Hvis dommeren udebliver

Skulle dommeren blive forhindret eller ikke møde op til kamp, så giver vi her en vejledning på, hvorledes I som klub skal forholde jer. 

1. Start først med at kontakte dommeren - se dommerens kontaktoplysninger via holdkortet på DBU's Fodboldapp.  

2. Begge hold har pligt til at vente minimum 30 minutter efter fastsat kampstart. I tidsrummet skal begge hold medvirke positivt til at finde en erstatningsdommer. 

3. Hjemmeholdet skal senest 1. hverdag efter spilledagen kontakte DBU Fyn, og orientere om en evt. dommerudeblivelse/-afbud - også selvom kampen gennemføres (vigtigt at hensyn til dommerafregning).

4. Såfremt en kamp ikke kan gennemføres skal hjemmeholdet senest 1. hverdag efter spilledagen orientere DBU Fyn om dette. Unionen træffer herefter en afgørelse i forhold til kampen.