Bestil dommer til døm-selv-kampe

Dommer-kort-i-lommen.JPG

Klubberne kan bestille dommere til ”Døm selv kampe” efter følgende retningslinjer:

1. Bestilling af dommere skal foregå 8 dage før kampens afvikling – bestilling via mail info@dbufyn.dk. Bestilling skal foretages af en af klubbens officielle kontaktpersoner.

2. Der kan bestilles dommere til kampe på alle dage. Vi kan dog kun hjælpe i det omfang, der er dommere til rådighed og især lørdage kan her være en udfordring. Der vil tilgå klubben besked, såfremt bestillingen ikke kan imødekommes.

3. Det er altid hjemmeholdet, som betaler de omkostninger, der er forbundet med bestillingen. Afregningen foretages via central dommerafregning. Altså er det DBU Fyn, der opkræver beløbet hos klubben og betaler dommeren. Udover honorar og km. godtgørelse opkræves der et gebyr på kr. 67,- pr. kamp.

4. Ved afbestilling af dommer hæfter hjemmeholdet for honorar/km.godtgørelse/gebyr, såfremt det ikke er muligt at træffe og aflyse dommeren. 

Har du spørgsmål til ovenstående bedes du kontakte DBU Fyn.

OBS! Vi gør opmærksom på, at vi grundet dommermangel ikke altid kan efterkomme ønsker, og at påsatte dommere til døm-selv-kampe kan blive taget af kampene med kort varsel, såfremt der mangler dommere til kampe, som DBU Fyn påsætter. I vil naturligvis altid få besked herom.