DBU Bredde

DBU Bredde er en fælles forening for DBU’s seks lokalunioner (DBU Jylland, DBU Fyn, DBU Sjælland, DBU København, DBU Lolland-Falster og DBU Bornholm).

DBU Bredde er sat i verden for at fremme samarbejdet mellem lokalunionerne og sikre udvikling af dansk breddefodbold.

Foreningen blev dannet i 1970 under navnet ”Foreningen af Lokalunioner” og optaget som det ene af kun to medlemmer i DBU i 1981 (det andet medlem er Divisionsforeningen). Den 3. marts 2019 skiftede Foreningen af Lokalunioner navn til ”DBU Bredde”.

 

Nationalt samarbejde om breddefodbold

DBU Bredde er en landsdækkende forening med et repræsentantskab og en bestyrelse. Bestyrelsens politiske og strategiske arbejde understøttes af administrationerne i de seks lokalunioner. Gennem den fælles forening, DBU Bredde, har DBU's seks lokalunioner altså et omfattende nationalt samarbejde til glæde og gavn for alle medlemsklubber i Danmark. Eksempler på samarbejdsområder er:

Lokalunionerne er interesseorganisationer for cirka 1650 medlemsklubber med cirka 330.000 aktive fodboldspillere og cirka 126.000 frivillige. Lokalunionerne har til opgave at understøtte og bidrage til at udvikle breddefodbolden i medlemsklubberne.

 

Bestyrelsen i DBU Bredde

Bestyrelsen består af formændene for de seks lokalunioners bestyrelser samt en observatør, som på nuværende tidspunkt er næstformand i DBU Jylland, Ole Ladefoged. Lars Albæk fra DBU Bornholm er formand for DBU Breddes bestyrelse, og Bjarne Christensen fra DBU Fyn fungerer som næstformand.

Lars Albæk Lars Albæk, formand DBU Bornholm, formand DBU Breddes bestyrelse
Gert Gert Lundgaard, formand DBU Lolland-Falster
Bjarne Beskåret Bjarne Christensen, formand DBU Fyn, næstformand DBU Breddes bestyrelse
Bent Bent Clausen, formand DBU Jylland
Jakob Koed Jakob Koed, formand DBU Sjælland
Flemming Jensen Flemming Jensen, formand DBU København