansen og udvalgsmedlem Jørgen Andersen erklærede sig – som medlem af hhv. Haarby BK og ØB – inhabile og har dermed ikke deltaget i behandling af sagen.
Da B Chang ikke har overholdt sine forpligtigelser i h.t. turneringsreglementets § 28.1, tildeles de en bøde på kr. 500,- i h.t. lovenes § 20a pkt. 2.

Kamp nr. 156453 Marienlyst – FB & IF, U12 drenge C 8M, den 28.05.2017
Fra FB & IF, Fodbold har vi modtaget en protest over, at B Marienlyst har benyttet spilleren Magnus Merrild Kristensen, født i 2004 og dermed for gammel til U12 hold.
B Marienlyst erkender forholdet.
Kendelse
Da B Marienlyst har benyttet for gammel spiller, ændres kampens resultat 9-5 til 0-3.
B Marienlyst tildeles en bøde på kr. 300,- i h.t. turneringsreglementets § 45.1c pkt. 1. Overtrædelse af aldersgrænse.

Kamp nr. 156930 Tarup/P. – SFF 2015, U14 drenge 8M, den 23.05.2017
Fra SFF har vi modtaget en protest over, at Tarup/P. IF i ovennævnte kamp har benyttet 4 udskiftningsspillere. SFF 20015 havde før kampen påtalt dette overfor Tarup/P. IF
Tarup/P. IF erkender forholdet.
Kendelse
Da Tarup/P. IF har benyttet en udskiftningsspiller for meget, ændres kampens resultat 7-7 til 0-3.
Tarup/P. IF tildeles en bøde på kr. 300,- i h.t. turneringsreglementets § 45.1c og lovenes § 20a pkt. 2.

Kamp nr. 154592 Krarup Espe – B1913, U14 drenge B, den 17.05.2017
Fra B1913 har vi modtaget en protest over, at Krarup Espe Fodbold i ovennævnte kamp, har benyttet 5 for gamle spillere.
Krarup Espe Fodbold oplyser, at 2 af spillerne er benyttet som klassetrinsspillere, jf. turneringsreglementets § 8.2. Klasseliste er fremsendt som dokumentation.
3 spillere er benyttet som dispensationsspillere, jf. turneringsreglementets § 8.5.
Kendelse
Udvalgsformand Torben Hansen erklærede sig – som medlem af Haarby BK – for inhabil, og har dermed ikke deltaget i behandling af sagen.
Da spillerne er benyttet lovlig i h.t. turneringsreglementet, afvises protesten.
B1913 opkræves ikke protestgebyr.

Kamp nr. 112936 SSV Højfyn – Brylle, S3-2, den 12.05.2017
Fra Brylle BK har vi modtaget en protest over, at SSV Højfyn i ovennævnte kamp har benyttet 3 spillere, der også deltog i kamp nr. 111456 Højby – SSV Højfyn, S3-1, den 06.05.2017.
SSV Højfyn afviser protesten med henvisning til turneringsreglementets § 19.4.
Kendelse
Da de pågældende spillere er benyttet lovligt i h.t. turneringsreglementets § 19.4, afvises protesten.
Protest gebyr, kr. 300,-, debiteres Brylle BKs konto.

Anmodning om indbringelse af sag for Fodboldens Appelinstans
DBU Fyns appeludvalg har modtaget anmodning om indbringelse af afgørelsen om brug af ulovlig spiller herunder bødestørrelse og pointstraf.
Sagen drejer sig om brug af Mads Bertelsen.
Jf. DBU Fyn love §20d samt turneringsreglements §46.9 kan bødestørrelsen på de 14.000 kr. indbringes for fodboldens appelinstans, da denne overstiger 5.000 kr.
Pointstraffen kan jf. DBU Fyns love §20d samt Turneringsreglements §46.9 ikke indbringes for fodboldens appelinstans.
Appeludvalget har derfor behandlet anmodningen fra FC Broby om indbringelse af sagen for fodboldens appelinstans.
Kendelse:
DBU Fyns Appeludvalg giver hermed jf. Turneringsreglements §46.9 tilladelse til, at FC Broby kan indbringe sagen i sin helhed.
Øvrige oplysninger.
I behandlingen af sagen deltog Søren Godskesen (Formand), Erik Rosengaard og Jan Bramsen.

Afgørelse af anke i sag, hvor FC Broby har benyttet ulovlig spiller
DBU Fyns appeludvalg har behandlet den indsendte anke fra FC Broby.
Appeludvalget har i sin behandling af sagen lagt vægt på, om FC Broby har været i besiddelse af et spillercertifikat.
Det er faktuelt, at det har FC Broby ikke.
Endvidere har Appeludvalget lagt vægt på §46.6
Kendelse
Appeludvalget finder ikke der er grundlag for, at ændre den procedure, der normalt tages i anvendelse jf. turneringsreglement §46.6, der bl.a. siger følgende:
” DBU Fyn afgør om protester/anker, der er indleveret efter tidsfristen, skal realitetsbehandles.”
Endvidere har Appeludvalget lagt vægt på §16.4 og 16.5 i turneringsreglementet, hvoraf det af 16.4 fremgår følgende:
§ 16.4 Den nye moderklub rekvirerer via KlubOffice fra afgivende moderklub spillerens elektroniske DBU-spillercertifikat. Først når dette er modtaget i den nye moderklub kan spilleren deltage for sin nye moderklub. Under forudsætning af, at pågældende er registreret og godkendt af LU.
Endvidere fremgår der af §16.5
§ 16.5 Afgivende moderklub skal elektronisk udfylde og og oversende spillercertifikatet via KlubOffice til den nye moderklub - idet et spillercertifikat dog lovligt kan tilbageholdes med henvisning til, at spilleren er i restance med op til 6 måneders kontingent.
Appeludvalget konstaterer hermed, at det er den nye moderklubs ansvar, at der foreligger et spillercertifikat inden spilleren benyttes.
Disciplinærudvalgets kendelse stadfæstes hermed.
Øvrige oplysninger
Afgørelsen i DBU Fyns Appeludvalg er endelig i henhold til DBU Fyns love §20d og kan dermed ikke ankes.
Ankegebyret tilbagebetales ikke.
I behandlingen af sagen deltog Søren Godskesen (Formand), Erik Rosengaard og Jan Bramsen.

Afgørelse af anke i sag, hvor FC Broby har benyttet ulovlig spiller.
DBU Fyns appeludvalg har behandlet den indsendte anke fra Kirkeby IF.
Appeludvalget har i sin behandling af sagen lagt vægt på, om FC Broby har været i besiddelse af et spillercertifikat.
Det er faktuelt, at det har FC Broby ikke, og dermed har FC Broby brugt en ikke spilleberettiget spiller.
Kendelse
Appeludvalget finder ikke der er grundlag for, at ændre den procedure, der normalt tages i anvendelse i henhold til Turneringsreglement §16.4 samt §45.1h og §46.6.
Disciplinærudvalgets kendelse stadfæstes hermed.
Øvrige oplysninger
Afgørelsen i DBU Fyns Appeludvalg er endelig i henhold til DBU Fyns love §20d og kan dermed ikke ankes.
Ankegebyret tilbagebetales ikke.
I behandlingen af sagen deltog Søren Godskesen (Formand), Erik Rosengaard og Jan Bramsen.
Afgørelse af anke i sag, hvor FC Broby har benyttet ulovlig spiller
DBU Fyns appeludvalg har behandlet den indsendte anke fra B1913.
Appeludvalget har i sin behandling af sagen lagt vægt på, om FC Broby har været i besiddelse af et spillercertifikat.
Det er faktuelt, at det har FC Broby ikke.
Endvidere har Appeludvalget lagt vægt på §46.6
Kendelse
Appeludvalget finder ikke der er grundlag for, at ændre den procedure, der normalt tages i anvendelse jf. turneringsreglement §46.6, der bl.a. siger følgende:
” DBU Fyn afgør om protester/anker, der er indleveret efter tidsfristen, skal realitetsbehandles.”
Disciplinærudvalgets kendelse stadfæstes hermed.
Øvrige oplysninger
Afgørelsen i DBU Fyns Appeludvalg er endelig i henhold til DBU Fyns love §20d og kan dermed ikke ankes.
Ankegebyret tilbagebetales ikke.
I behandlingen af sagen deltog Søren Godskesen (Formand), Erik Rosengaard og Jan Bramsen.
FC Brobys benyttelse af spilleren Mads Bertelsen i efteråret 2016
Fra Tved BK har vi modtaget en protest over, at FC Broby i ovennævnte kamp har benyttet spilleren Mads Bertelsen i 1. turneringshalvdel af sæsonen 2016/2017. Tved BK oplyser at de har erfaret, at Mads Bertelsens spillercertifikat på dette tidspunkt lå i hans tidligere klub, Næsby BK. Klubben mener derfor ikke, at spilleren er spilleberettiget i h.t. turneringsreglementets § 16.4.
FC Broby erkender, at de ikke har været i besiddelse af spillercertifikatet, men mener, at de har handlet i god tro, da spilleren kunne påsættes holdkortet.
Kendelse
Udvalgsformand og -medlem Torben Hansen og Jørgen Andersen erklærede sig, som medlem af hhv. Flemløse/Haarby og ØB, inhabile og har dermed ikke deltaget i behandling af sagen.
Da Mads Bertelsen er benyttet ulovligt i h.t. turneringsreglementets § 16.4 ændres følgende kampe:
237891 Dalum -FC Broby 1-1 til 3-0
237893 FC Broby – Ringe 2-2 til 0-3
237907 FC Broby – Tommerup 6-0 til 0-3
237910 FC Broby – ØB 5-1 til 0-3
237923 Flemløse/Haarby – FC Broby 1-4 til 3-0
237927 FC Broby – B1913 2-4 til 0-3
237944 FC Broby – Chang 4-1 til 0-3
237961 FC Broby – Tåsinge 2-2 til 0-3
237971 Kirkeby – FC Broby 2-1 til 3-0
237978 FC Broby – BK Sydlangeland 5-1 til 0-3
237987 Oure Fodbold Akademi – FC Broby 1-4 til 3-0
237995 FC Broby – Tved 5-1 til 0-3
237996 FC Broby – Assens 1-1 til 0-3
237939 S.f.B. – FC Broby 6-2 stadfæstes.
FC Broby tildeles en bøde på kr. 14.000,- (14 x kr. 1.000,-) i h.t. turneringsreglementets 45.1c pkt. 5b.
Ulrik Lind, træner FC Broby, tildeles 2 spilledages karantæne i h.t. turneringsreglementets § 45.1e pkt. 15.
Dette betyder
at han fra én time før kick off og indtil slutsignalet har lydt ikke må befinde sig tættere på hold end på det pågældende stadions tilskuerpladser.
Han må således i det pågældende tidsrum hverken være til stede på spillepladsen, i omklædningsrummet eller andre steder, hvor direkte kontakt med hold kan opnås.
Det forudsætter ligeledes, at han under sit ophold på tilskuerpladserne forholder sig i ro.
Karantænen gælder både som spiller, træner og leder.

Kamp nr. 239186 Posten – Irakisk, S2, den 13.05.2017
Fra dommeren i ovennævnte kamp har vi modtaget meddelelse om, at han afbrød kampen efter 85 min. spil, da der opstod tumult mellem spillere fra Irakisk og nogle tilskuere fra Posten.
Dommeren skriver i sin indberetning, at der er givet en udvisning til én spiler fra Irakisk. Da spilleren er ved at forlade spillepladsen, bliver der noget ”ballade” mellem ham og nogle tilskuere. Angiveligt har spillerne sagt noget til tilskuerne, som har svaret ham igen. Dette resulterer i at flere spillere fra Irakisk, løber udenfor banen til tilskuerne og råber af dem.  Det ender med, at et par tilskuere går en meter ind på banen, hvor der er en højrøstet diskussion.
Irakisk oplyser, at den udviste spiller var frustreret over udvisningen, som han fandt forkert.  Klubben oplyser endvidere, at den udviste spiller blev mødt af racistiske tilråb fra tilskuere, da han ville forlade spillepladsen. En anden af deres spillere, gik over til den udviste spiller, for at trække ham væk fra tilskuerne, men dommeren havde besluttet sig for at afbryde kampen, da han mente, at episoden kunne udvikle.
Posten oplyser, at den udviste spiller fra Irakisk vælger, at gå forbi deres spillerboks og deres tilskuere. Her virker han frustreret og aggesiv. Han fortæller højlydt hvor uretfærdig dommeren er, og spørger hvorfor han fik det røde kort. En tilskuer svarer, at det var for at sparke en modspiller. Den Irakiske spiller løber herefter han til tilskueren, hvor får han følgeskab af flere spillere fra Irakisk, der stiller sig foran tilskueren og udviser en meget aggressiv adfærd. En kvindelig tilskuer bliver tiltalt med diverse skældsord.
Kendelse
Udvalgsmedlem Jonas Egeberg Olsen erklærede sig, som medlem af UTOPIA, inhabil og har dermed ikke deltaget i behandling af sagen.
Disciplinærudvalget skønner, at begge parter – Irakisk med deres spillere og Posten med deres tilskuere – har været medvirkende årsag til afbrydelse af kampen. Kampen udgår derfor af programmet.
Begge klubber tildeles en bøde på kr. 1.000,- i h.t. turneringsreglementets § 45.1 c pkt. 11.
Posten tildeles en misbilligelse i h.t. turneringsreglementets § 45.1b for ikke, at have overholdt arrangør forpligtigelserne.
Irakisk tildeles endvidere en bøde på kr. 1.000,- i h.t. lovens § 20a pkt. 2, da det er anden gang i foråret, klubben er medvirkende årsag til en kamps afbrydelse.

Kamp nr. 113069 FC Kurant (2) – FC BiH Odense, S3-2, den 12.05.2017
Fra FC Kurant har vi modtaget en protest over, at FC BiH Svendborg har benyttet 3 spillere, der ikke menes at være spilleberettiget:
Kemal Gigi Velikonja - er ikke påført holdkortet.
Enis Bahtijarevic - er ikke påført holdkortet og menes at være i karantæne.
Ferreit Shabani – er ikke påført holdkortet.
Endvidere er Omer opgivet som udskiftningsspiller, men er ikke påført holdkortet.
FC BiH Svendborg har ikke, trods 2 rykkere, svaret på unionens henvendelser.
Disciplinærudvalgets kendelse er derfor truffet alene på baggrund af protesten fra FC Kurant.
Kendelse
Udvalgsformand Torben Hansen erklærede sig – som medlem af Haarby BK – inhabil, og har dermed ikke deltaget i behandling af sagen.
Da FC BiH Svendborg har benyttet karantæneramt spiller, Enis Bahtijarevic, ændres kampens resultat fra 4-6 til 3-0.
FC BiH Svendborg tildeles følgende bøder:
kr. 2.000,- i h.t. turneringsreglementets § 45.1c pk. 10 – Brug af karantæneramt spiller.
kr. 1.200,- (4 x 300,-) i h.t. turneringsreglementets § 45.1c pkt. 3 – Mangelfuld udfyldelse af holdkort.
Kr. 1.000,- i h.t. turneringsreglementets § 45.3 og lovens § 20a pkt. 2, for ikke, at svare på unionens henvendelser.
Spilleren Enis Bahtijarevic tildeles 2 spilledages karantæne i h.t. lovenes §20a. pkt. 6 for at have spillet i karantæne periode. i h.t. turneringsreglementets § 45.3.
Træner, FC BiH Svendborg (navn bedes oplyst senest tirsdag, den 13.06.2017) tildeles 2 spilledages karantæne i h.t. turneringsreglementets § 45.1e pkt. 15 – Træner der benytter ikke spilleberettiget spillere.
Dette betyder,
at han fra én time før kick off og indtil slutsignalet har lydt ikke må befinde sig tættere på hold end på det pågældende stadions tilskuerpladser.
Han må således i det pågældende tidsrum hverken være til stede på spillepladsen, i omklædningsrummet eller andre steder, hvor direkte kontakt med hold kan opnås.
Det forudsætter ligeledes, at han under sit ophold på tilskuerpladserne forholder sig i ro.
Karantænen gælder både som spiller, træner og leder.

Kamp nr. 111529 B1913 (2) – BBB, S3-1, 09.05.2017

Fra B1913 har vi modtaget meddelelse, om at de i ovennævnte har benyttet spilleren Henrik Houlberg Petersen, som ikke er indmeldt i klubben.
Kendelse
Da B1913 har benyttet ikke spilleberettiget spiller, ændres kampens resultat 5-5 til 0-3.
B1913 tildeles en bøde på kr. 500,- i h.t. turneringsreglementets § 45.1c pkt. 5b. (Bøden er halveret, da klubbens selv har indberettet forseelsen).
B1913 tildeles endvidere en bøde på kr. 300,- i h.t. turneringsreglementets § 45.1c pkt. 3.
Navid Molaaghaei, træner B1913, tildeles 2 spilledages karantæne i h.t. turneringsreglementets § 45.1e pkt. 15.
Dette betyder
at han fra én time før kick off og indtil slutsignalet har lydt ikke må befinde sig tættere på hold end på det pågældende stadions tilskuer-pladser.
Han må således i det pågældende tidsrum hverken være til stede på spillepladsen, i omklædningsrummet eller andre steder, hvor direkte kontakt med hold kan opnås.
Det forudsætter ligeledes, at han under sit ophold på tilskuerpladserne forholder sig i ro.
Karantænen gælder både som spiller, træner og leder.

Kamp nr. 112983 Langtved-Åsum, S3-2, den 09.05.2017

Fra Langtved SG & IF har vi modtaget en protest over, at Åsum IF i ovennævnte kamp har benyttet spilleren Theo Alexander Wagner, der også deltog i kamp nr. 238697 Tårup-Åsum, S2, den 07.05.2017.
Åsum IF oplyser, at den pågældende spiller ikke deltog i kampen, da han sov for længe. Klubben fik ham desværre ikke slettet på holdkortet.
Fra spilleren har vi modtaget en bekræftelse på, at han sov over sig og derfor ikke deltog i S2-kampen.
Kendelse
Protesten afvises, da disciplinærudvalget finder det godtgjort, at spilleren ikke deltog i S2-kampen den 07.05.2017.
Åsum IF tildeles en bøde på kr. 600,- (2 x 300,-) i h.t. turneringsreglementets § 45.1c pkt. 3.

Kamp nr. 238699 B 1909-B 67, S2, den 07.05.2017
Fra dommeren i ovennævnte kamp har vi modtaget meddelelse om, at han afbrød kampen efter 26 min. spil.
Dommeren skriver i sin indberetning, at han i forbindelse med tildeling af 2 advarsler til B1909, pga. usportslig opførsel, bliver opmærksom på, at der sker noget ved B 1909s bænk. Dommeren løber ud til bænken for at få ro på, så spillet kan genoptages. Her kaster en spiller strømpetape på ham, samtidig med at han bliver mødt af voldsomme tilråb. Dommeren vælger herefter at afbryde kampen.
Da dommeren er i omklædningsrummet, banker flere på døren og siger, at de venter på ham.
B 1909s banefordeler og træner hjælper dommeren ud til hans bil. Her er flere truende overfor ham. Den ene sparker på dommerens bil.
B 1909 beklager meget hændelsen.Klubben har, ved hjælp af videoovervågning og vidner, kunne identificere spillerne Damoun Afraz og Josef Aziz, som de fremtrædende. Det var endvidere Josef Aziz, der sparkede på dommerens bil.
B 1909 har ikke været i stand til at identificere hvem, af følgende spillere der kastede strømpetape på dommeren: Mikkel Jensen, Maad Azisz og Damoun Afraz.
Kendelse
Da B 1909 er skyld i kampens afbrydelse taberdømmes de med cifrene 0-3.
B 1909 tildeles en bøde på kr. 1.000,- i h.t. turneringsreglementets § 45.1.3 pkt. 11.
B 1909 ikke har levet op til deres arrangørforpligtigelser, jf. turneringsreglementets § 28.1 og tildeles en bøde på kr. 2.000,- i h.t. lovenes § 20a pkt. 2.
Jozef Aziz tildeles karantæne indtil den 30.06.2019.
Damoun Afraz tildeles karantæne indtil den 31.12.2018.
Mikkel Jensen, Maad Azisz og Damoun Afraz tildeles 6 spilledages karantæne for kast med strømpetape på dommeren. Såfremt B 1909 kan oplyse navnet på den spiller, der kastede strømpetapen, vil de øvrige spillere blive løst fra karantænen. Såfremt den skyldige er Damoun Afraz, ændres hans karantæne til den 15.05.2019.

Kamp nr. 154672 Dalum – FC Broby, U14 drenge B, den 03.05.2017
Fra Dalum IF har v i modtaget en protest over, at FC Broby i ovennævnte kamp har benyttet 8 for gamle spillere.
FC Broby oplyser, at 3 spillere er benyttet som klassetrinsspillere, jf. turneringsreglementets § 8.2. Klasseliste er fremsendt som dokumentation.
3 spillere er benyttet som dispensationsspillere, jf. turneringsreglementets § 8.5.
Kendelse
Da FC Broby har benyttet 2 for gamle spillere, ændres kampens resultat 1-4 til 3-0.
FC Broby tildeles en bøde på kr. 600,- (2 x 300,-) i h.t. turneringsreglementets 45.1c pkt. 1. Brug af for gamle spillere.

Kamp nr. 111945 Næsby – FC Avrasya (3), S3-2, den 06.05.2017

Fra dommeren i ovennævnte kamp har vi modtaget meddelelse om, at han afbrød kampen i forbindelse med pausen, pga. interne stridigheder mellem spillere fra FC Avrasya.
FC Avrasya erkender forholdet.
Kendelse
Udvalgsmedlemmerne Ole Mikkelsen og Jan Andersen erklærede sig – som medlem af hhv. Otterup B & IK og Lumby IF – inhabile og har dermed ikke deltaget i sagsbehandlingen.
Kampens resultat ved afbrydelsen 8-1 stadfæstes.
FC Avrasya tildeles en bøde på kr. 1.000,- i h.t. turneringsreglementets § 45.1c pkt. 11.
Spillerne Mustafa Karali og Ugur Pinar tildeles begge tre spilledages karantæne. Gældende fra d.d.

Kamp nr. 128172 Dalum – Kirkeby, U16 drenge B, den 06.05.2017

Fra Dalum IF har v i modtaget en protest over, at Kirkeby IF i ovennævnte kamp har benyttet 5 for gamle spillere.
Kirkeby IF erkender forholdet.
Kendelse
Da Kirkeby IF har benyttet for gamle spillere, ændres kampens resultat 2-2 til 3-0.
Den ene spiller er benyttet som kvartalsspiller, jf. turneringsreglementets § 8.4. Der er således benyttet 4 for gamle spillere.
Kirkeby IF tildeles en bøde på kr. 1.200,-. (4 x 300,-) i h.t. turneringsreglementets 45.1c pkt. 1. Brug af for gamle spillere.

Kamp nr. 183538 FC Kurant – Stenstrup, DBU Pokal, den 25.04.2017

Fra FC Kurant har vi modtaget en protest over, at Stenstrup BK i ovennævnte kamp har benyttet spillerne Andreas Rummelhoff og Andreas Fuglsang, hvis spillercertifikat menes at ligge hos S.f.B.
Stenstrup BK oplyser, at S.f.B. havde frigivet spillerne den 24.04.2017, men pga. deres ny sammensatte bestyrelse, kunne S.f.B. først godkende spillercertifikat anmodningerne den 28.04.2017.
Kendelse
Da Stenstrup BK ikke har været i besiddelse af spillercertifikaterne på spilletidspunktet for kampen, jf. turneringsreglementets § 16.4, ændres kampens resultat 0-1 til 3-0.
FC Kurant går således videre i DBU Pokalen, og skal i næste runde, den 24.05.2017, møde BBB.
Stenstrup BK tildeles en bøde på kr. 2.000 (2 x 1.000,-) i h.t. turneringsreglementets § 45.1c pkt. 5b.
Træner Kaj Dahl, Stenstrup BK, tildeles 2 spilledages karantæne i h.t. turneringsreglementets 45.1e pkt. 15.
Dette betyder
at han fra én time før kick off og indtil slutsignalet har lydt ikke må befinde sig tættere på hold end på det pågældende stadions tilskuerpladser.
Han må således i det pågældende tidsrum hverken være til stede på spillepladsen, i omklædningsrummet eller andre steder, hvor direkte kontakt med hold kan opnås.
Det forudsætter ligeledes, at han under sit ophold på tilskuerpladserne forholder sig i ro.
Karantænen gælder både som spiller, træner og leder.

Kamp nr. 369191 FIF/B1909 – Dalum 1, U19 drenge pokal, den 26.04.2017

Fra dommeren i ovennævnte har vi modtaget en indberetning i forbindelse med ovennævnte kamp.
Dommeren oplyser, at han i forbindelse med en udvisning bliver udsat for utilbørlig opførsel af den udviste spiller.
Dommeren oplyser endvidere, at flere tilskuer, udviste en uacceptabel verbal opførsel overfor ham og Dalum IF.
Dalum IF bekræfter dommerens indberetning.
B1909 oplyser, at deres trænerbænk ikke har observeret nogle udtalelser fra spilleren mod dommeren, men at det er korrekt, at spilleren sparkede til stole m.m., da han opdagede, at han var tildelt advarsel nr. 2 i forbindelse med den første advarsel.
Klubben beklager, at der var 5-7 højtråbende tilskuer bag udskiftnings-boksen. De beklager, at disse personer (som ikke er medlem af klubben), påvirkede stemningen i forbindelse med afviklingen af kampen. Klubben oplyser, at der vil blive iværksat en procedure, så disse meget uheldige ”tilfældige” tilskuere fremover vil blive bortvist fra B1909s anlæg.
Kendelse
Spilleren Ahmad Abdel Rahman tildeles 4 spilledages karantæne.
Med hensyn til tilskuerne opførsel, tildeles B1909, med henvisning til lovens § 20a.1, en misbilligelse for ikke, at have levet op til arrangørforpligtelserne jf. turneringsreglementets § 28.1.
Kampens resultat stadfæstes.

Kamp nr. 111806 Skjoldsparken-FC Ottomans, S3, den 22.04.2017

Fra FC Ottomans har vi modtaget en protest over, at Skjoldsparken IF i ovennævnte kamp, skulle have benyttet spilleren Mohammad Ali Al-Lami, der efter deres oplysninger er spilleberettiget i FC Avarasya.
Skjoldsparken IF nægter, at have benyttet spillere Mohammad Ali Al-Lami.
Kendelse
Da det er påstand mod påstand afvises protesten.

Kamp nr. 956615 OKS – VB Nyborg, U14 drenge Vest 2, den 17.04.2017
Fra VB Nyborg har vi modtaget en protest over, at OKS i ovennævnte kamp har benyttet spilleren Lasse ”IC” Ingemann Christensen, der har spillet på U15 drenge Vest, den 19.03., 25.03., 01.04., 08.04. og 12.04.2017. Næste kamp for U15 drenge Vest var den 22.04.2017.
VB Nyborg mener, at der er sket en overtrædelse af reglerne for at benytte spillere, der ikke opfylder aldersgrænser. Mener endvidere, at spilleren har et klart tilhørsforhold til U15 holdet.
OKS oplyser, at de har handlet i god tro, da det af DBU Fyn og DBU Jyllands hjemmesider fremgår, at der spilles efter samme regler.
I fællesturneringerne spilles der efter de regler, som gælder for den lokalunion, der administrerer puljen.
Kendelse
Da spilleren sidste har spillet på sit aldersvarende hold (U15), skal han for at spille for U14, som kvartalsspiller, løses til nedrykning i h.t. turneringsreglementets § 19.13.
Da turneringsreglementets § 19.13 ikke er overholdt, ændres kampens resultat 11-1 til 0-3.
OKS tildeles en bøde på kr. 500,- i h.t. turneringsreglementets § 45.1c pkt. 5a.
Træner Kenneth Ravnborg, OKS, tildeles 2 spilledages karantæne i h.t. turneringsreglementets 45.1e pkt. 15.
Dette betyder
at han fra én time før kick off og indtil slutsignalet har lydt ikke må befinde sig tættere på hold end på det pågældende stadions tilskuerpladser.
Han må således i det pågældende tidsrum hverken være til stede på spillepladsen, i omklædningsrummet eller andre steder, hvor direkte kontakt med hold kan opnås.
Det forudsætter ligeledes, at han under sit ophold på tilskuerpladserne forholder sig i ro.
Karantænen gælder både som spiller, træner og leder.

Kamp nr. 154630 Morud – Søndersø, U14 drenge B, den 12.04.2017
Fra Søndersø BK har vi modtaget en protest over, at Morud IF i ovennævnte kamp har benyttet for mange dispensationsspiller/for gamle spillere.
Morud IF erkender forholdet. Træneren mente, at han hos unionen havde fået bekræftet, at de alle måtte benyttes.
Kendelse
Da Morud har benyttet for gamle spillere ændres kampens resultat 3-0 til 0-3.
Morud IF tildeles en bøde på kr. 1.200,-. (4 x 300,-) i h.t. turneringsreglementets 45.1c pkt. 1. Brug af for gamle spillere.
Morud IF gøres opmærksom på, at der max. må benyttes 3 dispensationsspillere pr. kamp i 11M kampe.

Kamp nr. 112913 Strib – Brylle, S3, den 11.04.2017
Fra Brylle BK har vi modtaget en protest over, at Strib IF skulle have benyttet spilleren Thorbjørn Andersen, der ikke menes at være spilleberettiget, da han deltog i kamp nr. 238402 Korup-Strib, S2, den 01.04.2017.
Brylle BK oplyser, at de spurgte 2 Strib-spillere om Thorbjørn Andersen spillede. Dette blev der svaret bekræftende til.
Brylle BK gør endvidere opmærksom på, at Strib IF ikke havde udfyldt holdkortet før kampstart.
Strib IF oplyser, at de ikke har benyttet Thorbjørn Andersen i kampen. Stiller sig uforstående overfor, hvem der fra Strib IF skulle have bekræftet deltagelsen.
Beklager at holdkortet ikke var udfyldt ved kampstart. Dette rettes ind og gøres fremadrettet.
Kendelse
Torben Hansen, udvalgsformand, erklærede sig, som formand for Haarby BK inhabil, og har dermed ikke deltaget i sagsbehandlingen.
Da det er påstand mod påstand om hvorvidt Thorbjørn Andersen har deltaget i kampen, afvises protesten.
Protestgebyr – kr. 300,- - opkræves via Brylle BKs konto.
Genbehandling

Kamp nr. 113383 B Chang – Stige BK, S4, den 20.04.2017

Fra Stige BK har vi modtaget en protest over, at B Chang i ovennævnte kamp har benyttet spillerne Casper Hansen, Haydar Gözel og Mikkel Grill Henriksen. Ingen af spillerne fremgår af holdkortet. Oplyser endvidere, at Casper Hansen spillede for Røde Stjernen i kamp nr. 111803, den 13.04.2017.
B Chang afviste i 1. omgang, at de skulle have benyttet de tre spillere, og protest blev afvist med begrundelsen påstand mod påstand.
Efterfølgende har vi modtaget foto dokumentation fra Stige BK på, at B Chang har benyttet spillerne Casper Hansen og Hayda Gözel.
B Chang erkender nu, at have benyttet Casper Hansen og Hayda Gözel.
Kendelse
Da B Chang har benyttet ulovlige spillere, ændres kampens resultat 5-1 til 0-3.
B Chang tildeles en bøde på kr. 2.000,-. (2 x kr. 1.000,-) i h.t. turneringsreglementets § 45.1c pkt. 5b., samt en bøde på kr. 600,- (2 x 300,-) i h.t. turneringsreglementets § 45.1 c pkt. 3.
B Chang tildeles endvidere en bøde på kr. 1.000,- i h.t. lovens § 20.a pkt. for i første omgang, at have benægtet spillernes deltagelse.
Casper Hansen, hvis spillercertifikat ligger hos Røde Stjerne, tildeles 2 spilledages karantæne i h.t. turneringsreglementets § 45.1.e. Karantænen skal udstås på Røde Stjernes S3-2 hold.
Mikkel Rausner, træner B Chang, tildeles 2 spilledages karantæne i h.t. turneringsreglementets § 45.1e.
Dette betyder,
at han fra én time før kick off og indtil slutsignalet har lydt ikke må befinde sig tættere på hold end på det pågældende stadions tilskuerpladser.
Han må således i det pågældende tidsrum hverken være til stede på spillepladsen, i omklædningsrummet eller andre steder, hvor direkte kontakt med hold kan opnås.
Det forudsætter ligeledes, at han under sit ophold på tilskuerpladserne forholder sig i ro.
Karantænen gælder både som spiller, træner og leder.

Kamp nr. 113383 B Chang – Stige BK, S4, den 20.04.2017

Fra Stige BK har vi modtaget en protest over, at B Chang i ovennævnte kamp har benyttet spillerne Casper Hansen, Haydar Gözel og Mikkel Grill Henriksen. Ingen af spillerne fremgår af holdkortet. Oplyser endvidere, at Casper Hansen spillede for Røde Stjernen i kamp nr. 111803, den 13.04.2017.
B Chang oplyser, at de tre nævnte personer var til stede ved kampen, men at de ikke spillede med.
Kendelse
Da det er påstand mod påstand afvises protesten.
Protestgebyr – kr. 300,- - opkræves via Stige BKs konto.

kamp nr. 690619 FIUK, Odense – Kildemosen, S1, den 13.04.2017
Fra dommeren i ovennævnte kamp har vi modtaget meddelelse om, at han afbrød kampen med ca. 1 min. spilletid tilbage. Han oplyser, at en FIUK, Odense spiller, overfuser den ene linjedommer i forbindelse med en scoring til 2-2 til Kildemosens BK.
FIUK, Odense spilleren løber ud til linjedommeren og stiller sig ansigt mod ansigt med ham. Dommeren stiller sig imellem spiller og linjedommer. Til dommerens overraskelse ønsker linjedommeren ikke at fuldføre kampen og forlader sin plads. Da dommeren igen får kontakt til linjedommeren, oplyser han, at spilleren har spyttet på ham. Dette har dommeren ikke bemærket og heller ikke fået oplyst i første omgang.
Kampens observatør oplyser, at da linjedommeren går forbi FIUK, Odenses bænk, siger han, at han håber klubben bliver nedlagt.
Kendelse
Kampen betragtes som færdigspillet, og kampens resultat 2-2 stadfæstes.
Spilleren Naleye Ahmed, FIUK, Odense, tildeles 3 spilledages karantæne.

Kamp nr. 238624 Marslev – FC BiH Odense, S2, den 09.04.2017

Fra Marslev G & IF har vi modtaget en protest over, at FC BiH Odense i ovennævnte kamp har benyttet spilleren Admir Elezovic, der er i karantæne.
Klubben oplyser, at det i første omgang fremgik af holdkortet, at Admir Elezovic havde deltaget i kampen, men at dette efterfølgende blev rettet.
FC BiH Odense oplyser, at de ikke har benyttet Admir Elezovic. Mener at Marslev G & IF måske tager fejl af Admir Elezovic og Amil Elezovic, der deltog i kampen.
Kampens dommer kan ikke be- eller afkræfte hvorvidt Admir Elezovic deltog i kampen.
Kendelse
Da det er påstand mod påstand afvises protesten.

Kamp nr. 239139 FC Avrasya – Irakisk, 02.04.2017
Fra dommeren i ovennævnte kamp har vi modtaget meddelelse om, at han afbrød kampen efter 69 min. spil ved stillingen 3-0 til FC Avrasya.
Dommeren oplyser indledningsvis i sin indberetning, at de to hold er lige gode om den negative stemning imellem holdene.
Dommeren skriver endvidere:
Efter 21. min spil får de to anførere at vide, at han ikke længere vil høre på negative kommentarer spillerne imellem og deres opfarenhed ved dømte frispark.
I kampens 56 min. begynder én spiller fra hvert hold at skubbe til hinanden. FC Avrasyas målmand kommer til og blander sig. Flere tilskuere kommer på banen for at skille spillerne.
De to anfører bliver oplyst om, at han vil fløjte kampen af og indberette begge hold til unionen. Anførerne beder dommeren om en chance til at færdigspille kampen. Dette bliver accepteret.
I kampens 69. min. kommer spiller nr. 11 fra FC Avrasya og spiller nr. 3 fra Irakisk op at ”toppes”. Dette gør, at andre spillere og tilskuere blander sig. Dommeren vælger herefter at afbryde kampen.
FC Avrasya er enig med dommeren i hans afgørelse om, at afbryde kampen, men mener, at Irakisk bærer hovedansvaret for afbrydelsen.
Irakisk mener ikke, at dommerens indberetning er korrekt.  De mener, at det var FC Avrasya-spillere og tilskuere, der var årsag til afbrydelsen.
Kendelse
Udvalgsmedlem Jonas Egeberg Olsen – formand for UTOPIA – erklærede sig inhabil, og har dermed ikke deltaget i behandling af sagen.
Da kampens afbrydelse, i følge dommeren, skyldtes begge hold annulleres kampes resultat 3-0, og kampen udgår af programmet.
Begge klubber idømmes en bøde på kr. 1.000,- i ht.t. turneringsreglementets § 45.1c pkt. 11.
Begge klubber tildeles en misbilligelse i h.t. § 45.1. b for at deltage i tumulten med spillere og tilskuere.

Kamp nr. 111494 Nr. Søby – Alforat, S3-1, 01.04.2017
Fra dommeren i ovennævnte kamp har vi modtaget meddelelse om, at han afbrød kampen efter 79 min. spil ved stillingen 1-1.
Dommeren skriver i sin indberetning:
Alforats målmand begår et frispark mod en Nr. Søby-spiller. Dommeren føjter frisparket og vil tildele målmanden en advarsel. Der opstår tumult mellem de to spillere, der slår på hinanden. De to spillere bliver holdt fra hinanden af andre spillere. Målmanden fra Alforat når dog at sparke ud efter modspilleren.
Da Alforats målmand er i omklædningsrummet kaster han en radio ud af rummet samtidig med, at han sparker til andre ting.
Nr. Søby mener ikke at deres spiller, der blev tilkendt frisparket, slog fra sig, men blot afværgede slag og spark fra Alforats målmand.
De oplyser videre, at radioen der blev kastet ud af omklædningsrummet, blev ødelagt.
Alforat mener, at det var spilleren fra Nr. Søby, der slog deres målmand, og at det var dette som startede episoden. De oplyser, at der ikke var ballade i omklædningsrummet.
Kendelse
Da Alforat tildeles ansvaret for kampens afbrydelse ændres kampens resultat 1-1 til 3-0.
Alforat tildeles en bøde på kr. 1.000,- i h.t. turneringsreglementets § 45.1 c pkt. 11. – Holdet er årsag til kampens afbrydelse.
Rasmus Leth, Nr. Søby BK, tildeles 3 spilledages karantæne.
Ahmed Dokhi, Alforat, tildeles karantæne indtil den 30.06.2017.

Kamp nr. 956481 Vejle B – OB, U15 drenge Vest, 18.03.2017
Fra OB har vi modtaget en indberetning om, at de i ovennævnte kamp har benyttet spilleren Rasmus Demant, der skulle have afsonet én spilledags karantæne efter udvisning i kamp nr. 784853 OB – Herning Fremad, den 12.11.2017.
OB beklager fejlen, og oplyser, at Rasmus Demant ikke har deltaget i kamp nr. 956486 OB – Kolding IF, den 25.03.2017.
Kendelse
Da OB har brugt ikke spilleberettiget spiller i kamp nr. 965491 Vejle B – OB ændres kampens resultat 0-1 til 3-0.
OB tildeles en bøde på kr. 250,- i h.t. turneringsreglementets § 45.1c pkt. 5a. Bøden er halveret da klubben selv har indberettet forholdet.
Da Rasmus Demant ikke har deltaget i kamp nr. 956486 OB – Kolding IF, den 25.03.2017, er hans karantænedag afviklet og han er spilleberettiget i holdets næste kamp.
Træner Ulrik Bredegaard tildeles to spilledages karantæne i h.t. turneringsreglementets § 45.1e pkt. 15.
Dette betyder
at han fra én time før kick off og indtil slutsignalet har lydt ikke må befinde sig tættere på hold end på det pågældende stadions tilskuerpladser.
Han må således i det pågældende tidsrum hverken være til stede på spillepladsen, i omklædningsrummet eller andre steder, hvor direkte kontakt med hold kan opnås.
Det forudsætter ligeledes, at han under sit ophold på tilskuerpladserne forholder sig i ro.
Karantænen gælder både som spiller, træner og leder.


Arkiv


2016
2015
2014
2013
2012

2011

2010

2009

2008

2007

 

Skriv en kommentar

Skriv kommentar (Kræver login)

0

Ingen kommentarer endnu - skriv den første