DBU Fyns bestyrelse

Bestyrelsens opgave
Bestyrelsen sætter den strategiske og politiske retning for DBU Fyns virke. De ansætter administrationschefen, der sammen med den øvrige adminisitration har ansvaret for at strategien føres ud i livet.

Bestyrelsen vælges af klubbene på DBU Fyns delegeretmøde, og dens medlemmer har typisk et klubtilhørsforhold i en fynsk fodboldklub,

Bjarne3.jpg
Formand Bjarne Christensen
Udvalg: Forretningsudvalg
Mette.JPG
Medlem Mette Gregersen
Udvalg: Ungdomsudvalget Børneudvalg
Hauge.JPG
Medlem Paul-Ejner Hauge
Udvalg: Dommerudvalg
Kaj.JPG
Næstformand Kaj Johansen
Udvalg: Forretningsudvalg Appeludvalg
Jakob Lyder.JPG
Medlem Jakob Lyder
Udvalg: Ungdomsudvalg
Hans Martin.JPG
Medlem Hans Martin Møller
Udvalg: Forretningsudvalg Uddannelsesudvalg
Ole.JPG
Medlem Ole Hansen
Udvalg: Seniorudvalg
John Emil.JPG
Medlem John Emil Johansen
Udvalg: Børneudvalg Uddannelsesudvalg
Kim Johansen.JPG
Medlem Kim Johansen
Udvalg: Seniorudvalg Dommerudvalg