Test under DBU Fyn for dommere og linjedommere i breddekampe

IMG 8889

Baggrund
Ansvaret for at udforme test ligger hos DBU Bredde (Breddedommergruppen). Der pågår arbejde med at finde en passende test, men indtil videre gælder det notat, der er udarbejdet 16. december 2017 kaldet ”Eksamensbestemmelse”. Udviklergruppen gennemfører de test, som er beskrevet i dette notat. I samarbejde med DBU Fyn planlægges tests.


Hvem er omfattet af test?

 • Dommere, der virker i rækkerne fra serie 2 til og med Danmarksserien
 • Linjedommere i alle rækker
 • Udviklere
 • Vejledere


Hvilke test skal gennemføres?

Obligatorisk teorigennemgang

Alle grupper 1,2, 3, og 4 skal gennemgå obligatorisk teorigennemgang, som er et 3 timers kursus, der udbydes gennem DBU. Kurset skal bestås hvert år.

Teoretisk test
A. Gruppetest

 • Grupperne 1 og 2 skal testes i ulige år.
 • Gruppe 3 (udviklere) skal testes hvert år
 • Gruppe 4 (vejledere) testes ligeledes hvert år – dette er bestemt af DBU-Fyns Dommerudvalg
 • Lokale talenter teoritestet 1 gang årligt (forår) samt ved optagelse i gruppen 

Der er tale om en teoritest, som afvikles som gruppeeksamen (max. 4 personer ad gangen) med en varighed på 30 minutter med deltagelse af Diplominstruktør og Dommerinstruktør.

B. Individuel test

Gælder kun for dommere der er nyoprykket til serie 2 samt for nyuddannede udviklere.
Der er tale om en teoritest af maks. 40 minutters varighed med deltagelse af en Diplominstruktør og en Dommerinstruktør

Fysisk test
C. Lokal talentgruppe

Yo-yo test niveau 17.8

D. Dommere i Danmarksserien

Yo-yo test niveau 17.4

E. Linjedommere, der skal virke i 2. division

Yo-yo test niveau 17.4

F. Linjedommere, der skal virke i Danmarksserien

Yo-yo test niveau 15.4

G. Dommere i Albaniserien (højeste lokalrække) og dommere i serie 1

Yo-yo test niveau 15.8

H. Dommere i serie 2

Yo-yo test niveau 14.8 eller cooperløb 2000 meter på 12 minutter

I Linjedommere, der skal virke i Albaniserien (højeste lokalrække)

Yo-yo test niveau 14.8

J. Linjedommere, der skal virke i serie 1

Yo-yo test niveau 14.2 eller cooperløb 2000 meter på 12 minutter

K. Dommere der er fyldt 70 år

Ved 11-mands kampe: cooperløb 1200 meter på 12 minutter
7/8-mands kampe: cooperløb 800 meter på 10 minutter

L. Tilmelder en dommer sig til en højere test end hans krav til indplacering accepteres dette.
Dommeren er bestået, når hans krævede testkrav er gennemført (f.eks. en serie 1 dommer vil løbe 17.4, men på løbedagen udgår han på 16.5 – han er bestået da løbekravet på 15.8 er klaret)

M. Der kan ikke løbes en test ”på forskud” (f.eks. en serie 2 dommer der ved en test har valgt at løbe 15.8 og har klaret det og som oprykkes på et senere tidspunkt, denne dommer skal nu igen løbe testen for serie 1 altså 15.8).


Hvis test ikke gennemføres - konsekvenser

Afbud, sygdom eller skade
Alle afbud skal ske skriftligt (gerne på mail) til DBU Fyn v. Jørn Jensen. Afbud kan tillige sendes til Udviklergruppens medlemmer (John Rasmussen, Kent Bøgelund, Søren Flintau).
Afbud skal indsendes hurtigt muligt efter, at der er indkaldt til test.
Der skal gives en begrundelse for afbud.
Ved lovligt afbud indkaldes til retest (se nedenfor).
Et lovligt afbud tæller ikke som forsøg.
Et ikke-accepteret afbud tæller som forsøg. Det er Dommerudvalget, der efter Udviklergruppens indstilling bestemmer, om et afbud er accepteret eller ej.

Orlov
Ønske om orlov skal indsendes til DBU Fyn, idet alle ansøgninger bliver behandlet i Dommerudvalget.
Der skal gives en begrundelse for orloven. Dommerudvalget træffer den endelige afgørelse om eventuel tildeling af orlov. Orlov ud over et halvt år skal ikke forventes imødekommet medmindre Dommerudvalget finder, at særlige omstændigheder gør sig gældende.
En tildelt orlov gælder ikke som forsøg.
Tildeles orlov ikke gælder reglerne omkring udeblivelse (se nedenfor).

Udeblivelse
Møder man ikke op til test eller ikke har fået godkendt afbud/orlov tæller udeblivelsen som forsøg. Der indkaldes derefter til retest.

Dumpet test
Består man ikke testen, er der brugt et forsøg. Der indkaldes derefter til retest.

Retest
Der afholdes som udgangspunkt ikke retest for obligatorisk teorigennemgang. DBU Fyn udbyder et antal aftener til obligatorisk teorigennemgang. Gennemføres dette kursus ikke sker der nedrykning til serie 4.

Der afholdes derudover minimum en retest, hvilket sker minimum 14 dage efter at den ordinære test er afholdt.

 • Afbud til retest
  Proceduren er tilsvarende som beskrevet ovenfor om afbud. Accepteres afbud skal den pågældende indkaldes til test, når der igen afholdes en sådan. Kan den pågældende ikke møde frem til den efterfølgende indkaldte test/retest, gælder dette som et forsøg uanset årsagen. Har dommeren nu brugt 2 forsøg, sker der nedrykning til serie 3 uden mulighed for linjedommeropgaver. Ellers har pågældende endnu et forsøg, som skal bestås senest næste gang, der indkaldes til test eller retest. Har pågældende fortsat ikke bestået testen, sker der nedrykning til serie 3 uden mulighed for linjedommeropgaver.

 • Udeblivelse fra retest
  Møder den pågældende ikke frem til test, nedrykkes pågældende til serie 3 uden mulighed for linjedommeropgaver.

 • Dumpet til retest
  Bestås testen ikke, nedrykkes pågældende til serie 3 uden mulighed for linjedommeropgaver.


Kompetence til afgørelser
Såfremt en konkret henvendelse omkring test ligger inden for dette notats beskrivelse, afgør Udviklergruppen sagen.
Dommerudvalget afgør alle andre spørgsmål vedrørende test. Dommerudvalget er berettiget til at omgøre alle beslutninger, som er truffet i henhold til dette notat.

Notat gennemgået og indholdet besluttet på Dommerudvalgsmøde 16. september 2019.

 

Jørn2.JPG
Dommerkoordinator Jørn Jensen
Kontakt Jørn vedr. spørgsmål om dommere 63115993