Solnedgang og torden

Fodbold og solnedgang

 

Den valgte dag går solen ned kl. 

Fodbold og tordenvejr


Det er dommeren, der skønner om en fodboldkamp skal afbrydes - f.eks. på grund af tordenvejr. Men DBU Fyns signal er klart: Tag ingen chancer

Fænomenet tager til i løbet af maj og kulminerer i sommermånederne juni, juli og august. Der tænkes på lyn og torden - et fænomen, som kan være farligt i en cocktail sammen med en fodboldkamp.

Det er altid dommeren, der skønner, om det er forsvarligt at gennemføre en fodboldkamp. Også i forbindelse med vejrsituationen. Men DBU Fyns signal til dommerne er, at der hellere skal afbrydes en kamp for meget end en for lidt på grund af lyn- og tordenvejr. Spillernes, trænernes og dommerens sikkerhed kommer i første række, og der skal ikke tages nogle chancer.

Hvis det er muligt og rimeligt på baggrund af vejrforhold, afbrydelsens længde, mørkets frembrud osv, kan kampen genoptages.

Såfremt kampen helt afbrydes skal dette indberettes til DBU Fyn, som herefter vil meddele de involverede parter det videre forløb.

I forbindelse med afbrudte kampe på grund af uvejr er DBU Fyn meget fleksibel omkring gennemførelse af omkampe.

 Forholdsregler ved tordenvejr 

Når man ser lyn og hører torden, er det vigtigt at tænke på følgende:
  • Søg ikke ly under træer, specielt ikke et enkeltstående træ.
  • Prøv at undgå tårne, åbne pladser og sejlbåde.
  • Lad være med at røre større elektrisk ledende genstande – fx hegn, rækværk, vandhaner, varmeapparater eller apparater forbundet til el- og telefonnettene
  • Det er sikkert at være indenfor, men luk døre og vinduer og undgå som nævnt ledninger, telefonen og rørføringer
  • Det er også sikkert at sidde i en bil med lukkede døre, vinduer og soltag.
     

SIKKERHED FREMFOR ALT....selv fodbold!