Regler og rammer - Futsal

På denne side finder du følgende oplysninger om indefodbold

  • Spillefomer
  • Futsalloven (Rammerne for futsal)
  • Futsal-reglerne kort fortalt (Kampenes afvikling)


Spilleformer

På denne side finder du et skema over spilleformer i Futsal (åbner i PDF)


Futsalloven

Se Futsalloven


Futsal-reglerne kort fortalt

Banen: 
Håndboldbane eller 20 x 40 meter

Bolden: 
Bolden skal være en futsal fodbold.

Antal spillere: 
5 spillere på banen af gangen, hvoraf én skal være målmand. 
Det maksimalt tilladte antal af indskiftningsspillere er 9. 
Der er fri indskiftning.

Spillernes udstyr: 
Spillerne skal benytte benskinner. Hver målmand skal være iført tøj med farver der klart adskiller ham fra andre spillere og dommere.

Spilletid: 
Fra 10. til 20. minutter pr. kamp afhængig af puljernes størrelse. Spilletiden bliver ikke stoppet ved spilstop.
Halurets signal er et tegn til dommeren at tiden er gået. Kampen er slut, når halurets signal lyder.

Forlænget spilletid:
Slutter en eventuel semifinale/finale uafgjort og der skal findes en vinder anvendes forlænget spilletid 1 x 5 minutter. Er det stadig uafgjort anvendes der straffesparkskonkurrence jf. futsalloven. 

Time-out: 
Der spilles IKKE med timeout (gælder ikke senior).

Spillets igangsættelse:
Det i turneringsplanen førstnævnte hold stiller op på den af stævneledelsen anviste banehalvdel og sætter bolden i spil. Bolden er i spil, når sparket er taget, og den bevæger sig.

Bolden i og ude af spil: 
Spilles bolden i loftet, rammer lamper, bjælker eller lign. over banen, genoptages spillet med et indspark til modspillerne – tages fra det sted på sidelinjen, der er nærmest på det sted bolden ramte loftet eller lign.

Utilladelig spillemåde: 
Ud over de i Fodboldlovens §12 nævnte tilfælde, dømmes der direkte frispark hvis en spiller: 
- glider ind i et forsøg på at spille bolden, når den bliver spillet eller forsøgt spillet af en modspiller (glidende tackling), undtagen målmanden i eget straffesparksfelt, medmindre han optræder hensynsløst eller udøver unødig styrke i tacklingen. 
- får fysisk kontakt med en modspiller, før bolden, i et forsøg på at erobre den.

Personlig straf: 
Ved brug af gult kort får det ingen umiddelbare konsekvenser for spilleren. 
Ved brug af rødt kort skal den udviste spiller forlade banens umiddelbare nærhed. Der må indsættes en ny spiller efter 2 min eller når modspillerne har scoret. Jf. futsalloven. 
Rødt kort betyder bortvisning for resten af dagen. Jf. turneringsreglementet for futsal.
Alle udvisninger skal indberettes.   

Frispark: 
Ved frispark skal modspillerne være mindst 5 m fra bolden indtil den er i spil. 
Bolden er i spil, når sparket er taget, og den klart bevæger sig.
Ved frispark i eget straffesparksfelt skal modspillerne endvidere være uden for feltet. 
Indirekte frispark til det angribende hold i straffesparksfeltet tages på straffesparksfeltets forreste linje vinkelret på det sted hvor forseelsen blev begået. 
Frispark skal tages inden 4 sekunder fra det tidspunkt, bolden er anbragt på det sted, hvorfra frisparket skal tages. 
Overskrides de 4 sekunder er der indirekte frispark til modspillerne.

Straffespark
Med undtagelse af målmanden og den spiller der tager straffesparket, skal øvrige spillere være mindst 5 m fra straffesparksmærket bagved dette.

Indspark 
Indkast udføres som indspark. 
Der kan ikke scores direkte på indspark. 
Ved indspark skal modspillerne være mindst 5 m fra bolden indtil den er i spil. 
Bolden skal ligge på linjen – overtrædes dette er der omspark til modstanderen. 
Bolden er i spil når den er blevet sparket og klart bevæger sig. 
Indsparket skal tages inden 4 sekunder fra det tidspunkt hvor spilleren der tager indsparket har taget bolden i besiddelse. 
Overskrides de 4 sekunder er der indspark til modspillerne.

Målkast
Ved målspark – der udføres som målkast – skal modspillerne være udenfor straffesparksfeltet indtil bolden er i spil. 
Kastes bolden ved målkast direkte i modspillernes mål dømmes der målkast. 
Ved målkast eller andre tilfælde hvor målmanden har spillet bolden på egen banehalvdel må han ikke spille den igen før den er spillet af en modspiller eller kommer fra en dødboldsituation. 
Målkast skal tages inden 4 sekunder efter, at målmanden har taget bolden i besiddelse. 
Målmanden må i alle tilfælde kun røre eller kontrollere bolden med hænder eller fødder på egen banehalvdel i 4 sekunder. 
Overskrides de 4 sekunder er der indirekte frispark til modspillerne.

Hjørnespark 
Bolden placeres inden for hjørnefeltet. 
Ved hjørnespark skal modspillerne være mindst 5 m fra bolden indtil den er i spil. 
Bolden er i spil når den er blevet sparket og klart bevæger sig.  
Hjørnesparket skal tages inden 4 sekunder fra det tidspunkt, hvor spilleren, der skal tage hjørnesparket, har taget bolden i besiddelse. 
Overskrides de 4 sekunder er der målkast til modspillerne.