Færre fynske medlemmer

På landsplan har DBU oplevet en medlemstilbagegang i forhold til året før. Det gælder også på Fyn.

Medlemstallet 2014 dækker over antal medlemmer i de fynske fodboldklubber i 2013. Et medlem tæller med i statistikken, hvis han/hun har været medlem i klubben i minimum 3 måneder i løbet af 2013.

Nedenfor har vi samlet medlemstallene for 2013 og 2014.

Medlemstal DBU Fyn

0-12 år 13-18 år
19-24 år  25-59 år  60+   

Kvinder Herrer Kvinder Herrer Kvinder  Herrer  Kvinder  Herrer  Kvinder  Herrer  I alt 
2013 2602 9814 1983 5806 673  3384  714  6539  538   32061 
2014 2348 8990 1716 5508 642  3291  648  6393  25  581  30142 
Udvikling -254 -824 -267 -298 -31  -93  -66  -146  +17  +43  -1919 

De 10 største fynske klubber
Klub Medlemstal
OB 968
Dalum IF 855
Næsby 785
OKS 764
Marienlyst 656
MG&BK 652
S.f.B. 573
B1909 572
Aarslev 550
TPI 499
Det samlede medlemstal viser altså en tilbagegang på 1919 medlemmer i forhold til året før,
svarende til et fald på knap 6%.

- Medlemsudviklingen dokumenterer for os, hvad vi allerede havde på fornemmelsen, nemlig at fodbolden som foreningsidræt er i hård konkurrence med andre fritidstilbud. Det gælder også på landsplan. Det viser også, at vi - og her mener jeg både DBU Fyn og klubberne - er nødsaget til at forholde os til, om de tilbud vi har på hylderne er tilstrækkelige. Specielt er det bekymrende at se, at frafaldet hos de yngste drenge udgør næsten 50 % af det samlede frafald. Det kan vi ikke undlade at reagere på, udtaler DBU Fyns formand Bjarne Christensen, der dog samtidig glæder sig over en fremgang blandt de ældste.

- Når vi analyserer medlemstallene, skal vi også have større samfundsmæssige perspektiver for øje.
Vi skal bl.a. se på befolkningstal, fødselsraten og bevægelsen fra land til by. Disse faktorer forklarer naturligvis ikke alene tilbagegangen fra 2013 og 2014, men når vi ser på medlemsudviklingen over en
længere periode, er det meget væsentlige faktorer,
fortsætter Bjarne Christensen.

Er du interesseret i at dykke nærmere ned i udviklingen af de fynske medlemstal, kan du se statistik
helt tilbage fra 2005 her.


Log ind