DBU Fyns bestyrelse

Bestyrelsens opgave
Bestyrelsen sætter den strategiske og politiske retning for DBU Fyns virke. De ansætter administrationschefen, der sammen med den øvrige adminisitration har ansvaret for at strategien føres ud i livet.

Bestyrelsen vælges af klubbene på DBU Fyns delegeretmøde, og dens medlemmer har typisk et klubtilhørsforhold i en fynsk fodboldklub,

Bjarne3.jpg
Formand Bjarne Christensen
Forretningsudvalg
Mette.JPG
Medlem Mette Gregersen
Ungdomsudvalg & Børneudvalg
Hauge.JPG
Medlem Paul-Ejner Hauge
Dommerudvalg
Kaj.JPG
Næstformand Kaj Johansen
Forretningsudvalg
Jakob Lyder.JPG
Medlem Jakob Lyder
Ungdomsudvalg
Hans Martin.JPG
Medlem Hans Martin Møller
Forretningsudvalg & Uddannelsesudvalg
Ole.JPG
Medlem Ole Hansen
Seniorudvalg
John Emil.JPG
Medlem John Emil Johansen
Børneudvalg & Uddannelsesudvalg
Kim Johansen.JPG
Medlem Kim Johansen
Seniorudvalg & Dommerudvalg