DBU Fyn sætter fokus på fodbold og sundhed

DBU Fyn inviterer kommunale politikere og embedsmænd samt klubledere til seminar om fodbold og sundhed.


____________________________________________________________

Fodbold som sundhedsfremmende aktivitet i kommuner og skoler

Under den overskrift inviterer DBU Fyn til seminar om fodbold og sundhed d. 24. april hos Havnens Gourmet, Ryttervejen 19, 5240 Odense NØ.

På seminaret vil det blive drøftet, hvordan fodboldklubber, skoler og kommuner sammen kan lave partnerskaber, der giver en gevinst for alle parter.

Ud over at være en sjov og social sport har fodbolden som motionssport også mange sundhedsgavnlige effekter. Det kan der ikke stilles spørgsmålstegn ved, da mange veldokumenterede undersøgelser understøtter dette.

Med baggrund i heri, og det deraf følgende potentiale der ligger i partnerskaber mellem kommuner, DBU Fyn og fodboldklubberne på bl.a. sundhedsområdet, afvikler DBU Fyn et seminar om fodbold og sundhed.

På seminaret vil der gennem fire oplæg og en efterfølgende gruppedrøftelse blive sat fokus på spørgsmålet:

-       - Hvordan kan kommuner, skoler og fodboldklubber sammen udnytte fodboldens sundhedsfremmende egenskaber til gavn for alle parter?

Med seminaret ønsker DBU Fyn at belyse og tydeliggøre de store sundhedsmæssige effekter ved fodbold og deraf at inspirere til samarbejde mellem fodboldklubber, skoler og kommuner, som unionen kan understøtte. Det kan skabe øget sundhed i kommunerne og flere fodboldspillere i klubberne.

Fire oplæg danner rammen
Seminarets debat og drøftelser tager udgangspunkt i 4 oplæg:

 • Peter Krustrup, professor ved Center for Holdspil og Sundhed på Københavns Universitet
  Peter har igennem mere end 10 år forsket i sammenhængen mellem fodbold og sundhed. Han står bag de forskningsresultater, der danner grundlag for DBU’s satsning på fodbold og sundhed.

 • Kenneth Rasmussen, projektleder for DBU Fodbold Fitness
  Kenneth blev ansat til at lede DBU’s nye satsning Fodbold Fitness i 2011, og han har således været med til at udvikle konceptet til det, det er i dag. Undervejs har han bl.a. draget sig en lang række erfaringer med, hvordan Fodbold Fitness kan tænkes ind i partnerskaber.

 • Gitte Minor Pedersen, projektkonsulent omkring skolereformen hos DIF
  Gitte har som led i sit arbejde i DIF udarbejdet en guide kaldet Verdens Mest Aktive Folkeskole som sætter fokus på det gode samarbejde mellem skoler og foreninger. Hun har desuden tidligere været en af drivkræfterne omkring Sport Study Svendborg.

 • Niels Nielsen og Claus Gramm Pedersen, klubrådgiver og adm.chef hos DBU Fyn
  Niels og Claus vil præsentere DBU Fyns tanker og foreløbige arbejde med at bringe fodbolden i spil i forbindelse med skolereformen.

Program
15.30: Velkomst v. DBU Fyn Kommunes formand Kaj Johansen
15.40: Oplæg 1:Peter Krustrup – Fodbold og sundhed – 10 års forskning
16.10: Oplæg 2: Kenneth Rasmussen – Udvikling af Fodbold Fitness/Fodbold for nye målgrupper
16.40: Oplæg 3: Gitte Minor – Det gode samarbejde mellem kommuner (herunder skoler) og foreningslivet
17.10: Oplæg 4: Niels Nielsen og Claus Gramm Pedersen – Hvorfor skal fodbold på skoleskemaet?
17.40: Debat/drøftelse
18.20: Afrunding ved DBU Fyns formand, Bjarne Christensen
18.30: Spisning

Prisen er kr. 250,-/deltager, som altså inkluderer spisning.

Tilmelding senest 14. april på info@dbufyn.dk


Log ind